Marchetti Tarot
Ciro Marchetti

LUNA

tahle karta sebou často nosí období nějakého tápání, nejistoty. Měsíc je zároveň hrozivý i krásný, a objevuje se zpravidla v situacích, ve kterých se nedovedeme dobře orientovat, a to v nás vzbuzuje pocity nejistoty. Tyto nejistoty často souvisí s city a pocity, ale spíše ve smyslu určité přecitlivělosti a emoční lability. Něco může vypadat bezpečněji, nebo naopak nebezpečněji, než tomu ve skutečnosti je.

Luna také symbolizuje naše potýkání se s iluzí, život v neskutečném světě, důvěra v něco, co neexistuje, nebo existuje v jiné podobě, než to vidíme. Pokud jde o iluze, ve kterých se můžeme pohybovat, jen těžko lze něco doporučit – my, lidé, se svých iluzí vzdáváme jen neradi a jen zřídkakdy tak činíme dobrovolně. Také může jít o upozornění na situaci, kdy se možná mýlíme, a naše soudy jsou chybné, nebo nás někdo jednoduše využívá. Věci nejsou tak jednoduché, jak se může na první pohled zdát. Je potřeba být opatrný při rozhodování, zejména je-li citového rázu. Příznivá je tato karta hlavně pokud jde o oblast tvůrčí, ve smyslu umělecké fantazie a inspirace.

Co můžete udělat pro dobrý vývoj událostí: držte se svých cílů. Věřte svým instinktům – dovolte své temnější (pudové) stránce, aby vás nyní vedla. Nechte se okouzlovat, ale nepodléhejte onomu okouzlení natolik, že se vzdálíte realitě. Udělejte pro vás nějaký důležitý krok, který vás zavede dál, i když se bojíte, nebo si nejste jistí. Nenechte se vyvést z míry, ani ovlivnit, zůstaňte věrni sami sobě.

Co byste dělat neměli: nenalhávejte nic sami sobě. Nepřijímejte neskutečné věci za skutečné. Nyní jste náchylní k sebeklamu – braňte se. Nevěřte falešným lichotkám. Neobávejte se neúspěchu bez racionálních důvodů.

Ve vztazích: Luna značí poněkud nejisté vztahy, nebo takové, na kterých je člověk závislý. Snadno propadá žárlivosti, je zranitelný, má strach, že bude opuštěn. Jednejte s partnerem čestně, nelžete mu, ani nenalhávejte nic sobě. V tomto období je lépe nezačínat nový vztah a ve stávajícím si počínat opatrně a řešení všech konfliktů nebo problémů odsunout na pozdější období – nadělali bychom více škody než užitku.

Ve financích a práci: v zaměstnání se bude více dařit tvůrčím profesím. Pokud jde o finance, je nyní lépe vyhnout se riskantním investicím, nebo alespoň důkladně prověřovat stabilitu zamýšleného obchodního partnera.

Ve zdraví: Luna může symbolizovat poruchy spánku jako nespavost, či přerušovaný spánek, které mohou vést k poruchám soustředění ve dne. K dalším zdravotním oblastem, které je potřeba nyní vnímat patří žaludek, artritida a pomalu fungující lymfatický systém – tedy zadržování vody v těle a případně otoky.