KRÁLOVÉ

Král Holí

Klíčová slova – aktivita, připravenost vyrazit, odhodlanost, statečnost , odvaha a sebevědomí.

Králové v tarotu představují osoby, povětšinou muže, někdy však také ženy. V těchto případech zdůrazňují aspekt aktivity a energický způsob jednání. Král Holí představuje sebevědomého člověka, ztělesňujícího rozhodnost, podnikavost, dynamičnost a vysokou schopnost se nadchnout.

Ve výkladu vy sami  – Jste odhodlaní, soustředění a něco vás pohání. Cosi vás cele zaujalo a vy tomu věnujete veškerou svou energii a všechny schopnosti. Máte intenzivní pocit, že ve všech věcech, týkajících se této záležitosti máte pravdu. Do akce jsou zapojeny vaše ambice či společenské zájmy. V tuto chvíli vám jde jenom o tuto záležitost. Pozor na přesvědčení, že máte pravdu a váš způsob je ten jediný možný. Existuje nebezpečí, že se stanete vůči druhým příliš panovační nebo netolerantní.

Pro výklady obecně:

Pozitivní stránka:
Silný, aktivní muž s pevnou vůlí, odpovědností, vášní, autoritativnosti, přísnosti. Ví, co chce. Velkodušnost. Vůdčí osobnost. Vášnivý, živý, animální, vznešený, tajemný. Sebevědomý člověk, do kterého každý jen tak nevidí. Má neprůhledné záměry, nenechá se snadno zviklat. Mocná osoba schopná překonávat překážky. Být autoritou ve své oblasti. Mít zodpovědnost. Zralost. Suverénnost. Mít vlastní stanovisko a dělat si, co chci. Identifikace s vyššími ideály, schopnost nadchnout se. Dynamika, síla vůle. Ideální vzor pro ostatní. Nečekaná pomoc nebo rada z vyšších míst. Důstojnost a hrdost. Člověk s vizí. Smysl pro čest a nepodplatitelnost. Sebeovládání v povaze. Upřímný přítel, šlechetný nepřítel. Hluboká náklonnost a trvalý vztah k milovaným osobám. Povolání ve styku s větší veřejností. Organizační talent, vedoucí místo. Angažovanost a radost z rizika. Mužská energie.
Negativní stránka:
Zlý, násilný muž, fantasta, zlomyslný. Osoba plná předsudků, dogmatické založení, násilí, až krutost, přísnost a antipatie. Panovačný pyšný člověk, tvrdohlavý, neústupný, bezohledný, sklon přehánět, potřeba být viděn. Nerad prohrává. Útok zvenčí pocházející od silnější osoby. Autoritářství. Zneužívání moci. Pýcha. Dělat něco ze zásady. Přísnost a strohost. Dogmatik. Panovačnost, intolerance, egoismus. Přesvědčenot o své neodolatelnosti především v oblasti verbálního projevu. Sobectví, namyšlenost, vyvyšování se nad ostatní.
Výklad ve vztazích:
Zaujetí výše popsanou osobou. Setkání s ní. Žhavý muž se silným vyzařováním. Sexappeal. Silná sexualita. Pýcha na vztah nebo na partnera.
Hledání partnera se silnou osobností. Být věrný svému postoji. Nereálné představy o partnerovi. Vytváření nedosažitelného milostného ideálu = zklamání v milostných aférách.

Král Mečů

aktivita, otevřenost, zájem, zabývat se více nápady či myšlenkami, kritické rozvažování, lehkost vzdušného elementu, chytrý, spíše chladný muž

Král Mečů představuje chytrého, zkušeného člověka ( muže nebo ženu) ztělesňujícího důvtip, verbální obratnost, nezávislost a obratnost vůbec.Vyzařuje z něj charisma, sebedůvěra, inteligence a moc.Ve výkladu vy sami- Vaše inteligence spočívá v jádru vaší osobnosti. Používáte ji dobře k vybudování úspěšného života pro sebe i pro ty, kteří jsou s vámi spojeni. Rád se dělíte o své myšlenky a názory. Pozor, aby se inteligence nestala vaším jediným charakterovým rysem. Snažte se o trochu víc vyváženosti v tom, jak vnímáte sami sebe a jak jednáte s druhými. Vyvarujte se rovněž snobství. Vaše mysl je mocná, ale obrátí-li se příliš do nitra, můžete být náchylní k paranoie.

Pro výklady obecně:

Pozitivní stránka:
Dominantní osoba. Chytrý muž. Možná chladný. Osoba spravedlivá, uvážlivá, ukázněná a přísná, někdy i zakazující, analyticky uvažující, výkonná a inteligentní. Cynismus, absence emocí. Autorita, nevšední inteligence, opatrnost i odvaha, dovednost a aktivita. Síla, energie a zákon. Inteligence bojující, přísnost a chápavost. Bohatství myšlenek, duchaplnost, mnohostrannost, ale i protikladnost jednání. Lstivost a ironie. Schopnost analýzy problémů, racionalita, cynická kritičnost, mocenská kontrola, schopnost obratného a taktického řešení. Období poučení. Symbol moci a zákona. Jít k podstatě věci. Dar sdělovat efektivním způsobem své myšlenky. Schopnost rozhodování a odhodlanost. Moc, velení, autorita, inteligence, právo, nadřízené orgány. Rada rozhodnout hlavou nikoli srdcem, neslevovat z racionálního přístupu. Řeč, diplomacie a lstivost. Spory a hádky, argumentování. Odborná znalost. Sebeovládání. Zkušenost.
Negativní stránka:
Neústupnost, egoismus, úzkostlivost, nelidskost, zlé úmysly, neštěstí, zlomyslnost, zlé úmysly, ukrutnost, úskok, neupřímnost, surovost, věrolomnost a perverzita, špatný příklad. Přílišná orientace na hlavu. Zneužití moci, autority. Nebezpečí manipulace ostatními. Hlavou proti zdi. Autoritářství. Chlad. Vypočítavost, cynismus, rafinovanost, mazanost. Mocný bezohledný nevypočitatelný nepřítel. Krutost, vypočítavost, bezcitnost, bez soucitu. Kousavost, hašteřivost, cynický kritik. Pedantství. Pohyblivý a nadaný člověk, který vše vymyslí a nic neuskuteční. Extrémní názory.
Výklad ve vztazích: Zaujetí výše popsanou osobou. Setkání s ní. Partner, který neumí projevit lásku, soucit nebo empatii. Osobité duchaplné chování. Odstup. Chlad. Rozumová kontrola. Člověk zaměřený na své povolání. Patriachální přístup ke vztahům. Vztahy ne moc vřelé ale spolehlivé. Přitažlivost a vzrušivost na základě pouhého pohledu, častá výměna partnera (povrchnost ve vztazích). Nahrazování emocí zkoumající zvědavostí. Místo srdečnosti mudrování, rozumování.

Král Pohárů

aktivita, otevřenost, vědomé vyjádření pocitů, citová hloubka, solidní báze, citlivost, spoléhání na instinkty

Král Pohárů představuje citlivého člověka, ztělesňujícího intenzivní city, dobrou intuici, duševní hloubku, soucit a starostlivost.Ve výkladu vy sami – ve vašem úsilí vám přálo štěstí. Dosáhli jste mnohého a vybudovali si dobrý obchod nebo profesi. Možná máte stabilní, láskyplný rodinný život. To vám přináší velké uspokojení, ale ve vašem srdci se ozývá jakási touha. Jako byste se získanou mocí a úspěchy ztratili kontakt se svou tvořivou stránkou. Hledejte způsob, jak se umělecky nebo kreativně projevit, jak povzbudit své emoce. Pozor, abyste se nezaměřovali na to, co nemáte. Pokud budete vidět pouze to, co vám v životě chybí ( jako např. osobní nebo tvůrčí projekty) můžete se stát zahořklými a nesnášenlivými. Dáte-li průchod rozmrzelosti a posedlosti sebou samými, místo abyste se věnovali reálným řešením, můžete začít zanedbávat své stávající povinnosti.

Pro výklady obecně:

Pozitivní stránka:
Laskavý a přátelský muž, velmi citlivý k lidem, kteří ho obklopují. Lidský, zdvořilý, spolehlivý. Spravedlivý čestný kultivovaný vzdělaný, k tazateli laskavý. Poctivé použití autority. Vysoce vyvinuté schopnosti v duchovních a múzických oblastech. Člověk zasněný, nejistý, plný představ, možná nesoustředěný. Rád medituje, je přecitlivělý, má sklon klamat sama sebe. Srdečný člověk, umí vyjádřit cit. Láskyplná autorita. Umělecká činnost.

Negativní stránka: Labilita. Ovlivnitelnost. Sklony k užívání návykových látek. Věřit vlastním výmyslům. Citové vydírání. Nezvládnuté emoce. Váhavá nerozhodná osoba. Nevyrovnaná povaha, nespokojená, neustále si na něco stěžuje. Muž prolhaný a líný, neužitečný, schizofrenní, podvodný, zlomyslný, smyslný. Symbol malérů, neřestí i vydírání. Nedbalost, zahálečný a povrchní život, zákeřnost, úskočnost, nečestnost a podvody. Zmatek – je nutné, aby problém nabyl formu a tvar. Zrádce, někdo, komu nelze důvěřovat. Nespravedlnost, nemorálnost. Břídil, nepraktický blázen. Rozmarný, vrtošivý, nepoctivý, falešný muž dvou tváří.

Výklad ve vztazích:Zaujetí výše popsanou osobou. Setkání s ní. Období naplněné city, schopnost vcítit se, sentiment. Ovládnutelnost skrze city. Nespolehlivý, přesto plný lásky. Složité vztahy, které nedotáhne, někdy je i zničí. Ovládán chtíčem a vlastními choutkami. Prahne po obdivu, když ho nemá stáhne se nebo řádí. Pocity viny v sexuální oblasti. Schopnost vcítit se do partnera a následně vytvářet velmi citově zabarvený vztah.

Král pentaklů

aktivita, stabilita, vyhraněný smysl pro solidní hodnoty, schopnost vychutnávat dary života, jistota a bohatství, činorodost, realismus, zodpovědnost

Král pentaklů představuje zodpovědného člověka, ztělesňujícího smysl pro realitu, praktické myšlení, velkou odolnost, avšak také schopnost intenzivně užívat darů života.Ve výkladu vy sami – Těšíte se z ušlechtilých věcí v životě a kvůli nim vám není líto žádné námahy. Přestože chcete to nejlepší, nečekáte, že vám to samo spadne do klína. V tuto chvíli už dlouho usilovně pracujete, moudře jste používali svého talentu i autority. Chtěli byste se aspoň na chvíli zbavit zodpovědnosti a dopřát si dobrých věcí, které vám život nabízí. Pozor, abyste nezačali být líní, nebo závislí na materiálním vlastnictví. Vaše láska k luxusu by mohla zastínit vaši praktickou povahu a vést k dluhům. Přestože vás vábí příjemný život, přijdete na to, že sám o sobě vás konec konců uspokojit nemůže.

Pro výklady obecně:

Pozitivní stránka:
Člověk stálý a důvěryhodný s optimistickým a praktickým přístupem k životu.  Solidnost. Finanční zajištění a stabilní prostředí. Snaha o dosažení něčeho trvalého, pevného. Konzervativizmus. Závislost na hmotných věcech – luxusu, smyslových požitcích. Bohatství na všech úrovních. Spolehlivost, realismus. Odvaha, praktický rozum, podnikavost v obchodě. Ženatý muž. Vtělená zkušenost. Těžká práce, schopnosti ve finanční sféře, ochota pomoci, stálost. Inteligence s dobrým charakterem, věrný přítel, zkušený vůdce, nadaný znalec, trpělivost, odvážna i píle. Cit najít vhodnou chvíli. Smysl pro všechny hmotné hodnoty, pro majetek a jistoty. Klidná usměvavá povaha pomalejších způsobů, kterou nic nerozhází. Požitkář. Labužník. Ovládat situaci. Matematika.

Negativní stránka: Člověk neřestný. Špatné úmysly, lstivost a úskočnost, stupidita a poslušnost. Osoba hrubá, prudká, krutá a vzteklá, závistivá, zaměstnávající se neustále nedůležitými problémy. Zkazí vše o co zavadí. Nevíra, korupční vlastnosti, zlo, patolízalství, neohrabanost a prostopášnost, úplatnost, lačnost, hrabivost a zištnost. Neřesti a slabosti, zvrácené choutky a skrytá nebo zjevná nebezpečí. Slabost. Konzervativní povaha, nic nového nepotřebuje a pokud možno ani nepřijímá. Špatně odhadnutá situace – mít „velké oči“. Bezohledný protivník zvláště ve světě obchodu. Zhýralost, perverze, korupce, zlé úmysly, ješitnost. Těžkopádnost, žárlivost. Majetnické sklony. Nepružnost. Strnulost. chamtivost

Výklad ve vztazích: Zaujetí výše popsanou osobou. Setkání s ní. Snaha vytvořit bezpečný svazek. Důraz na trvalost, spolehlivost, věrnost. Při ohrožení jistot žárlivost.
Někdo, kdo Tě podrží. Rovnoprávné vztahy. Věrnost, důvěra, blízkost a zdravá smyslnost. Plně rozvinutý, zralý vztah – stálost.Snaha o vytvoření šťastného a materiálně zajištěného svazku.

 čerpáno ze Zuzana Antares, Spimajim, Zlatý tarot