PÁŽATA

Páže Holí 

zdroj impulsů, vstřícnost, nabídka, síla, napětí, odvaha, horkokrevnost, plamennost, temperament, žhavé návrhy

Páže Holí přichází se zajímavým, vyzývajícím, žhavým návrhem. Vnáší do zajetých situací elán a novou vitalitu, je schopno nás motivovat a probudit v nás nadšení.

Ve výkladu vy sami – jste připraveni zkusit něco nového. Může to být něco, o čem jste už nějakou dobu přemýšleli, četli, nebo jste studovali. Nastal čas proměnit vaše myšlenky v činy. Jste dobře připraveni, takž se do toho pusťte a uděljte další krok. Pozor, ať neskočíte do něčeho, na co nejste připraveni. Pokud jste nepoložili dobré základy, pravděpodobně vás překvapí neočekávané události nebo výdaje. Páže Holí může naznačovat nějakou zprávu, obvykle se týkající vaší profese, projektu na němž pracujete, nebo studijního směru, o který se zajímáte.

Pro výklady obecně:

Pozitivní stránka:
Šance, nabídka podnikavosti, symbol odvahy. Vyslanec, posel, ale i rival, každopádně odvážný člověk nápadný svými výkony. Je ambiciózní. Přítel. Zpráva. Pomoc. Nápady. Šance. Povýšení. Malá životní zkušenost v porovnání s tím, co vás žene a co s vámi hýbá – což je riziko i šance. Mladistvý zápal. Tvořivost. Výtvarné schopnosti. Mladý muž nebo žena – člověk sebejistý a vynalézavý, energický, tvořivý a rozhodný. Má sklon k vřelým vztahům, je populární, nenucený, ví jak motivovat a inspirovat okolí. Může být dobrodružný. Vášeň, potřeba prožitku. Nevyužité tvůrčí možnosti. Schopnost rozvoje. Schopnost věnovat se druhým. Touha po dobrodružství – bezprostřednost, která nakazí ostatní a ti se jí nechají unést – radost ze života – navenek zář, uvnitř však nejistota. Učeň, učedník. Smělý. Okouzlující. Neklidný. Svobodomyslný. Ohnivý. Umět se rychle nadchnout.

Negativní stránka:Nositel špatných zpráv, povrchnost, klepy, faleš, nerozhodnost. Strach z rozhodování, domýšlivost, urážky a pohoršení, špatný vliv přítele. Nebezpečný rival. Sobectví. Hledat jen zábavu. Nestálost – neschopnost dovést věc do konce. Člověk nezvladatelně impulsivní nebo neklidný. Nerozvinutý charakter, slabá vůle, selhávání, zlý kluk. Dekadence. Neschopnost vcítit se, obětovat. Povrchnost, teatrálnost. Používat výmluvu: „nemůžu za to, jsem prostě takový.“
Výklad ve vztazích: Žhavá šance, dobrodružství. Jiskření. Krátké vzplanutí. Oživení stávajícího vztahu. Milenec nevhodný pro trvalý vztah – je volnomyšlenkář a odmítá se natrvalo usadit. Nelze se na něj spolehnout. Volné vztahy díky touze po svobodě a nespoutanosti. Potěšení ze sexuality. Neschopnost přimět se k trvalému partnerství. Mladická bouřlivá zamilovanost. Touha započít nový vztah.

 

 Páže Mečů

vysílač impulsů, dvousečnost, jasnost, konflikty, mnoho myšlenek,nadcházející ochlazení, kritika, nepřátelství

Páže Mečů přináší šanci něco si ujasnit, avšak takovou příležitost jsme jen zřídka schopni docenit, protože se většinou pojí s kritikou. Tato karta znamená, že se cítíme být  napadáni, kritizováni či ohrožováni. Přitom bychom však neměli zapomínat, že se jedná o šanci zmoudřet, něco se naučit, nebo lépe pochopit.

Ve výkladu vy sami – jste připraveni čelit nové výzvě. Teorie a logika věci jsou vám jasné, máte všechny potřebné nastroje, víte přesně co dělat a jak a přece se cítíte nepochopitelně vystrašeni. Váš strach není nic neobvyklého. Zkušenost je nenahraditelná – a vy ji v této chvíli nemáte. Bez ohledu na to, jak to dopadne, jste se snažili, jak nejlépe jste uměli. pozor na přílišné analyzování. Meče jsou tarotová barva související s rozumem, takže tu existuje nebezpečí, že budete o něčem přemýšlet tolik, že vás obavy dokonale ochromí, i kdyby to byly jen obavy z toho, že budete kritizováni za váš postup.

Pro výklady obecně:

Pozitivní stránka:
Znepřátelení si okolí, rivalita, spory v práci, neshoda s partnery, hádky i tvrdé názorové střety. Je bystrý, čilý, ale i vážný – když jde do tuhého. Vyzvídání, průzkum, vytrvalost až umíněnost. Má vlastnosti důležité na to, aby provětral ovzduší, vyjasnil pojmy, je dost bystrý na to, aby pochopil složité souvislosti. Blížící se konflikt dokáže získat pod svou kontrolu. Osoba inteligentní, vychytralá, nevypočitatelná a nezávislá. Potíže  v čemkoliv jako důsledek minulých chyb. Přítel, který dělá problémy. Brainstorming – bouřlivá výměna mnohostranných, bouřlivě tryskajících idejí a asociací. Dohled, průzkum, špion. Rebelie, impulzivnost. Ostrý jazyk, přehnaná kritičnost, hledání svárů, náladovost. Frivolnost. Nekonvenční, svobodné a dobrodružné myšlení. Šance si něco vyjasnit, ale pocit napadení , kritiky, ohrožení. Čilost, pružnost. Touha hádat se. V zaměstnání nepřátelství a slovní útoky, neoprávněné výtky. Soupeření mezi obchodními partnery. Netaktnost. Slídit za někým.
Negativní stránka: Falešný přítel. Úskočný člověk, který se obtížně srovnává s ostatními, vyvolává nepříjemnosti, neshody, do všeho se míchá, může být zbrklý. Neupřímnost. Nepravé přátelství. Netrpělivost, hrozba uspěchaného rozhodnutí, rozhodnutí na základě chybných nebo pochybných důvodů. Varování: blížící se konflikt, rozpor, střet názorů. Být necitelný – podřízení srdce hlavě. Ochlazení. Falešný přítel. Slídění. Klevety. Závist. Špatné zprávy. Neschopnost koncentrace. Učedník se považuje za mistra nebo si na něj hraje. Žárlivost.
Výklad ve vztazích: Konflikt. Vysvětlující rozhovor. Vyjasňující hádka. Necitelnost – srdce se podřizuje hlavě. Neochota a neschopnost snášet nároky a tužby druhých.
Bere ohled jen na sebe. Prosazování sebe ve vztahu.  „Vyplavání“ výčitek, nevyslovených zklamání, zamlčovaného vzteku. Doutnající konflikt přechází v akutní krizi.  Starý nesmyslný spor, který se znovu objeví. Krize, možné výčitky.

 

Páže Pohárů 

nositel impulsu, vstřícnost, nabídka, city, láska, porozumění, klid, soucit, mírnost, hloubka

Páže Pohárů působí velmi blahodárně, neboť přináší  láskyplné impulsy, lichotí, projevuje vstřícnost, navrhuje smír nebo vyznává lásku.

Ve výkladu vy sami – zažíváte citovou situaci s jakou pravděpodobně nemáte mnoho zkušeností. Máte sílu přesvědčení a světu ukazujete kamennou tvář. Avšak vzhledem k chybějící zkušenosti se pod sebevědomou maskou skývá pouze malé pochopení. Pozor, abyste si nemysleli, že víte všechno nejlépe a neopovrhovali radami. Emoce jsou překvapivá věc. I když se domníváte, že jste připraveni, uvědomte si, že jste pravděpodobně nevzali v úvahu všechno. neodmítejte radu zkušenějších.  Buďte otevření, ochotní přijmout nabídku ke smíru, láskyplnému gestu.

Pro výklady obecně:

Pozitivní stránka:
Člověk citlivý, romanticky a umělecky založený. Představivost, vzrušivost a vnímavost. Naivita – snění s otevřenýma očima, neustálá snaha vyrovnat se s realitou světa a uskutečnit sny. Být ovládán city a touhou. Senzitivní měkký laskavý muž, romantik se sklonem ke snění a poezii. Můžeme být přizváni k zábavnému podniku, někdo nám nabídne gesto lásky nebo usmíření a míru po čase lásek a nesvorností. Čas soucitu a lásky. V práci pochvala, uznání, komplimenty a potěšující zprávy, příjemné změny, přátelská pomoc, útěchy, přímluvy ve špatných časech. Nabídka ke smíru. Oblíbenost ve společnosti, talent pro umění, smysl pro zábavu. Hra, zábava, pozvání k zábavě. V povolání dobrá zkušenost nebo pochvala. Milostný dopis.
Negativní stránka: Egocentrista, který má rád luxus, působí špatným dojmem. Je snadno ovlivnitelný, nejistý, vrtošivý, roztržitý. Své činnosti se věnuje bez valného nadšení. Není mu cizí ani podvod, lest a klam, pokušení, svody, chyby v myšlení. Nečestný přítel – lump. Varování před lichotivým slibem, který nebude splněn. Návaly zoufalství, slabošství. Hledání úniku v závislostech. Těžké přizpůsobování se pracovním povinnostem. Přecitlivělost. Žít v přeludech, nereálných snech. Vyhýbat se hlubokým citům ze strachu před ztrátou kontroly. Škody způsobené vodou.
Výklad ve vztazích: Láskyplné impulsy, vyznání lásky, nabídnutí smíru. Smířlivé gesto partnera. Opětovné uvěření v lásku po období bolesti a odmítání. Plodnost – těhotenství. Narození dítěte. Příležitost se zamilovat. Citová povrchnost, chybí hloubka. Vztahy něžné až dětinské. Lehce zranitelní partneři.Krátkodobé vztahy. Zneužívání lásky a své přitažlivosti. Zraňování druhých. Svádění, lichocení. Milostné vztahy s mladšími osobami. Pro muže milostný vztah spojený s nějakým typem výuky.

 

Páže Pentaklů 

nositel impulsů, vstřícnost, nabídka, solidní hodnota, plodnost

Páže Pentaklů přináší konkrétní návrh či solidní nabídku, na kterou se dá spolehnout. Může se jednat o dobrou příležitost vydělat peníze, avšak také o jiné praktické a užitečné rady a podněty,

Ve výkladu vy sami  – věnujete se určité praxi a docela vám to jde. Vaše studium začíná nabývat podoby ve skutečných, realizovaných projektech. Jste připraveni předložit svou práci vnějšímu světu. možná nastal čas abyste začali uvažovat o něčem náročnějším a složitějším. Pozor na lehkomyslnost. Přestože máte dovednosti, chybí vám zkušenosti, které umožňují, aby člověk dělal nějakou věc téměř bezmyšlenkovitě. Dbejte rovněž, abyste nestagnovali. Jakmile zvládnete tuto úroveň, pokročte dále

Pro výklady obecně:

Pozitivní stránka: Dítě, posel či vyslanec, dopis, pilnost, studium, vzdělání, novinky. Dobré nápady a ideje, příležitost, šance, podnět. Studium, koncentrace a nové myšlenky. Solidní nabídky, dobré obchody. Konkrétní návrh. Dobrý úkol, nový projekt, plán. Vyhlídky na smyslné zážitky. Projekty, plány, které mají šanci na realizaci, vyhlídky na peníze, práci, zajímavou existenci a výhodný obchod. Osoba umělecky nadaná nebo velmi učená, se sklonem užívat si materiálních a smyslových radostí života. Člověk přemýšlivý a pečlivý. Smysl pro realitu, praktická inteligence, radost z něčeho smyslového, radost z těla. Počátek realizace. Stálost, vnitřní rovnováha, klidná sebejistota. Pravidla, řízení. Situace, na niž se lze spolehnout. V nejbližší době se nebude nic měnit – člověk po dlouhém úsilí dospěl tam, kde chtěl být. Možnost dosáhnout v něčem hmatatelných výsledků. Znovuobjevit a zhodnotit své praktické schopnosti. Příležitost k výdělku. Začátek důležitého vývoje. Umělecké vlohy.
Negativní stránka: Špatné zprávy, nevalné myšlenky, luxus. Marnotratný povaleč. Ustrnutí, odpor k pohybu. Inteligentní vzdělaný člověk, který využívá všechen svůj talent pouze pro osobní zisk. Mít víc výdajů než příjmů, sklony k utrácení. Nerealistický, nelogický, zmatený člověk. Nezralost osobnosti, pohodlnost. Dluhy, bankrot. Promarněná, nevyužitá šance. Činit z hmoty modlu. Chtít jen užívat. Pohodlnost. Lenost. Tvrdohlavost.
Výklad ve vztazích: Příležitost nebo návrh. Příležitost získat zkušenosti. Podnět k vyjasnění dosud sporných postojů, impuls k vývoji do budoucna. Čestné solidní partnerovo gesto. Dobrá vůle. Intenzivní snahy o vztah – ale bez úspěchu. Těhotenství. Impuls směrem k novému intimnímu a smyslovému spojení nebo k rozvoji v již existujícím vztahu. Zištný životní partner.

 čerpáno ze Zuzana Antares, Spimajim, Zlatý tarot