ZÁSADY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud jste mým klientem, nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje. Zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správcem

Jsem fyzická osoba Jarmila Svatůňková, IČO: 61052574, se sídlem Otradovická 730/9, Praha 4 – Kamýk, 14200. Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce a kdykoliv se na mě můžete obrátit emailem: info@tarotsara.cz

Prohlašuji

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že: budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu. Dle článku 13 GDPR plním informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů a umožním vám uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Získávání a zpracovávání osobních údajů

Když navštívíte mé webové stránky, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které mě navštívíte, webové stránky, které u mě navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje – E-mail a jméno, se zaznamenají jen tehdy, když mi je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci konverzace, potřebné ohledně kurzů nebo tarotových tréninků

Použití a postoupení osobních údajů

Vaše osobní údaje používám pouze pro zákaznickou administrativu a vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný. Pro rozesílání newsletterů je nepoužívám.

Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů.

Možnost odhlášení

Pracuji jen s údaji a kontakty těch osob, které mi k tomu daly souhlas. Chci vaše údaje použít k tomu, abych vám mohla jednou ročně popřát hezké vánoce, případně výjimečně informovat o nových kurzech, které by vás mohly zajímat.. V případě emailové komunikace se z odběru těchto zřídkavých Emailů můžete kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu vždy uvedeného v patičce.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

● poskytování služeb, plnění smlouvy

vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno, příjmení, telefon,

● vedení účetnictví

Jste-li klienty, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Předání osobních údajů třetím osobám

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážu zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují. Jsou to poskytovatelé následujících platforem:

Gmail, Facebook, Google, Websnadno. Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu. Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč. Pokud se u vás něco změní, nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Nejprve prosím o tomto podezření informujte mne, abych mohla případné pochybení napravit.

Jarmila Svatůňková – Tarotsara.com, 24.5.2018