POTÍŽE S DVORNÍMI KARTAMI? S TÍM JE KONEC!

Nyní je možné si zakoupit nový čtyřdílný offline kurz a uvidíte, že si nakonec budete dobře rozumět!


KARTA TÝDNE 40. – DVOJKA POHÁRŮ

DVOJKA POHÁRŮ tato karta je jednou z nejkrásnějších karet Tarotu.  Přichází s ní příslib silného a vášnivého vztahu, který přináší do života sílu a krásu. Ačkoli se dá interpretovat i na vztahy přátelské a obchodní, v praxi se v naprosté většině vztahuje hlavně k věcem vztahovým, tedy milostným záležitostem.

KARTA TÝDNE 39. – DVOJKA HOLÍ

DVOJKA HOLÍ Nacházíte se na křižovatce. Správná volba je nejasná, přinejmenším z hlediska logiky, protože je zde příliš mnoho neznámých. Hole se však netýkají logiky, ale inspirace a odvahy. Následujte své srdce a statečně se vydejte vpřed.

KARTA TÝDNE 38. – DEVÍTKA POHÁRŮ

DEVÍTKA POHÁRŮ je kartou spokojenosti a radostného požitku. Říká se jí také karta splněných přání. Slibuje, že dostanete, po čem toužíte. Věci jsou dobré, a líbí se Vám takto. Otvírá se prostor pro spokojenost a štěstí, je dána zelená prosperitě, dobrému zdraví a vítězství.

KARTA TÝDNE 37. – CÍSAŘOVNA

CÍSAŘOVNA Karta Císařovny naznačuje, že vstupujeme na plodnou půdu, na níž se bude dařit všemu novému a kde se toto nové bude moci bohatě rozvinout. Císařovna je spojena s přírodou, uměním, krásou a elegancí, a představuje také kreativní, pečovatelský rys člověka.

KARTA TÝDNE 36. – KRÁL MEČŮ

KRÁL MEČŮ je mužem myšlenky a činu.  Jeho intelektuální schopnosti jsou věkem vyladěny, je v té nejlepší duševní kondici, a nic mu nejde lépe, než rozhodovat a posuzovat. Vede druhé prostřednictvím rozumu.

KARTA TÝDNE 35. – RYTÍŘ POHÁRŮ

RYTÍŘ POHÁRŮ Tato karta reprezentuje atmosféru jarního ovzduší, nebo mírného večerního vánku, přinášejícímu poklid a romantickou atmosféru lásky, radosti a dobré nálady. Často představuje prostě jen klima, nebo určitou náladu nějaké situace.

KARTA TÝDNE 34. – OSMIČKA MEČŮ

OSMIČKA MEČŮ Většina základních znaků této karty souvisí s pocity a city. Naše představy, myšlenky, mentalita a způsob uvažování, nás s nimi spojují a vytvářejí tak řadu osobních dilemat a problémů. Osoby znázorněné na kartách by se mohly snadno osvobodit, kdyby se o to opravdu pokusily.

KARTA TÝDNE 33. – ČTYŘKA HOLÍ

ČTYŘKA HOLÍ Zdar přináší dobrou náladu a s dobrou náladou se věci o to více daří.  Na povrchu jde o kartu klidu a radosti, v hloubi ale k tomu vyjadřuje, že probíhá období plného tvoření, tahle karta je často vázána na radost z práce – a dá se říci, že zaslouženě. 

KARTA TÝDNE 32. – ESO PENTAKLŮ

ESO PENTAKLŮ Tato karta sebou přináší dar šťastných okolností, příležitost k materiálnímu zisku, nebo zlepšení zdraví. Představuje prostě něco pevného, praktického a spolehlivého. Je to zárodek budoucích dobrých věcí. Použijte energie tohoto okamžiku k započetí něčeho nového pro budoucnost.

KARTA TÝDNE 31. – VELEKNĚZ

VELEKNĚZ Velekněz je jednou ze tří ochranných karet, zásadně ovlivňující příznivý průběh nějaké události. Je to dobré znamení, jestliže čelíte nějakému problému, protože naznačuje, že znáte řešení, jenom potřebujete najít způsob, jak ho provést v praxi.

KARTA TÝDNE 30. – VELEKNĚŽKA

VELEKNĚŽKA Tato karta je symbolem všeho neznámého. Všechno ví, ale nic neprozradí a střeží veškerá tajemství podvědomí. Představuje spojnici mezi tím, co vypadá jako skutečný svět a všemi ostatními světy. S touto kartou nastal čas pohlédnout za závoj iluzí a toho, co působí jako očividná skutečnost.

KARTA TÝDNE 29. – 6. POHÁRŮ

ŠEST POHÁRŮ se často objevuje v okamžicích, kdy člověk vnitřně prožívá něco zvláštního, neobvyklého – a často může mít neoprávněnou obavu, že se „zbláznil“. Pocity bývají silné, euforické, nadnesené, logická kontrola je vyřazena.

KARTA TÝDNE 28. – KRÁL MEČŮ

KRÁL MEČŮ je mužem myšlenky a činu.  Jeho intelektuální schopnosti jsou věkem vyladěny, je v té nejlepší duševní kondici, a nic mu nejde lépe, než rozhodovat a posuzovat. Vede druhé prostřednictvím rozumu.

KARTA TÝDNE 27. – VŮZ

VŮZ v případě této karty lze doporučit odvahu. Možnosti totiž nyní jsou. Bude hodně záležet na našem přístupu k životu. Vůz, na kterém sedíme, můžeme řídit, anebo se jím nechat vézt a ponechat na něm to rozhodnutí KAM nás poveze.

KARTA TÝDNE 26. – HVĚZDA

HVĚZDA konejší, poskytuje útěchu, vedení a slibuje štěstí i v případě, že se události vyvíjejí i jinak, než bychom si momentálně přáli. Dokonce, i když vám vašich 5 smyslů říká něco jiného, zaměřte se pouze na naději, která se nabízí.

KARTA TÝDNE 25. – OSMIČKA HOLÍ

OSMIČKA HOLÍ Tato karta symbolizuje rychlost, nečekanou událost, překotné dění. Něco je ve vzduchu, a blíží se to velmi rychle, možná, že to už je dokonce tady. Věci se daly do pohybu a stanou se daleko dříve, než bychom tušili.

KARTA TÝDNE 24. – VELEKNĚŽKA

VELEKNĚŽKA Tato karta je symbolem všeho neznámého. Všechno ví, ale nic neprozradí a střeží veškerá tajemství podvědomí. Představuje spojnici mezi tím, co vypadá jako skutečný svět a všemi ostatními světy. S touto kartou nastal čas pohlédnout za závoj iluzí a toho, co působí jako očividná skutečnost.

KARTA TÝDNE 23. – BLÁZEN

BLÁZEN většinou navozuje představu nových začátků a dětinského nadšení ze života. Představuje tu část nás samých, která se probudí k životu ve chvíli, kdy se zamilujeme, zatoužíme po dobrodružství, nebo hledáme rychlé odpovědi.

KARTA TÝDNE 22. – TROJKA HOLÍ

TROJKA HOLÍ Tahle karta je víceméně pozitivní – většinou vypovídá o tom, že vaše snažení stojí na pevných základech. Jen musíte teď umět pokračovat v tom, co jste začali. Karta vám sděluje, že jste na dobré cestě.

KARTA TÝDNE 21. – PÁŽE POHÁRŮ

PÁŽE POHÁRŮ jako všechna ostatní pážata představuje Páže pohárů přítomnost mladistvé energie, představivost, vzrušivost, vnímavost. A také naivitu, snění s otevřenýma očima a neustálou snahu vyrovnat se s realitou a uskutečnit sny.

KARTA TÝDNE 20. – CÍSAŘ

CÍSAŘ Tato karta přináší schopnost vědět, co chcete a také toho dosáhnout.  Představuje přímočarost, ochotu převzít zodpovědnost, realističnost, střízlivost, řád, srozumitelnost a důslednost.  

KARTA TÝDNE 19. – OSM PENTAKLŮ

OSMIČKA PENTAKLŮ Trpělivost a vytrvalost v jednom, přinese úspěch i v tom dalším – všechno souvisí se vším. Pracujeme, moříme se s drobnostmi a věnujeme pozornost i tomu nejmenšímu detailu. A někdy zase ne…

KARTA TÝDNE 18. – TROJKA POHÁRŮ

TROJKA POHÁRŮ je radostná karta, která představuje čas oslavování a vzájemné podpory. Jde o projev uznání a vděčnosti vůči rodině, přátelům i celému společenství a všemu, co přinášejí do našeho života, a to často v podobě oslav svátků, narozenin, výročí a podobně. Trojka pohárů může také naznačovat konec

KARTA TÝDNE 17. – HVĚZDA

HVĚZDA konejší, poskytuje útěchu, vedení a slibuje štěstí i v případě, že se události vyvíjejí i jinak, než bychom si momentálně přáli. Dokonce, i když vám vašich 5 smyslů říká něco jiného, zaměřte se pouze na naději, která se nabízí.

KARTA TÝDNE 16. – ĎÁBEL

ĎÁBEL jeho jméno je odvozeno z latinského diabolos – protivník. Ve skutečnosti je to náš vnitřní ďábel, jež je obvykle příčinou našich problémů, vyvolaných nedostatkem sebevědomí, neznalostí, nebo klamem. Můžeme něco nalhávat i sami sobě.

KARTA TÝDNE 15. – PÁŽE PENTAKLŮ

PÁŽE PENTAKLŮ je poslem dobrých příležitostí. Tato karta naznačuje, že nastal čas jednat prakticky, zaměřit se na realistické cíle, nebo se zapojit do něčeho nového. Nejde ani tak o připomenutí toho, co jste až dosud dokázali, jako spíš o pohled do budoucnosti a na to, čeho byste

KARTA TÝDNE 14. – KRÁL HOLÍ

KRÁL HOLÍ tento král je vášnivý a vede druhé cílevědomě a energicky. Jeho vrozené charisma a smysl pro zábavu motivují všechny, kteří jej následují.

KARTA TÝDNE 13 – SEDM POHÁRŮ

SEDM POHÁRŮ tahle karta nám většinou dává na vědomí, že nějakou iluzi pokládáme za skutečnost. V lepším případě to mohou být jen růžové brýle, a vzdušné zámky, v tom horším je to propadnutí lži, nebo klamu, a to nezřídka i vlastnímu.

KARTA TÝDNE 12. – ŠESTKA HOLÍ

ŠESTKA HOLÍ Toto je karta vítězství. Máte důvod k optimismu a potěšitelné vyhlídky na to, že na cestě k vám jsou dobré zprávy. Každé dílo, k němuž přiložíte ruku, bude prosperovat a vy se budete z tohoto vítězství radovat.

KARTA TÝDNE 11. – ESO MEČŮ

ESO MEČŮ Eso vždy znamená nějakou příležitost, nebo počátek Zde jde o příležitost uplatnit rozum, intelekt, ducha a objektivitu. Je to karta mravní síly a rozhodnosti. Musíte k sobě být tak čestní, jak jen dokážete.

KARTA TÝDNE 10. – TROJKA HOLÍ

TROJKA HOLÍ Tahle karta je víceméně pozitivní – většinou vypovídá o tom, že vaše snažení stojí na pevných základech. Jen musíte teď umět pokračovat v tom, co jste začali. Karta vám sděluje, že jste na dobré cestě.

KARTA TÝDNE 9. – KRÁLOVNA PENTAKLŮ

KRÁLOVNA PENTAKLŮ Královna pentaklů přináší pocit bezpečí a sounáležitosti se světem. Je to archetyp Matky země, starostlivá, pečující, s otevřenou náručí všem, kdo to potřebují. Nezapomínejte, že Královna pentaklů představuje součást vaší osoby – tu součást, která se ráda o někoho stará, ať už si to jste ochotni

KARTA TÝDNE 8. – DEVÍTKA PENTAKLŮ

DEVĚT PENTAKLŮ tahle karta v principu znamená dosažení dobrých věcí. Nejenže je pravděpodobné, že budete prosperovat, ale budou se vám dařit i ostatní záležitosti a to takovým způsobem, že z toho budete mít dobrý pocit. Oceníte a můžete kultivovat a pěstovat to nejlepší ze všeho, co vám

KARTA TÝDNE 7. – KOLO

KOLO tahle karta je zasvěcena štěstí a příležitosti. Háček je v tom, že štěstí někdy přijde, a někdy zase ne… Je na vás abyste si zvolili cestu, která povede k lepšímu životu. Kolo štěstí naznačuje, že ačkoli jste součástí většího koloběhu vesmírných či kolektivních energií – neměli byste –

KARTA TÝDNE 6. – 9 POHÁRŮ

DEVÍTKA POHÁRŮ je kartou spokojenosti a radostného požitku. Říká se jí také karta splněných přání. Slibuje, že dostanete, po čem toužíte. Věci jsou dobré, a líbí se vám takto. Otvírá se prostor pro spokojenost a štěstí, je dána zelená prosperitě, dobrému zdraví a vítězství.

KARTA TÝDNE 5. – DVOJKA HOLÍ

DVOJKA HOLÍ Nacházíte se na křižovatce. Správná volba je nejasná, přinejmenším z hlediska logiky, protože je zde příliš mnoho neznámých. Hole se však netýkají logiky, ale inspirace a odvahy. Následujte své srdce a statečně se vydejte vpřed.

KARTA TÝDNE 4. – SMRT

SMRT je jedna z nejobávanějších karet Tarotu, což je však způsobeno tím, že ji vnímáme jen z jednoho úhlu pohledu a navíc jen velmi zřídka se jedná o skutečnou fyzickou smrt. Smrt, ať už fyzická, nebo metaforická, nebývá snadnou zkušeností.

KARTA TÝDNE 3.

HVĚZDA Hvězda konejší, poskytuje útěchu, vedení a slibuje štěstí i v případě, že se události vyvíjejí i jinak, než bychom si momentálně přáli. Dokonce, i když vám vašich 5 smyslů říká něco jiného, zaměřte se pouze na naději, která se nabízí. V praxi většinou Hvězda obrací pozornost

KARTA TÝDNE 2.

ŠESTKA POHÁRŮ se často objevuje v okamžicích, kdy člověk vnitřně prožívá něco zvláštního, neobvyklého – a často může mít neoprávněnou obavu, že se „zbláznil“. Pocity bývají silné, euforické, nadnesené, logická kontrola je vyřazena.

KARTA TÝDNE 1.

RYTÍŘ POHÁRŮ Tato karta reprezentuje atmosféru jarního ovzduší, nebo mírného večerního vánku, přinášejícímu poklid a romantickou atmosféru lásky, radosti a dobré nálady. Často představuje prostě jen klima, nebo určitou náladu nějaké situace.

P.F.2022

přeji všem! Sara

TAROTOVÁ ŠKOLA: