PENTAKLY – DISKY

Eso pentaklů

toto je dar pomoci – ať už v podobě financí, hmotných zdrojů, nebo času. Pentakly jsou pravděpodobně nepřímočařejší tarotovou barvou. Z tohoto důvodu nejsou dary pentaklů vždy tak vysoce ceněny jako dary ostatních barev, nebo se naopak někdy přeceňují a vedou k chtivé touze po materiálním bohatství, nebo k posedlosti smyslovými zážitky. Jakou formu na sebe dar vezme, záleží na nás –  jak nám zde připomíná lasička i Mág, (č.1 VA) to znamená, zda využijeme svých schopností a odhodlání k vytvoření něčeho hodnotného.

Byly vám poskytnuty prostředky. Využijte je dobře a buďte za ně vděční. Pozor na pokušení podceňovat nebo promarnit tento dar proto, že byste jej považovali za příliš světský a přízemní.

Pro orientaci ve výkladu:

Pozitivní stránka: Příležitost v práci, uznání a prestiž, nalezení šťastného partnerského spojení. Spokojenost, zlato, jistota, vnímavost, bezpečí, počátek úspěšných událostí s hmotným ziskem. Zlepšení zdraví. Hmatatelné výsledky. Bohatství, triumf. Blahobyt. Úspěch. Narození dítěte. Fyzické a materiální pohodlí, duševní pohoda. Dobrý výdělek, hojnost a moc. Zadostiučinění. Dobré změny v práci, změna zaměstnání k lepšímu. V povolání úspěch. Úspěch projektů. Velké štěstí v lásce a penězích. Praktický a organizovaný postup. Schopnost realizovat představy v jejich vysněné ideální podobě. Úspěch, jehož zdrojem je vnitřní i vnější řád, organizační schopnosti a nadhled. Stálost v citech a smlouvách. Šťastná spojení.

Negativní stránka: Majetek bez štěstí. Materiální výhody, které jsou na škodu. Korupce, plýtvání a marnotratnost, nedostatek inteligence. Ztráty, lstivost, lačnost a chamtivost. Úspěch a prosperita spojené s bolestí nebo úzkostí a stresem, závistí ostatních nebo strachem ze ztráty. Ztráta, prodělek. Negativní vliv bohatství. Nenasytnost, lakota. Poživačnost. Lehkověrná a zištná manželka.

Výklad ve vztazích: Šance na štěstí. Nové zamilování. Ve vztahu oblažující a obohacující zkušenost. Společný cíl (možno i destruktivní – např.rozvod) Proměna.Vztahy dlouhotrvající a hodnotné. Narození dítěte.Harmonické spojení, vztah na solidních základech, úspěch při uskutečňování společných projektů.

Dvojka pentaklů

na břehu moře balancuje muž se dvěma pentakly. Mistrovství a lehkost jeho dovednosti dává vzniknout duze, což působí kouzelným dojmem. Tak jako Velekněžka (č.2 VA) se pohybuje mezi světem poezie a vědy, tančí i tento ušlechtilý muž životem a žongluje s prací a radostí.

Žijete naplno a máte schopnost udržovat vše v hladkém chodu. Působíte dojmem, že všechno je snadné. Nacházíte uspokojení v tom, že nejen děláte hodně věcí, a děláte je dobře, ale také v tom, že vaše úsilí není konkurenčním soutěžením. Pozor na přehánění kvůli obdivu ze strany druhých. Neposuzujte sami sebe ani druhé podle množství vykonané práce a nesnažte se něčeho dosáhnout na úkor kvality a celkového štěstí.

Pro orientaci ve výkladu:

Pozitivní stránka: Kombinační a koordinační schopnosti. Nesnáze a překážky, které řešíme vesele a radostně. Schopnost vyrovnat se s několika situacemi najednou. Harmonická změna. Hravost, obratnost a přizpůsobivost. Lehkomyslná řešení, zvládnutí obtížného úkolu s bravurou. Ochota podstupovat riziko. Využívat šance. Flexibilita, umění improvizace. Kejkle s financemi nebo osobními záležitostmi. Bezstarostná nerozhodnost. Vynořují se nová fakta, nové hodnoty a události, které vás znejišťují. Literární schopnosti. Snadná rozhodnutí. Na pracovním úseku varování před lehkomyslností a naivitou. Žít okamžikem.

Negativní stránka:Těžkosti a složitosti v událostech. Nepořádek. Pochyby, starost, nejistota. Neschopnost zaujmout stanovisko. Nedostatek peněz. Udržet rovnováhu je čím dál těžší a těžší. Překážky a rozčilení. Za hodně práce málo peněz. Nestálost. Labilita. Přílišná ochota ke kompromisu. Bezcharakternost. Dnes tak, zítra tak. Nebrat nic vážně. Nejisté časy. Kolísavá finanční situace.

Výklad ve vztazích: Flirtování. Rozhlížení se po novém vztahu. Hravá radost. Lehkovážnost, nestálost.Stálý vývoj – tzn. rozvinutí už začaté známé situace. Vrtkavost.Vnitřní změny ve vztahu. Jiný partner. Člověk kolísá mezi dvěma partnery. Střídavé vztahy. Nebrat lásku vážně.

Trojka pentaklů

mistr kovář, sám ve své kovárně má velkou radost, když někdo obdivuje jeho práci. Je to víc, než prostá hrdost, přestože ta k tomu také patří. On zažívá smyslové potěšení z dobře odvedeného díla a zná magii, která se skrývá ve výrobě fyzických předmětů. Trojka pentaklů je ze všech trojek nejblíže Císařovně (č.3 VA). Stejně jako ona tvoří a raduje se z tvorby, miluje proces i výsledný produkt. Máte dovednost, která vám přináší velké uspokojení. Je to něco, co děláte velice rádi a výsledek vás hodně těší. Pozor na ztrátu magického spojení s procesem a jeho výsledkem. Jestliže zjistíte, že to, co vás těšilo začalo být pouhou rutinou, snažte se vyvolat znovu své první pocity, nebo se pusťte do něčeho jiného.

Pro orientaci ve výkladu:

Pozitivní stránka: 
Manuelní práce, profese, dokonalost, mistrovství, umělecká dovednost, úspěch, vysoké postavení, ušlechtilost. Vstup do nového životního období, úspěšné zkoušky. Povýšení a vzestup. Pokrok v oblasti duchovní, duševní růst. povolání, čest, šlechetnost, umění, múzy, nadání, talent, obchodní zdatnost a praktické schopnosti, talent v řemesle. Úspěšný konec jedné fáze vzdělání nebo vývoje + počátek nových zkušeností, úkolů, větší zodpovědnosti. Dokončení díla a začátek nového. Vytváření nových hodnot. Řemeslo, zaměstnání, odborník, zručná práce. Odborná práce, získávání dovedností, schopnosti, obratnost. Zvýšení prestiže, uznání. Úspěšně složená zkouška, povýšení, prokázání způsobilosti. Schopnost koncentrovat veškerou svou energii na dosažení určitého cíle. Organizační talent, manažerské schopnosti. Být povšimnut. Dostat práci.

Negativní stránka:Prostřednost. Získávání peněz se děje na úkor dobra. Lenost, nepořádek, špatná kvalita, finanční problémy a přehnaná kritika. Chyby pramenící z naší ješitnosti a z nedostatku zkušenosti. Průměrnost v práci nebo ostatních oblastech. Nevyužívání potenciálu na sto procent. Útěk do práce. Workoholismus. Nešikovnost. Ctižádostivost, ukvapené závěry. Rychle dosažené postavení si dlouho neudržíte.

Výklad ve vztazích: Krok k vyzrálejší formě partnerství. Sklízet to, co člověk zasel. Důsledky (viz. okolní karty). Překonání krize. Čin. Vyjasňování postojů a názorů ve vztahu. Tvrdá práce na vztahu.  Vyrovnávání se se zkušeností každodenní všednosti. Jen pracovat a zanedbávat vztahy.

Čtyřka pentaklů

muž v nádherném purpurovém hávu se zlatou výšivkou drží v náručí čtyři pentakly. Raduje se z nabytého finančního jmění. Ale peníze jsou abstrakce, pouze představují věc nutné k životu, nebo věci vnášející do něj krásu a potěšení. On na to zapoměl, a tak tu stojí sám ve své chladné pýše, o svou hojnost se s nikým nedělí a dokonce se z ní neraduje ani on sám. Odráží se v něm krajnost č.4 VA, Císaře. Pokud Císař ustanovuje řád pro zlepšení života, všechno je dobře. Jakmile ale nařizuje pořádek kvůli pořádku, začne být život neplodný.

Vlastníte určité prostředky a začali jste si na nich zakládat. Hromadíte peníze, čas, schopnosti. Ztratili jste ze zřetele, k čemu všechny ty věci jsou a před vámi se tak rýsuje budoucnost v osamělosti, postrádající naplnění – pokud ovšem nezačnete své prostředky používat moudře. Dejte si ale pozor i na opačný extrém, kdy byste zase rozdávali vše, co máte, až byste nakonec neměli co nabídnout.

Pro orientaci ve výkladu:

Pozitivní stránka: 
Pevné struktury a zaběhané pořádky. Uspořádání. Obrana získaných věcí. Zákon, profitování a pečlivě střežený majetek. Setrvávání na starých ověřených pravdách. Nenasytnost, lakota, láska k penězům, nedostatek moudrosti a velkodušnosti. Povrchnost, milování hmotné prosperity. Malodušnost a neschopnost spolupráce. Nechat věci, tak jak jsou – nechuť převzít iniciativu. Úzkostlivý postoj a neochota riskovat. Vědět co chci a trvat si na svém. Majetkové zabezpečení a ulpívání na něm. Materiální a finanční situace bez vývoje, bez pohnutí. Zastávání zodpovědného místa, vyšší postavení na veřejnosti.

Negativní stránka:
Odpor, který je třeba překonávat, pedantství, ztráty v obchodě. Spory o vlastnictví, dědické spory. Strach ze změny. Současná situace nikam nevede. Lakomost, nenasytnost. Varování před přílišným upínáním se na něco. Dychtit po penězích a majetku. Konzervativizmus. Tvrdohlavost, strnulost, trvání na něčem.

Výklad ve vztazích: 
Opatrnost. Neochota riskovat. Občas nepřiměřené nároky jednoho z manželů na druhého. Pokus nahradit rituálem a pevnými vzory chování proměnlivost pociťovanou jako nespolehlivou a nebezpečnou. Touha po jistotě. Snaha zabezpečit se. Jistota za každou cenu. Upínání se. Tyranie.
Strach z opuštěnosti. Vědět, co chci. Být věrný svému stanovisku. Mocenské hry. Využívání nebo zneužívání partnera.  Nátlak, komandování, manipulace. Pocit uvěznění, vytváření obranných struktur vůči partnerovi.

Pětka pentaklů

před barevným oknem stojí muž a žena s dítětem. Muž drží svůj klobouk v pokorném postoji. Unavené, hladové dítě se pevně drží své matky, která rukama naznačuje svou bezmocnost. Ocitli se v zoufalé nouzi. Nezdá se, že to krásné okno, kterým proudí světlo jim dá nějakou odpověď. U Velekněze, (č.5 VA) vidíme barevná okenní skla, která představují úspěchy lidstva. Všechny nádherné stavby a úspěchy na světě však nemají smysl, dokud nám neposkytují orientaci, pomoc, nebo inspiraci.

Jste v nouzi. Pomoc je nablízku. Nenechte se odradit impozantností budovy, organizace nebo člověka. Požádejte o pomoc, kterou potřebujete. Pozor, abyste nouzi nedělali větší, než je. Zjistěte, jaké prostředky jsou k dispozici a mohou vám pomoci k tomu, abyste si dál pomohli sami.

 Pro orientaci ve výkladu:

Pozitivní stránka: 
Chudoba, ztráta domova či majetku, neštěstí, materiální problémy, chyby, omyly, zármutky, nouze a muka. Existenční starosti a obavy. Být vyloučen. Ztráta zaběhaných schémat + možný pocit ohrožení a hrůzy. Sklony ke svobodným povoláním, žít na „volné noze“. Opatrnost, dogmatičnost, pomalost. Soužení. Zhroucení. Pocity deprese – pocit, že nic nemá smysl a všechno je beznadějné, strach, pesimismus.
Negativní stránka:Nepořádek a trosky, hroucení, marnotratnost, starosti, slzy a zklamání, nepořádek, chaos a úpadek, rozpad, nemorálnost. Finanční ztráty, špatné obchody, chybný odhad. Náhlá ztráta, nouze, osamocení. Bankrot. Vidět jen negativní stránky života. Chronická nespokojenost.

Výklad ve vztazích: Pocit nejistoty, osamocenosti a nemilovanosti, popř. stísněnosti. Nečekaná zjištění týkající se partnera a změnu postoje k němu. Možná předzvěst krize. Opuštěnost. Zatěžkávací zkouška. Nespokojenost. Být vyloučen. Zablokovaná komunikace. Nepřiznané pocity viny, úzkosti, izolace. Krize vztahu, která je jeho zkouškou.

Šestka pentaklů

bohatý muž stojí s vahami v ruce a šťastně váží své pentakly. Za jeho oknem se svírají a natahují ruce, ale neuchopují pentakly, kterí padají v jejich blízkosti. Bohatý muž se zdá být dost ochotný dávat, ale nevěnuje pozornost tomu, kam jeho dary padají. Nechává své bohatství padat mimo cestu a nevšímá si nouze za svým oknem. Na rozdíl od Milenců (č.6 VA) nedělá uvážená rozhodnutí. Mrhá svými dary a přitom si namlouvá, že jedná dobročinně.

Hojně rozdáváte ze svého majetku. Věnujete však pozornost tomu, co děláte? Dáváte lidem to, co potřebují, nebo jen to, co vás těší dávat? Pozor na hrdé, chladné dávání. Dát svému dítěti nový počítač, když ono ve skutečnosti potřebuje a žebrá o vaši pozornost není dobré využití vašich prostředků.

Pro orientaci ve výkladu:

Pozitivní stránka: 
Smysl pro společenství, velkodušnost a štědrost, charitativní podporu. Podpora, pomoc, protěžování. Tolerantnost. Dary, spokojenost, zisk, příjmy, nečekaný profit, prémie, úspěch, odměny. Vzájemnost – porozumění, přání úspěchu sobě i ostatním. Pozornost. Pocit hojnosti a těšení se z jeho sdílení. Příležitost pomoci druhému, která by neměla být promarněna. Laskavost, velkorysost, dobročinnost a soucit. Milosrdenství. Nebojte se vyjádřit své potřeby a naslouchejte potřebám jiných. Sklony k misijnímu či sociálnímu působení.

Negativní stránka:
Egocentrismus a sobectví, dluhy, závist, klamné iluze, nejistota a silné kolísání duše, zklamání v materiálních příjmech, nepořádek. Touha, žárlivost, iluze. Zaujímat pózu mecenáše. Stavět se do role oběti. Dávat víc než mám. Půjčky. Finanční těžkosti, justiční potíže.

Výklad ve vztazích: 
Velkorysost, benevolence a soucítění. Dostávat jen almužnu. Žebrat o pozornost. Dávat něco místo vztahu. Zvyk, který vztah udržuje ale také odcizuje. V případě sporů uklidnění. Ve fungujícím vztahu  klidný a vyrovnaný společenský život. Pochopení. Vzájemná pomoc. Jeden dává a druhý bere. Slibný, rozvíjející se vztah. Podpora, poskytnutí prostoru pro porozumění a toleranci.

 

Sedmička pentaklů

žena s košíkem stojí u stromu obsypaném pentakly. Stejně jako v případě Vozu, (č.7.VA) uplatnila tato žena svoji vůli a své schopnosti, aby tento strom rodil ovoce. Avšak jde ještě o krok dál, než Vůz. Kontroluje svou investici, aby zjistila, zda úroda odpovídá jejímu očekávání a zda se vynaložená námaha vyplatí.

Zaseli jste určitou setbu. Urodily se plody a nastal čas žní. Vyhraďte si čas na to, abyste zhodnotili, jak se vám vaše investice vrátila. Jestliže úroda není taková, jak jste doufali, vypočítejte si, co byste příště mohli udělat jinak. Pozor na to, abyste v nadšení z úrody nezanedbali toto bilancování.

 Pro orientaci ve výkladu:

Pozitivní stránka: Daná záležitost se nebude vyvíjet, nebo jen nepatrně – důvodem je buď, že teď se nic v té věci dělat nedá nebo nechce. Trvalý, leč neukvapený růst, který si žádá klid, čas a trpělivost při zrání. Snahy o urychlení mohou způsobit debakl. Uspějeme ve všech směrech, když se naučíme čekat. Práce a trpělivost překoná vše. Období dlouhého ale trvalého vývoje. Příjem a zisk z dřívějších snah. Osudové zastavení – nutno se rozhodnout zda chci pokračovat i za cenu úsilí nebo se pustit za něčím novým. Práce probíhá, ale výsledky jsou v nedohlednu. Výzva k trpělivosti. Sice bylo již něčeho dosaženo, ale velký kus stále zbývá. Plány a vidiny se uskuteční až někdy v budoucnosti. Postupný růst. Mravenčí píle. Člověk čeká na plody své práce. Nevzdávat se. Pomalé zlepšení.

Negativní stránka:Plané řeči a ztráta času. Starosti finančního rázu. Hluboká stagnace, prázdno. Bezdůvodná pasivita a lenost. Nezdar, za který si člověk může sám. Potíže s firmou nebo zaměstnavatelem. Sebelítost, pesimismus, poraženectví. Přehánění vlastních potíží. Nenaplněné očekávání. Hledat překážky až se skutečně vytvoří. Lenost. Chtít se vyhnout práci. Přestávat při obtížích. Apatie.

Výklad ve vztazích: „Dobrá věc potřebuje čas“ – nechat pracovat čas, držet očekávání a iniciativu na uzdě.Vztahy snad ani neexistují – každý se zakonzervoval ve svých ukřivděnostech a ignoruje druhé. Izolace, neupřímnost, nedůvěra. Hluboká zásadní chyba u všech. Těhotenství.Sdílení společných plánů a záměrů, ale také hádky a rozpory. V začínajícím vztahu: nic neuspěchávat, dobré vyhlídky máme projevíme-li trpělivost.

Osmička pentaklů

osamělý učedník pracuje dlouho do noci na svém projektu. Je odhodlaný a soustředěný. Možná až příliš soustředěný na to, aby si všiml svého malého společníka. Podobně jako Síla, (č.8 VA) zkrotil tento maldý muž své instinkty a touhy, aby mohl dosáhnout něčeho většího. Přestože si možná přeje jít ven a trochu se pobavit, je ochoten zříci se okamžité radosti kvůli douhodobému cíli.

Nacházíte se v období studia a příprav na lepší budoucnost. K tomu vám dobře poslouží vaše kázeň a elán. Zastavte se ale na chvíli a dpřejte si trochu radosti z příjemné společnosti. Pozor, abyste nedřeli příliš na úkor všeho ostatního. Dokonce i uprostřed náročného studia si člověk potřebuje trochu odpočinout a uvolnit se, potom to půjde lépe.

Pro orientaci ve výkladu:

Pozitivní stránka:  Využití dovedností. Vyučování, dovednost, umělec, řemeslo, inteligence, poslání, osobní úsilí. Skromnost a umírněnost. Začátek slibného záměru, dlouhodobé zadání, které přinese i dobré vyhlídky. Seberealizace. práce, zakázky, zdatnost a obratnost. Rozkaz, ale i pochvala a skromnost. Příjem spíše menších financí. Uplatnit svoje nadání. Získat nové vědomosti a poznatky. Píle. Práce, zaměstnání, zručnost. Sebekritika. Dlouhodobá slibná práce. Přesnost a zaměření na detaily. Perfekcionalismus. V práci nové místo či úkoly. Nové oblasti poznání, nové zkušenosti. Vše záleží na ochotě a vůli se něčemu přiučit, v nepříznivém případě nechuť a námaha. Sériová výroba. Pravidelnost. Radost z práce.

Negativní stránka:Ctižádost, falešné ambice, touha po profitování, zbohatlictví, zklamání a intriky, sklony ke chtivosti a lačnosti. Rafinované snahy o co nejrychlejší zbohatnutí. Starosti o nepodstatné věci. Stereotyp a nenápaditost. Málo invenční přístup, čekání na něco, co nikdy nepřijde. Možný nedostatek ambicí. Krátkozrakost.. Spokojení se s málem. Lstivost, vychytralost, chamtivost. Vidět pouze detaily a ztrácet z očí celek. Mnoho práce za málo peněz.

Výklad ve vztazích: Zvyk. Začátek. Usilovná snaha vybudovat vztah. Pečovat o vztah svědomitě, rozvážně, prozíravě a věnovat pozornost i detailům. Rozvíjení vztahu, pozornost, ohleduplnost. Rozumové rozebírání citových záležitostí, leckdy proto zklamání v citovém životě. Nové zkušenosti.

Devítka pentaklů

dokonalá žena stojí před svým vyhlídkovám altánem. Hledí s pýchou na svého vznešeného sokola a všude kolem ní se prostírá zahrada plná pentaklů. Má být na co pyšná, protože tohoto luxusního stylu života dosáhla vlastními silami. Podobně jako Poustevník, (č.9 VA) si zvolila život o samotě, který jí nikterak nevadí.

Dosáhli jste mnohého, na co můžete být hrdí. Vytvořili jste si život, který se vám líbí a uspokojuje vás. Navzdory svým rozhodnutím se necítíte osamělí. Pozor, možná jste šťastní a necítíte se osamělí, ale jednou by se to mohlo změnit. Nebojte se změnit svůj životní styl a najděte někoho vám drahého, k kým byste ho mohli sdílet.

Pro orientaci ve výkladu:

Pozitivní stránka: Úspěšné složení zkoušek, uznání, životní seberealizace a ohodnocení díla. Chytrost, jistota a úspěch, opatrnost. Materiální bohatství a potěšení, zisk, majetek a nadbytek ve všem snažení, prosperita, bezpečnost, naplnění, úspěch, talent a sebeuskutečnění. Vkus. Plodnost. Smyslnost. Naplněná sexualita. Láska k životu. Sáhnout po něčem v pravý okamžik, využít příležitost. Sklizeň. Bezpečí. Štěstí v pracovních záležitostech. Dosažení dlouho očekávaného cíle v práci. Prospěch. Jistota. Příjmy bez práce.

Negativní stránka: Lstivost, ztráta materiálních hodnot, konflikty s úřady. Zklamání. Nenasytnost – chtít čím dál víc jako důsledek momentálního štěstí. Kořistnictví. Ustrnutí díky přílišnému materiálnímu zaměření. Podvod, klam, švindl. Problémy,, protože zisku bylo dosaženo na úkor někoho. Sobectví. Příliš hledět na užitek a zisk. Nadměrně vysoké požadavky. Posedlost a agresivita při hledání blahobytu. Nasadit si růžové brýle, protože bychom neunesli pravdu. Snažit se někoho dělat lepším než je, protože jinak bychom ho nemohli akceptovat. Lenost a poživačnost. Vypočítavost. Chamtivost.

Výklad ve vztazích: Rodinné a manželské štěstí. Jistota ve vztazích.  Překvapení. Potěšující obrat. Samotářství – nikoli osamělost (někdo, kdo má partnera momentálně mimo svůj dosah, ale samotu vítá a užívá si její přednosti) Naplnění. Vztah přinášející zisk. Snažit se někoho „ulovit“. „Dobrá partie“ Citový vztah v zaměstnání. Vysoko postavený milostný ideál – nemusí být vůbec dosažitelný.

Desítka pentaklů

pod stromem leží dřevěná truhla plná pentaklů. Čí je to truhla? Proč je otevřená a nikdo ji nehlídá? Je zjevné, že její majitel se o ni nestará. Vzhledem k tomu, že tohle je desítka, odráží se v ní Kolo štěstí (č.10 VA) a konec cyklu. Ať už tu truhlu vlastní kdokoli, pravděpodobně ji tady nechal, aby ji našel někdo jiný, Působí to příjemným dojmem ucelenosti, nechal zde truhlu plnou pentaklů, aby tak splatil jeden pentakl, který mu byl kdysi dávno darován ve formě Esa pentaklů.

Došli jste na konec cyklu. Naučili jste se vše, co jste se chtěli naučit, investovali jste všechno, co jste chtěli a nyní jste připraveni pokračovat dál, k něčemu novému. A stejně, jako jste dostali na počátku dar, proč byste se nyní nepodělili o hojnost s někým jiným? Pozor na pokušení lpět na věcech, které už nepoužíváte. Tenisová raketa byla skvělá, dokud jste s ní hráli – teď ji přenechte někomu jinému.

 Pro orientaci ve výkladu:

Pozitivní stránka: 
Zisk, domovina, dům, domácnost, bezpečnost a klid v rodině a stabilita v obchodu. Bohatství hmotné i nehmotné, bohatství myšlenek, poznatků, rozšiřování duchovního obzoru, hojnost a prosperita. Rodinné záležitosti, původ, bydliště rodiny. Dar, věno, důchod. Příhodná doba pro změnu zaměstnání, odchod, začátek podnikání. Vhodné pro cesty, výlety, aktivity s přáteli a pod. Zlepšení finanční situace – nebo morální podpora – často od příbuzného. Možnost povýšení nebo obchodní příležitost. Životní období naplněné jistotou, stabilitou a bezstarostností ve všedním životě. Energie vyvíjená pro rozumné cíle. Rodina. Domov. Povědomí tradice. Důstojný. Usedlý. Pasivní. Vzdělaný. Spolehlivý. Bezpečí. Štěstí. Stavění na dobrých základech. Jisté pracovní místo – dobrý plat.
Negativní stránka: Rodinná neštěstí, velká rizika, vloupání a krádeže, nebezpečí, karban, hazardní hry, ztráta na majetku. Všeho bylo dosaženo a není kam dál jít. Náhoda, nejistota, ztráta. Loupež, riskantní sázka. Rodinná tradice nebo zaběhlý pořádek působí problémy. Sedět ve zlaté kleci. Konzervativizmus. Snaha udržet současný stav jen pro jeho bohatství. Marnotratnost, sklony k okázalostem, obezitě, silně materialistické založení. Nechat pracovat druhé.
Výklad ve vztazích: Zaběhlý rodinný život. Stabilita. Domov.Bohatství vztahů. Ale! Něco se naplnilo, lze očekávat krok k jiné rovině.
Distancování se partnerů.Odvrácení se od širšího společenského života.Založení rodiny.Stereotyp.

 čerpáno ze Zuzana Antares, Spimajim, Zlatý tarot