Velká arkána – tajemství – Cesta Blázna

část tarotové sady, sestávající z 22 karet.Tyto karty zobrazují pouť životem, proces vlastního zrání a duchovního růstu.

My všichni začínáme jako Blázen, karta č.0 v souboru Velkých arkán, i když každá cesta je jiná.

Abychom si udělali lepší obrázek o smyslu této cesty, rozložme si karty a nahoru dejme kartu č.0 – Blázen
Potom rozložme ostatní karty Velkých arkán do třech řad po 7 kartách podle jejich číselného pořadí , tj. 1-7, 8-14 a 15-21

  • První řada ukazuje naše kroky, které děláme v první fázi svého vývoje od narození do dospělého věku a když se učíme žít ve společnosti
  • Druhá řada ilustruje univerzální zákony nebo společenská pravidla, s nimiž se musíme vyrovnávat, které zpochybňujeme a potýkáme se s nimi a souvisí také s objevováním toho, kdo vlastně jsme
  • Poslední řada symbolizuje náš duchovní vývoj

Blázen – Blázen značí počátek cesty jako archetypální dítě, nevychované, nepoučené, nevinné a dychtivé

Mág – představuje mužský princip, který se také nazývá – animus.je to naše aktivní neboli navenek směřující energie, naše dovednosti a schopnosti, které se týkají vnějšího světa. V základním smyslu vyjadřuje to, jak věci děláme a jak se dokážeme učit.

Velekněžka – ztělesňuje ženský princip, neboli – animu. Je to naše vnitřní, neboli introspektivní energie, naše dovednosti ve smyslu našeho vnitřního světa a sebepoznání. Stručně řečeno je to způsob, jakým myslíme, jak věci vnímáme, cítíme, a to, co víme intuitivně

Císařovna – představuje archetyp Matky a naši zkušenost s mateřstvím, péčí, výživou, emocemi a vlastní tvořivostí

Císař – představuje archetyp Otce a naši zkušenost s autoritami, rozumem a logikou

Velekněz – je naše formální vzdělání a naší společnosti, včetně školy, náboženské výchovy a kulturních tradic

Milenci – jedním slovem dospívání, naše zkušenosti s hormony, sexem a našim sebepojetím

Vůz – znázorňuje schopnost vidět obě stránky věcí, je to konec stadia – „to není fér!“

Jakmile jednou tyto archetypy zahrneme se svého sebepoznávání, jsme dost dobře připraveni, abychom mohli fungovat ve společnosti.


Síla – spočívá v tom, že se naučíme ovládat své pudy a vnitřní impulsy, že se zdokonalujeme a zvyšujeme sebekontrolu. Samozřejmě že můžeme chtít strávit celou noc na večírku, sníst tam všechno pohoštění, nebo nakupovat, dokud kreditka nedosáhne na dno, ale uvědomujeme si, že je pravděpodobně lepší, těmto touhám nepodlehnout.

Poustevník – to jsme my, když cítíme potřebu najít sebe sama, obracíme se do svého nitra, prověřujeme všechno, co jsme se naučili a snažíme se dojít vnitřního klidu

Kolo štěstí – jakmile se cítíme usebraní a vyrovnaní, pevnost našeho charakteru začne být zkoušena proměnlivostí osudu. Stane se něco, nad čím nemáme kontrolu, nebo co jsme nemohli předvídat

Spravedlnost – po otočení kola osudu zjišťujeme, jak jsme si vedli a uvědomujeme si, že sklízíme, co jsme si zaseli. Jestliže jsme dobře připraveni, vyjdeme z toho trochu otřeseni, ale v pořádku. Pokud ne, budeme muset asi znovu vstoupit do fáze Poustevníka, nebo postoupit dále…

Viselec – ukazuje nám moc toho, když do věcí nezasahujeme a dopřejeme si jiného úhlu pohledu. Také nám ukazuje důležitost oběti. některé věci za oběť stojí a ve skutečnosti nemůžeme mít všechno- minimálně ne tak, jak jsme si to plánovali

Smrt – zvykneme si konečně za zavěšení na provaze, a jsme konfrontováni se zásadní změnou – ať už pozitivní, nebo negativní – nečekané povýšení, konec vztahu, přestěhování

Mírnost (alchymie, umění) – potom, co jsme prošli transformační zkušeností, učíme se graciézní rovnováze a toleranci. Učíme se přizpůsobovat změnám a zároveň se udržet střed, své sebepojetí

Prošlli jsme obtížnou etapou vývoje. Setkali jsme se v té, či oné podobě se Smrtí. Obstáli jsme, naučili se přizpůsobovat změnám, okolnostem, nestěžovat si na zdánlivou nespravedlnost světa. Co bychom ještě měli udělat?


Ďábel – nyní jsme vyrovnaní, silní a sebevědomí, a chce se po nás, abychom se setkali tváří v tvář se svými stíny, temnými stránkami, kterých se obáváme a které nás možná nenápadným způsobem ovládají.Mohou to být ty naše stránky, které jsme se naučili mít pod kontrolou, nebo je potlačovat u karty Síla. Chvíli to fungovalo, než jsme získali poznání a zkušenosti, že tyto stránky nejde jen přehlížet a potlačovat. Nyní je potřebujeme přezkoumat a naučit se ocenit pozitivní vlastnosti, které mohou obohatit náš život a vhodně je do něj začlenit

Věž – přestože máme pocit, že nad sebou máme poměrně dobrou kontrolu, připomíná se nám, že ji nemáme nad vším. S Věží dostáváme zásah jako z čistého nebe, který námi otřese až do samých základů. Liší se to od Smrti, nebo Kola štěstí v tom, že Věž nemusí rozvracet vnější okolnosti našeho života, ale spíše otřásá samotnými základy našich přesvědčení a názorů

Hvězda – poskytuje vedení, naději a optimismus po katastrofálních událostech a dodává nám sílu, kterou potřebujeme k přebudování svých rozpadajících se základů.

Měsíc – zatímco Hvězda nás vede na naší cestě, Měsíc nás učí klást si otázky a uvědomovat si, že věci nejsou vždy takové, jak se zdají být. Ve světle Luny můžeme zbloudit z cesty nebo se nechat zlákat svůdnými stíny, ale také můžeme mít inspirativní sny. Musíme se naučit rozlišovat

Slunce –  po putování v měsíčním světle vcházíme do Slunce se vzrůstající silou a sebeuvědoměním, s jistotou, že známe sami sebe a to, v co věříme, je skutečné

Soud – nás vyzývá k hlubšímu duchovnímu uvědomění. Často je to výzva k jednání, k tomu, abychom se podělili o svá poznání a zkušenosti s druhými

Svět – Tohle je konec cyklu – naučili jsme se všem lekcím, dospěli jsme k integraci, vyrovnanosti a duchovnímu uvědomění.

Každý náš krok na životní cestě lze najít v Cestě Blázna, někdy se musíme o některý krok vrátit a pak zase jít dál, ale vždycky se z nevědomého a naivního dítěte během života staneme moudrými a zkušenými lidmi.

 

V další kapitole se podrobněji seznámíme s jednotlivými kartami Velkých arkán, a jejich významy ve výkladu