Zatímco Velká arkána objasňují hlavní milníky v našem životě, Malá arkána poukazují na každodenní události. V jistém smyslu vytvářejí tyto karty vhodné kulisy.

Přestože jsou Dvorní karty součástí Malých arkán, mají jinou roli. Dvorní karty jsou jako herci na jevišti. Dodávají osobnost, představují buď jiné zúčastněné osoby, nebo aspekty nás samých. Kromě toho někdy Princezny ( pážata) naznačují určité poselství.

Více o těchto kartách najdete v jednotlivých podkapitolách.

KRÁLOVÉ

 

KRÁLOVNY

 

RYTÍŘI

 

PÁŽATA