HOLE

Eso Holí

je stejně jako všechna Esa darem. V určitém ohledu je to ten nejlaskavější a nejštědřejší dar. Je počátkem všeho, jiskrou života. Je darem vůle, inspirace, jednání, vášně a odvahy. Je počátkem vašich nápadů a projektů. podobně jako Mág, číslo 1. Velkých arkán, souvisí s vyššími úrovněni, se soustředěnou vůlí a schopností dosahovat cílů.

Nacházíte se v příznivém okamžiku. Dostali jste dar, nápad, projekt nebo pracovní přležitost. využijte je se sebedůvěrou a vděčností.Dejte pozor na ignorování příležitostí a na nečinnost. Eso holí je darem, který vyžaduje, aby obdarovaný jednal.

Ve výkladu:

Pozitivní stránka : Nový impuls, nová příležitost. Příležitost vyvíjet se a seberealizovat. Příležitost zažít dobrodružství. Příležitost dokázat svoji sílu, odvahu a energii. Velká příležitost k úspěchu. Příležitost, která vyžaduje bdělost a osobní nasazení. Plodný záměr, šance. Objev, vynález a vynalézavost. Silná vůle a elán, ochota riskovat, optimismus, angažovanost v úkolech, živé vztahy k partnerům. Ideje, počátky věcí, tvořivé síly a individualita. Stvoření a narození. Počátek podnikání, zrození myšlenky, invence. Počátek tvůrčí fáze. Výzva dát se do práce. Podnikavost a silná přesvědčivost. Vzrušení a inspirace, možná nový projekt nebo nový cíl. Nové zaměstnání nebo příležitost naučit se něco nového. Sklon prosadit své zájmy. Boj za nějaký životní ideál.
Negativní stránka: Špatný počátek, temné vyhlídky. Neúspěch. Risk se nemusí vyplatit. Projekt byl špatně pojat, neměli jste dost informací nebo schopností, nebo byl špatně načasován. Nevyužití tvořivého potenciálu. Ztroskotání jako následek přílišného zápalu nebo bujnosti. Nadměrná aktivita. Přílišná orientace na výkon, přeceňování se. Počátek poznamenaný zbrklostí.
Výklad ve vztazích: Láska na první pohled. Nové chápání existujícího vztahu nebo vznik nového vztahu. Živost. Nadšení. Prudkost. Ohnivý, vášnivý vztah – sexualita plná života – šance oživit vztah. Zaujmutí postoje k něčemu nebo někomu.

Dvojka Holí 

před poutníkem leží rozcestí a s ním i těžké rozhodování. Na první pohled tato karta připomíná Blázna. Na rozdíl od něj ale poutník myslí na budoucnost a chce se rozhodnout co nejlépe, což není snadný úkol, když se možnosti tolik podobají.Co je lepší? Jak jeho volba bezprostředně změní situaci? Stejně jako Velekněžka, číslo 2. Velkých arkán i poutník se musí napojit na hlubší rovinu poznání.

Nacházíte se na křižovatce. Správná volba je nejasná, přinejmenším z hlediska logiky, protože je zde příliš mnoho neznámých. Hole se však netýkají logiky, nýbrž inspirace a odvahy. Následujte své srdce a statečně se vydejte vpřed. Vyvarujte se stagnace. Hole znamenají jednání. Teď není čas se zastavit.

Pro orientaci k výkladu:

Pozitivní stránka:  Dvojaké stanovisko. Rozcestí. Výzva vybrat si. Chtít, ale ještě nemoci. Unikání před zodpovědností. Vytrvalost, jednání. Nevyhraněné postoje, vlažné chování, vnitřní deprese, povrchní city. Neochota, neschopnost rozhodnout se nebo naopak  připravenost rozhodnout se, co udělat dál. Neschopnost činu způsobená přílišným
plánováním.
 Negativní stránka: Plány se neblíží výsledkům, hromadí se problémy, ztrácíme víru, důvěru, naději. Nedostatečná účast. Nerozhodnost. Nejasná pracovní situace – nevyjasněný postoj k práci. Čekání na pomoc, nebo na pobídnutí.
 Výklad ve vztazích: Neujasněný postoj k okolí. Tazatel není schopen dát najevo, co po partnerovi žádá. Neschopnost nadchnout se z nového vztahu.
Neschopnost vybrat si mezi dvěma partnery. Vlažné city.  Citová zdrženlivost. Konflikt dvou stanovisek. Obhajování svých zájmů.Měření sil.Nedůvěra v partnera.

 

 Trojka Holí 

muž stojí na pobřeží a dívá se, jak odplouvá loď.Nebo se možná vrací. Každopádně do ní investoval. Ať už se setká s úspěchem, nebo selháním, svou budoucnost nemá momentálně ve svých rukách. Nemůže ovlivnit výsledek. Podobně jako u Císařovny, č.3 Velkých arkán se zde jedná o období prenatálního života, nikoli o jednání, nebo ovládání.

Učinili jste určité rozhodnutí a nyní musíte čekat na výsledek. Zda máte, nebo nemáte trpělivost, je ve skutečnosti lhostejné, protože výsledek to neovlivní. Přesto je to dobrá příležitost učit se trpělivosti a sebeovládání. Vyvarujte se nervózního jednání. I když je frustrující zůstat v klidu, ponechte věcem volný průběh. Zbytečně se neunáhlujte.

Pro orientaci k výkladu:

Pozitivní stránka: Obrátit se ke starému zády. Vklad a sázka, účinná spolupráce, vzájemná pomoc, akce založené na společných záměrech a projektech. Podnikání, partnerství, dovednost, dobrý charakter, porozumění a dohoda. Výhled na příznivé obchody a zisky. Optimismus ohledně nového podniku nebo další fáze již započatého. Budování dlouhodobých perspektiv na dobrém základě. Něco dobře založeného. Fungující firma, prosperita. Uznání, růst. Dobré organizační schopnosti, ctižádost. Plánování. Dalekozrakost. Důvěra. Nové myšlenky. Podnikavý duch. Schopnost vidět do budoucnosti. Obchodní cesty. Dobrá karta pro komunikaci, lze očekávat úspěch při jednání.

Negativní stránka: Námaha a trampoty, neopatrnost a ztráty, maření energie. Varování před pomocí cizinců nebo vzdálenějších osob s nejistými motivy v pozadí. Příliš obsáhlé plány. Vyčkávání a váhání. Nezačínat nic nového. Pesimismus. Příznivé vyhlídky jsou v nedohlednu nebo vzdáleny.

Výklad ve vztazích: Slibná, spolehlivá a trvalá spojení. Stýskání – srdce se toulá u někoho vzdáleného.Nový začátek starého nebo vznik nového vztahu.Tolerance, ale ne kompromis.Dělení se o rovnováhu, otevřenost. Dobré vyhlídky. Pevné založení. Vše plyne samo od sebe.V partnerských problémech vyčištění vzduchu – ale je zapotřebí jednat otevřeně. Lásky z rozumu. Flirty na základě vzájemného porozumění.

 

Čtyřka Holí 

spokojená, milující rodina stojí mezi čtyřmi sloupy, na jejichž vrcholcích spočívá věnec z květin. Soustředili svou vůli a dosáhli stálého a uspokojivého výsledku. Nastal čas hojnosti a  převládající pocit štěstí. Věnec představuje smysl pro jednotu a krásu. Podobně jako Císař, č.4 Velkých arkán pracovali společně pro dobro všech a vytvořili takové prostředí kde všichni mohou dojít naplnění.

Dosáhli jste uspokojivého cíle. Udělejte si čas na oslavu, buďte hrdi na to, co jste vykonali. Pozor na nespokojenost. Teď není vhodná doba, abyste byli ke svým úspěchům kritičtí.

Pro orientaci k výkladu:

Pozitivní stránka: Společenská událost. Šťastný návrat domů. Být vítán a vítat. Oslava po práci, svornost a radost. Dovršení, harmonie, smysl pro lidské společenství. Šťastné cesty, jistota, bezpečí, láska. Bezstarostnost. Vyrovnanost. Klid, kreativita. Uvolnění, odpočinek, zábava. Stálost poměrů. Mír. Radost ze života, čas oslav. Doba uvolnění a užívání si. Konec potížím, pocit úlevy. Něco je šťastně vyřízeno nebo dokončeno. Klidný a radostný přístup k jakékoli činnosti. Smysl pro umění. Přátelství, hra. Družnost.

Negativní stránka: Neopětovaná láska, ztráta pohody a jistoty. Nadsazené cíle a přehnaná očekávání. Přílišné oslavování bezvýznamného úspěchu. Stres a prázdnota. Usnout na vavřínech. Nadutost. Bezuzdnost.

Výklad ve vztazích: Veselá mysl. Harmonie. Svatba. Opětovné setkání s partnerem. Šťastné chvíle v rodinném kruhu. Vícečetné milostné vztahy – snadná zamilovatelnost. Pomíjivá citová vzplanutí.

 

 Pětka Holí  

na mýtině spolu soupeří 5 mužů. Při tomto náznakovém souboji používají své hole, které představují jejich vůli a schopnosti. Poznávají svou vlastní sílu i slabost a pomáhají k tomu i svým společníkům. Pětka holí ukazuje, jak pomáháme sobě i ostatním dosáhnout toho nejlepšího a tak přispět ke společnému dobru.

Nacházíte se v situaci porovnávání sil. Chápete ji jako příležitost k vlastnímu růstu a k pomoci v růstu druhým. Přestože soutěžíte s druhými, ve skutečnosti soutěžíte se sebou samými. Kvůli svému dobru i dobru druhých vynaložte maximální úsilí. Pozor na nevhodné motivy. Soutěžte kvůli tomu, abyste zlepšili sami sebe a společnost, ne abyste někoho zranili nebo zničili. Hrajte podle pravidel. Důvěřujte si a nesnažte se podvodem získat neférovou výhodu.

 Pro orientaci k výkladu:

Pozitivní stránka: Soutěž. Možnost získat zkušenost, která se bude hodit. Předzvěst úspěchu pro bojovné jedince. Pravděpodobnost střetů a zdržení. Statečně a s odhodláním přijímat konflikty a usilovat o dosažení cílů. Možnost postoupit dál za cenu zvýšené námahy. Podání stížnosti, odvolání, vyjádření odporu. Spory v rodině s očistným charakterem. Zkouška sil, pubertální rivalita, zápas, ambice, usilovné snažení. Osvědčit se. Výměna názorů. Potýkat se s protinázory, výměna názorů. Diskuze.

Negativní stránka: Problémy a úsilí, závistníci a nepřátelé. Hádky a lsti, zápas, podvod, klam a odpor, neúspěchy, selhání, potíže, strach z rozhodování. Nečestná nepoctivá soutěž, spory, soudní pře. Prosazování cílů za každou cenu. Násilí. Chtít vynutit změny. Snaha získat něco na úkor někoho. Nekončící výměny názorů, pletichy, malicherné rozmíšky, pomluvy. Svár a konflikt. Cítit se trvale ohrožen. Nepřátelství. Strach z konfliktů a výzev. Vzdávat se před bojem. Zdravotní problémy. Varování před šílenou odvahou, která sebou nese nebezpečenství. Sklony k žárlivosti.

Výklad ve vztazích: Napětí. Pocit utlačování ze strany partnera. Impulzivní chování, neschopnost prosadit ve vztahu vlastní cíle. Soupeření s partnerem. Žárlivost. Konkurence. Měření sil. Spor, diskuze, boj různých snah. Vnitřní konflikt s partnerem. Inspirativní krátkodobý vztah.
Intenzivní výměna názorů.

 

Šestka Holí

muž projíždí na koni rozjásaným davem. Raduje se z vítání hrdiny, z oslav velkého vítězství. Milenci, č.6 Velkých arkán dávají najevo štěsí a radost, jež pramení z moudrých a vyrovnaných rozhodnutí. Úspěchy tohoto muže mohou být jen výsledkem také tak dobrých rozhodnutí.

Nacházíte se na pozici, kdy k vám z vnějšku přicházejí gratulace za vaše činy. Vedli jste si dobře a zasluhujete si uznání. Těšte se z poct. Pozor, ať v oslavách nesetrváváte příliš dlouho. Přesto, že oslavovat úspěchy je správné, neusněte na vavřínech.

 Pro orientaci k výkladu:

Pozitivní stránka: Splněná přání, potěšující novinky, štěstí, pokrok. Profitování, odměny. Uspokojení, vítězství, výhody. Úspěchy (i nezasloužené), úspěšná vystoupení, povýšení, získání zajímavého místa. Dosažení cíle. Vzestup po společenské i finanční stránce. Obdivovatelé, pochlebníci. Čin, který přinesl chválu a uznání. Úspěšné složení zkoušky. Výborné zprávy. Naplní se to, v co jste doufali. Velkorysost, odvaha, tendence přehánět. Popularita. Silné vyzařování. Vůdcovské kvality. Úspěšné cesty.

Negativní stránka: Špatné zprávy, odložený úspěch, zklamání, obviňování.  Nepřátelé, nečestné zisky, zpoždění a proradnost. Egocentričnost. Arogance. Zneužívání moci. Muset být za každou cenu vítěz. Strach z výzev, odpovědnosti. Strach z porážky nebo neúspěchu. Ignorance. Opoždění. Větší prohry. Spát na vavřínech.

Výklad ve vztazích: Dobrá karta pro seznamování. Svatba. Vyřešení problémů. Vítězství.  Záměry jsou v harmonii. Hravý vztah. Partnerství jako podpora a spojenectví.

 

Sedmička Holí 

muž, stojící před pootevřenými dveřmi brání svou pozici. Je silný a statečný a čelí všem příchozím. Tohle není dobrovolné soutěžení z Pětky holí, situace je hrozivější. podobně jako v případě Vozu, č.7 Velkých arkán má muž pevný postoj a je si jist svou vůlí. Ale i když má svou vůli pod kontrolou, chybí zde hlubší porozumění. Jeho činy jsou vystaveny zkoušce. Přestože jeho porozumění není dokonalé, díky svému přesvědčení obstojí.

Chce se po vás, abyste obhájili své činy nebo názory. Nebojte se útoku. Použijte položených otázek k většímu porozumění. Jestliže jsou vaše názory správné, jejich bližší zkoumání nebude na škodu a vaše moudrost se tím prohloubí. Vyvarujte se dětské zarputilosti. Jestliže zjistíte, že váš postoj je chybný, připusťte porážku a opravte své názory tak, aby ve zkoušce obstály. Na druhé straně ale neutíkejte z boje z pouhého strachu z prohry.

 Pro orientaci k výkladu:

Pozitivní stránka: Silný charakter a vlastní názor v komplikovaných situacích. Pře (i soudní). Vítězství nad konkurenty, odvaha, schopnost hájit pozice. Hájení své převahy. Jednu záležitost držíme výš než ostatní – jedna je důležitější. Přerůstání osobních problémů a jejich zatlačování do podvědomí. Schopnost prosadit se. Stavět se proti překážkám. Nutnost bránit své území a životní prostor, postavit se na obranu svých zájmů. Přesila, která požaduje plné nasazení. Diskuze, vyjednávání, soutěžení, slovní potyčky. Dilema nebo krize. Kritika. Osamocené postavení. Závist. Konfrontace.

Negativní stránka: Starosti, bezradnost, újma, poškození, nedůvěra. Ohrožení – protivníci mohou převládnout. Rivalita. Egocentričnost. Zveličování překážky. Cítit, že na nás někdo stále útočí. Slabá schopnost prosadit se. Nedůvěra. Nepřátelství.
Nejistota ohledně životního smyslu a cíle. Vnitřní nejistota maskovaná suverénním až agresivním chováním. Zbytečné nepřátelství a nedůvěra v pracovních vztazích. Výbušné jednání. Těžkosti a překážky. Nesmyslná vzpoura. Výsměch, úzkostné stavy. Velké a zbytečné osobní nasazení. Prchlivost.

Výklad ve vztazích: Hašteřivost a bojovnost. Déletrvající potíže ve vztahu. Boj o někoho nebo o vztah. (je někdo třetí) Napětí. Možný konflikt s partnerem.

 

Osmička holí

osm holí letí uspořádaně oblohou. Jsou již v pohybu a je předem dané, kam dopadnou. Pohybují se s vyrovnanou jistotou a rychlostí. Podobně, jako vedle sebe kráčí lev a žena na kartě č.8 Velkých arkán, Síle, směřují ke stejnému cíli i události na Osmičce holí. Stanovený cíl a křehká rovnováha Síly je spojena s ohnivou akčností holí.

Věci se daly do pohybu, a stanou se rychle. Čekáte na výsledek. Nebudete čekat dlouho. Události jsou v pohybu a rychle směřují ke svému nevyhnutelnému vyústění. Vyvarujte se nebezpečnému vměšování. Jestliže se změní pohyb jedné z holí, ovlivní to i ostatní, protože jsou blízko sebe. Souvislosti jsou velice složité a možná byste ani nebyli s to domyslet všechny důsledky svých činů.

Pro orientaci k výkladu:

Pozitivní stránka:  Blíží se bezprostřední událost, něco je v pohybu a děje se rozehrají rychleji, než bychom čekali. Mobilita. Aktivita, rychlost a velké naděje. Rychlé jednání zaměřené na cíl. Povrchní změny. Překvapení. Cestování. Zbrklá aktivita bez jasného cíle. Rychlý pohyb a činnost. Rozpínavost. Nadšení. Spontánnost. Rychlost, jasnost, přímost, spěch, přiblížení se cíli, rychlá komunikace. Nestálost. Spěch. Chvat. Řítit se do něčeho. Naléhavost.

Negativní stránka:  Hádky a spory, hašteření, zápasy a boje, domácí neshody. Ukvapené nepřiměřené jednání. Nestálost, žárlivost, unáhlenost, výčitky svědomí. Jsou-li okolo špatné karty, blíží se rychle nepříjemné události.
Výklad ve vztazích: Seznámení s krátkým trváním. Vzbuzení lásky. Bezhlavé zamilování se. Pestrá zábava při společenských akcích.Ve zralém vztahu nová energie. Šípy lásky. Rychlý dopad. Žárlivost. Vášeň. Vznětlivost, ale ne vytrvalost.

Devítka Holí 

Unavený voják se vrací z nepřekonatelné blokády. Drží se jen svou vůlí, již představuje jeho hůl.Nečekal svůj neúspěch a je situací zmaten. Podobně jako Poustevník, č.9 velkých arkán, musí se bojovník stáhnout a zotavit se. Musí porovnat to, čemu věří ,se svými zkušenostmi ve světě a uvést je do vzájemného souladu.

Znenadání na vás dolehl neúspěch. Věci se nevyvinuly tak, jak jste si plánovali a vy nevíte přesně proč. Udělejte si čas na reflexi, abyste si mohli ujasnit, co a proč se stalo. Z této situace se poučte a znovu se pusťte do boje. Pozor na zoufalství! Přestože je situace obtížná, možná i matoucí, nevzdávejte se. Stáhněte se do ústraní, abyste se mohli vzpamatobat a poučit, ale ne proto, abyste utíkali před životem.

 Pro orientaci k výkladu:

Pozitivní stránka:  Obrana, ochrana, odklady a odročení. Vzpurnost a odpor v situaci ohrožení. Najít odvahu analyzovat situaci, být připraven chápat svou pozici. Vzpomínky na minulé porážky a špatné zkušenosti. Obava před vlastní minulostí. Být si vědom své síly a čelit svým obavám. Období pochybností. Nevhodná doba k investicím. Nepříjemná návštěva. Nevrácená půjčka. Odpor, ale neochvějnost. Vnitřní odpor proti změnám. Podezřívavost. Zranění. Zranitelnost. Mít se na pozoru. Omezení. Být spořivý.

Negativní stránka: Překážky, dotěrnost, liknavost, neochota, nepříznivé okolnosti všeho druhu, slabost, i zdravotní problémy, potíže všeho druhu. Pocit ohrožení i když nic nehrozí. Sůl sypaná do starých ran. Uzavřenost – „ledové srdce“. Psychické těžkosti. Svázanost, spoutanost, opoždění, odklad. Hašteření mezi příbuznými. Obklopovat se zdmi. Stálá obrana. Negativnost. Zraněné ego a sebelítost. Problémy se zdravím, odvolaný projekt, slabost. Deprese, obranné postoje.

Výklad ve vztazích: Staré rány = neschopnost otevřít se novému hlubšímu vztahu. Zatvrzelý postoj. Vzdorovitost. Být opatrný. Uzavřenost. Ostražitost.Vnitřní uzavřenost v oblasti citů. Pocit, že se druzí chovají urážlivě a nechápavě. Hledání nedostatků na druhých. Konfliktní nálada.

 

Desítka Holí

Cílevědomý muž nese své břemeno nocí směrem k ranní obloze. Jeho náročný úkol jej téměř udolal. Úplněk nahoře a svítání na obzoru naznačuje konec cyklu. Tato karta je ozvěnou otáčení Kola štěstí, č.10 velkých arkán.

Téměř jste dokončili svízelný úkol. Asi jste vyčerpáni, ale světlo na konci tunelu, podobné krásnému východu slunce posiluje vaše odhodlání vydržet. Spolehněte se na své nejzákladnější instinkty a dodejte si síly, abyste mohli dokončit, co jste započali. Pozor, abyste nepřestali příliš brzo. Nedovolte, aby úleva z toho, že už vidíte konec situace způsobila ,že ochabnete, raději se soustřeďte na své jednání.

Pro orientaci k výkladu:

Pozitivní stránka:  Únava i pochyby, fyzické nebo duševní přetížení. Převažuje trápení, velké požadavky a nové úkoly, stress v práci a pocit velké zodpovědnosti. Sebepřecenění, touha dojít k cíli za každou cenu. „Pro strom nevidět les.“ Hrozící vysílení, přepracování, neúspěch. Pocit, že jsme si příliš naložili, nebo se dostali do slepé uličky. Nedostatečné perspektivy. Neobratný postup. Počátek krize. Chtít všechno dělat sám. Zaslepenost, zahlcení situací. Plné nasazení. Vydat ze sebe všechno. Situace není řešitelná, je třeba počkat. Robota. Útlak. Sklony nabírat na sebe problémy. Přemíra nových úkolů, vyznačujících se zodpovědností. Obavy ze zkoušek. Obtížné hledání východiska. Vyčerpání. Přítěž. Se silami na konci. Přespříliš práce a projektů.

Negativní stránka:Těžkosti. Pustit se do mnoha věcí najednou. Přetěžování. Stress. Snaha něco zlomit násilím, nebo si něco nalhávat. Při právním sporu jistá prohra. Stavět sebe a druhé pod tlak. Být příliš orientovám na výkon. Deprese. Slepá síla, dosahování cílů za každou cenu, násilí. Neschopnost uvědomit si chybu ve vlastním chování, bezohlednost vůči čemukoliv. Tyranie.

Výklad ve vztazích: Svazek plný porážek a starostí. Žádná perspektiva. Trápení. Osamělost. Beznaděj. Zátěž. Nátlak. Nepružný vztah bez života.

čerpáno ze Zuzana Antares, Spimajim, Zlatý tarot