RYTÍŘI

Rytíř Holí

elán, statečnost, smělost, temperament, vitalita, horoucnost, připravenost ke skoku, žár, horkokrevnost

Rytíř Holí představuje temperamentní, horkokrevnou atmosféru, náladu, v níž chce člověk v podstatě jen jedno – všechno a to hned. Ztělesňuje postoj dráždivéha a napínavého očekávání, ale také hektičnost a nebezpečnou netrpělivost, která by mohla v unáhlenosti zhatit dobrý výsledek.Ve výkladu vy sami – vášeň vás žene velice rychle vpřed. Ať už čelíte čemukoli, vzrušuje vás to. Nemáte strach, přestože určitě cítíte, jak vám stoupá hladina adrenalinu v krvi. Jste připraveni na velké dobrodružství. Pokud k vám žádné nepřijde, půjdete a najdete si ho sami. pozor na lehkomyslnost. Pamatujte – „Blázni – a Rytíři Holí – se ženou tam, kam se andělé bojí vstoupit.“ Buďte zkrátka opatrní.

Pro výklady obecně: 

Pozitivní stránka: Mladý muž, příbuzný nebo přítel. Ale nespolehlivý, nestálý. Člověk energický, vyhledávající dobrodružství, přímý a impulsivní, ale tvrdohlavý a nepraktický. Nedokončí, co započal. Způsobí kolem sebe rozruch, ale vzápětí projeví nedostatek vytrvalosti. Má odvahu, statečnost, je vítězem, je hbitý, pohotový, může prudce měnit názory, občas může být domýšlivý a hrdý. Dobrodruh. Postava nabitá energií, temperamentem, chce všechno hned, dokáže riskovat. Dominantní člověk, netrpělivý a razantní, který rychle mění své záměry. Také zbrklý a činorodý, mnohdy příliš autoritativní a svéhlavý.
Odjezd, opuštěnost, vzdálení, mizení, svoboda spojená s cestou. Možný i útěk, změna místa. Pohyb: stěhování, změna zaměstnání nebo ve vztazích. Ochota riskovat. Chtít všechno hned. Nezájem o obvyklé hodnoty – láska k dění, dobrodružství. Rizika a zážitky, které kolem proběhnou rychle. Schopností nadchnout se strhávat druhé. Události, které mohou překvapit. Nárazovost.

Negativní stránka:Ukvapené prudké jednání. Netrpělivost. Soupeření. Agresivita. Plytkost, bouřlivost, nestálost. Roztržka, rozdělení, odcizení, přerušení, rozbroje. Extravagance. Netrpělivost, nervozita, destruktivnost. Konflikty, netrpělivost, přeexponované emoce. Náladovost, „aprílovost“. Postava bezcitná a krutá. Je žárlivý a podezíravý. Konflikty a konce osobních vztahů, ješitnost a domýšlivost, předsudky, možná i sadismus. Nečekané změny. Oddělení, rozluka, spory a hádky, pokud cesta, tak nemilá. Útěk. Chybějící obezřetnost, nedostatečná kontrola, být stržen vlastním nadšením. Prchlivost, nepředvídatelnost a náladovost. Úrazy a nehody. Velká fyzická i životní síla může být nasměrována nepříznivým směrem, nebo nebývá využita dostatečně.

Výklad ve vztazích: Zaujetí výše popsanou osobou. Setkání s ní. Chtít prožít něco žhavého. Oheň vášně a výbuchy temperamentu.  Přehnané drama. Horkokrevnost. Zapálený dobyvatel. Umět nadchnout. Láska je jen hračkou – zasytí a zahodí se. V partnerství oheň vášně a temperamentní výměny názorů, dramatizující situace a scény.

Rytíř Mečů 

útok, agrese, konflikt, rozchod, vyjasnění, prudký atak, bouře, válka, neutichající vítr

Rytíř Mečů představuje mrazivou konfliktní atmosféru, v níž dochází k rozepřím a hrubostem. Vlepším případě se jedná o kritiku, kterou sice můžete vnímat jako zraňující či urážlivou, ale která vás může dovést s důležitým vhledům či sebepoznání.Ve výkladu vy sami  – Nacházíte se uprostřed nějakého dění Nevidíte nic, kromě své kořisti. Jste soustředění a odhodlaní. Víte přesně co chcete, a co uděláte. Nedovolte, aby vás jednostrannost zaslepila vůči nečekanému vývoji událostí. Je tu nebezpečí, že budete přehlížet ty, kdo jsou kolem vás, a stanete se vůči nim necitelní, hrubí a bezohlední.

Pro výklady obecně:

Pozitivní stránka: Konfliktní osoba. Vedle udatnosti i chlad, nepřátelství, záludnost, rozpory a hádky. Může provětrat atmosféru, vyjasňovat situaci, ale i chladný odstup, ostré spory, jízlivost a ironie. Počítejme s ochlazením vztahů, nepřátelstvím – buď kriticky vystupujeme my, nebo jsme obětí kritiky. Toto napětí zřídkakdy působí jako očistná bouře – způsobené rány se hojí dlouho a špatně. Ztroskotání obchodů, projektů. Potíže a rizika. Jednání se silou vichřice, žádostivost, dobytí a odloučení – nepřístupnost jemnějším, méně zřetelným pocitům. Nespoutaná síla vůle. Intelektuál, idealista. Nepoužitelný v praktických záležitostech – vidění jen v teoretické rovině. Události, které mají rychlý spád a snesou se z čistého nebe. Riziko chaosu. Vrhat se po hlavě. Intelekt poškozený netrpělivostí. Zraňování slovy, mrzutost, nerozvážnost. Protiútok v diskuzi. Aktivní, pohotový, vždy připraven jednat. Boj za vyšší ideály. Náhlé změny. Novátor, vynálezce. Duševní deprese, odcizení v lásce, finanční nesnáze. Vhodná doba pro vytváření plánů, cílů i jejich uskutečnění. Šílená odvaha.
Negativní stránka: Tyran, který rád působí těžkosti. Ješitný pošetilec, impulsivnost, nekompetentnost, neopatrnost. Nedostatek pochopení. Záhuba, bezmocnost a úzkost, marnotratnost, hýřivost, výstřednosti a neprozřetelné chování. Bezohlednost, rychlost, cílevědomost, duchaplnost, nespoutanost, chlad. Mrazivé období + protivítr. Opozice. Válka. Hádavost. Fanatismus. Soupeřivost. Proradný mladý člověk. Falešný přítel. Destruktivita, ukvapenost, tvrdohlavost. Bojechtivost, přehánění do krajnosti, rivalita. Očekávat negativní. Nepřátelství. Nedůvěra. Nenávist. Vědomé zraňování, utloukat někoho slovy. Stálá připravenost na obranu – vnitřní napětí. „jízda v protisměru.“ Nedostatek emocí – chlad a rezervovanost. Ponižování ostatních – často slovně.

Výklad ve vztazích: Vztah s mladší ambiciózní osobou ústící spíše v nesoulad a konflikt. Chlad a hrubost. „Studená válka“. Hořkost. Nenávist. Potupa. Předzvěst rozchodu, nesrovnalostí, sprostoty Svárlivost. Podlost, vypočítavost. Vztahy nechápané a nepochopitelné, snaha vysvětlovat je logikou. Bezhlavé vrhání se do vztahů. Snaha o osobní svobodu – i na úkor druhých. Možný flirt (pouze flirt!). Chlad a hrubost v citových vztazích. Rozchod a vulgární spory. Ledové odmítnutí citu.

Rytíř Pohárů 

elegance, naplnění, čistota, mír, empatie, prožitek, přátelství

Rytíř Pohárů odpovídá jarnímu ovzduší, nebo mírnému večernímu vánku, přinášejícímu poklid a romantickou atmosféru lásky, radosti a dobré nálady.Ve výkladu vy sami – cítíte se velice romanticky. Svíčky, rafinované večeře a vzletná vyznání lásky vás zajímají více než obvykle. Oslavování krásy a smyslových zkušeností života je stejně tak nezbytné, jako každá jiná zkušenost. Užívejte si to! Pozor na fantazírování v době, kdy není na místě. Nenechte se romantickými ideály svést z cesty. Jedna věc je oslavovat pocit, že se ve vašem životě sny staly skutečností a druhá věc je honit se za sny, které se nikdy nemohou splnit.

Pro výklady obecně:

Pozitivní stránka: Člověk plný lásky, upřímný a citlivý – srdce ovládá hlavu. Přítel, milenec. Milovník plný fantazie a citů. Dobrá rada, návštěva nebo pozvání. Fantazie a citlivost. Senzibilita. Pozvání, podnět, pokrok, výzva, nová láska. Spolucítění, srdečnost, vroucnost. Nabídky, pozvání, výzvy, vnuknutí, vybídnutí, zásilka, přírůstek do rodiny. Poklidná atmosféra, dobrá nálada, moudrost, rozjímání, romantické snění, nálada, která přeje lásce. V práci dobrá atmosféra, snadné plnění našich zadání. Zájem o hudbu. Přátelská atmosféra. Nabídky, pozvání, příznivé příležitosti. Sociální aktivity.

Negativní stránka: Hrozí povrchní pohled na svět – skrz růžové brýle. Muž na kterého není vůbec spolehnutí. Nečestný, senzitivní se sklonem k zahálčivosti. Zrádná prohnaná a dvojznačná osobnost, schopná různých úskoků. Podvádění, švindlování, padělání, lži. Zrazená důvěra. Nezodpovědnost. Možné citové zklamání. Člověk neschopný nabídnout, co od něj čekáte. Lest, lež, dvojakost, podvod. Nespolehlivost ve vztazích. Hrozí podlehnutí nějaké závislosti. Přetvářka, pochlebování. Šarmantní taktik. Čekání na „prince na bílém koni“. Nerealistické blouznění.

Výklad ve vztazích: Milenec, na kterého se lze spolehnout (i v případě, že se vztah později rozpadne) Nabídnutí lásky ze strany milujícího srdce.  Skutečná láska, opětovaná láska. Bezpečí. Bezstarostný začátek nového vztahu. Usmíření. Nabídka k sňatku. Pro lásku obětovat cokoliv. Harmonické vztahy plné fantazie, citlivosti, romantiky a svěžesti. Soulad. Dlouhotrvající vztahy – až za hrob. Milostná romance.

 

Rytíř Pentaklů

síla, stabilita, jistota, vytrvalost, síla, pevnost, zatvrzelost, plodnost, solidnost, činorodost

Rytíř Pentaklů odpovídá solidní, činorodé atmosféře klimatu naplněnému pílí, jistotou a ustáleností, avšak také neústupnému trvání na něčem důvěrně známém, které může hraničit se zatvrzelostí.Ve výkladu vy sami – tento rytíř bude vždy chránit sebe a cokoliv, či kohokoliv, kdo potřebuje ochranu. Bojovali jste v několika bitvách a zažili jste dobrodružství. Nyní byste si rádi odpočinuli a strávili nějakou dobu v poněkud klidnějším, více domáckém prostředí. Udělejte si přestávku a pobuďte chvíli v bezpečí, je-li to nutné.  Možná si budete potřebovat osvojit ochranný nebo obranný postoj. Pozor, abyste neusnuli na vavřínech nebo nestagnovali. Jestliže jste zažili něco traumatického, nenechte se tím ochromit ani nedovolte, aby se z toho stala výmluva, že nepostupujete vpřed.

Pro výklady obecně:

Pozitivní stránka:
Praktický pracovitý člověk, vždy si hledí toho, co je aktuální. Jde vpřed s jistotou, působí rozhodně a umí si poradit. Vždy dosáhne úspěchu. Člověk trpělivý, vytrvalý a schopný se plně zaměřit na cíl. Může však být také udřený, tvrdohlavý nebo silně bojácný, který nerad něco začíná, nestojí o to být iniciátorem a většinou se k činu musí přinutit. Spolehlivý manažer, užitečný a duchaplný pracovník, který se dokáže ovládat. Hmatatelné výsledky, solidní obchody, činorodé úsilí, cit pro vhodnou chvíli, vyhlídky na úspěch a výnosnost. Zájem, odpovědnost, počestnost, trpělivost, síla a píle. Příjem i výdej peněz. Solidní, pracovitý, rozumný, spolehlivý, metodický, vytrvalý, stojí si za svým slovem a skutky. Užitečnost, ochota, odpovědnost, usilovnost, vytrvalost, cílevědomost. Zručnost. Smyslný temperament. Umění rozvrhnout si práci, udělat pracovní postup a ten dodržet. Období plné práce přinášející úspěchy, pomalu ale jistě, jeden za druhým. Schopnost obstát v konkurenci. Štěstí ve hře. Perfekcionalismus. Sklony k obezitě. Uzdravení z nemoci. Výsledky u zkoušek. Pevnost. Síla. Opora.

Negativní stránka: Úzkoprsost, ješitnost a domýšlivost, lehkomyslnost, zbabělost, nedbalost. Stupidita. Lenivost, netečnost, nečinnost, celková ochablost. Člověk hrabivý, letargický, indolentní, bez smyslu pro účel. Netrpělivost, nezodpovědnost, podezíravost, nepořádek. Nenaplněná očekávání. Zatvrzelá lhostejnost a smyslné úlety. Tvrdohlavost, lenost, těžkopádnost. Absence životní orientace, nerozhodnost. Povrchnost, flegmatičnost. Vypočítavost. Hodnotit skrze majetek. Tvrdošíjnost. Konvenčnost. Lpět na tradicích a hodnotách. Příliš se pohybovat ve vyjetých kolejích, těžkopádnost, být příliš důvěřivý.

Výklad ve vztazích: Důraz na solidní základ a důvěru. Trvalost, spolehlivost, věrnost, vroucí smyslnost. Někdo, na koho se můžeš spolehnout, možná ne příliš flexibilní, ale stálý a uvážlivý. Smyslnost. Touha po stabilním a důvěrou naplněném vztahu. Ztotožnění se s partnerem nebo požadavek, aby se on ztotožnil s námi.

 čerpáno ze Zuzana Antares, Spimajim, Zlatý tarot