Nyní najdete na stránce všechny týdenní karty, abyste se mohli podívat i zpětně, co a jak bylo… To se někdy hodí že?


KARTA TÝDNE 14. – KRÁL PENTAKLŮ

od 30.3. do 5.4.2020 Král Pentaklů Spolehlivost, důvtip, loajalita, charisma, praktický přístup, odpovědnost pod jeho vedením byste se měli tento týden koncentrovat na řešení praktických záležitostí. Skončila doba odpočívání a oslav, je potřeba se vrátit do pracovní reality. Berte Krále Pentaklů, jako kmenového náčelníka, který je díky

KARTA TÝDNE 13. – SVĚT

Od 23. do 29.3.2020 SVĚT Završení, naplnění, svoboda, místo, kde se cítíme doma Svět je ve výkladech veskrze pozitivní kartou. Naznačuje, že si začínáme uvědomovat, kdo jsme, hranice svých možností, svoje volby a dokážeme za sebe nést odpovědnost. Jako závěrečná karta Velkých arkán symbolizuje Svět úspěch, skvělé

KARTA TÝDNE 12. – KRÁLOVNA PENTAKLŮ

Královna pentaklů přináší pocit bezpečí a sounáležitosti se světem. Je to archetyp Matky země, starostlivá, pečující, s otevřenou náručí všem, kdo to potřebují. Nezapomínejte, že Královna pentaklů představuje součást vaší osoby – tu součást, která se ráda o někoho stará, ať už si to jste ochotni připustit, či nikoli.

KARTA TÝDNE 11. – ESO PENTAKLŮ

KARTA TÝDNE 11 – ESO PENTAKLŮ Eso Pentaklů (Disků) Odměna za snahu, prosperita, hojnost, stabilita, realizmus Tato karta sebou přináší dar šťastných okolností, příležitost k materiálnímu zisku, nebo zlepšení zdraví. Představuje prostě něco pevného, praktického a spolehlivého. Je to zárodek budoucích dobrých věcí. Použijte energie tohoto okamžiku

KARTA TÝDNE 10. – DVOJKA POHÁRŮ

Od 2.3. do 8.3. DVOJKA POHÁRŮ Vztah, spojení, partnerství, přitažlivost tato karta je jednou z nejkrásnějších karet Tarotu.  Přichází s ní příslib silného a vášnivého vztahu, který přináší do života sílu a krásu. Ačkoli se dá interpretovat i na vztahy přátelské a obchodní, v praxi se v naprosté většině vztahuje hlavně

KARTA TÝDNE 9. – POUSTEVNÍK

Od 24.2. do 1.3. POUSTEVNÍK Vnitřní moudrost, vědomosti, uzavřenost, potřeba znát pravdu, hledání směru Tato karta ilustruje hledání pravdy. Nikoli intuitivní pravdy Velekněžky, ani naučené pravdy Veleknězovy. Tou, kterou potřebujete, je vaše vlastní pravda. Možná si budete prostě potřebovat odpočinout od společnosti bezohledných kariéristů i názorů jiných

Karta týdne 8.- 6.PENTAKLŮ

od 17. – 23.2.2020 ŠESTKA PENTAKLŮ VELKORYSOST, DARY, OHLEDY, ŠTĚDROST, DÁVAT A BRÁT Šestka pentaklů se týká dávání a přijímání. Často mluví o vzájemné výměně. Něco dáváme, a naopak – něco na oplátku dostáváme. V životě to chodí tak, že někdy dostaneme, a někdy zase ne. Nemůžeme být

Karta týdne 7. – TROJKA HOLÍ

Trojka holí je karta je víceméně pozitivní – většinou vypovídá o tom, že vaše snažení stojí na pevných základech. Jen musíte teď umět pokračovat v tom, co jste začali.

KARTA TÝDNE 6. – RYTÍŘ HOLÍ

Tenhle rytíř i vy sami budeme pravděpodobně stejně jako on ochotni a schopni jít kamkoli a udělat cokoli. Budete populární a ostatní budou rádi ve vaší společnosti.

KARTA TÝDNE 5.- VELEKNĚŽKA

od 27.1. do 2.2. VELEKNĚŽKA Tajemství, intuice, skrývané city, léčitelství, podvědomí Tato karta je symbolem všeho neznámého. Všechno ví, ale nic neprozradí a střeží veškerá tajemství podvědomí. Představuje spojnici mezi tím, co vypadá jako skutečný svět a všemi ostatními světy. S touto kartou nastal čas pohlédnout za

KARTA TÝDNE 4. – KRÁLOVNA MEČŮ

KRÁLOVNA MEČŮ Přímost, realističnost, otevřenost, čest, rychlá hlava, vtip Tato královna toho hodně ví ze svých osobních zkušeností, z rozsáhlé četby i z pozorování života kolem. Pokud chce, je schopna si s každým popovídat téměř o čemkoli. Je to dobrá a nápomocná přítelkyně, i když o ní často říkají, že

KARTA TÝDNE 3. – BLÁZEN

od 13. do 19. ledna BLÁZEN Začátek, spontánnost, osobní pouť, čistota, pošetilost, víra, nezkaženost Tahle karta většinou navozuje představu nových začátků a dětinského nadšení ze života. Představuje tu část nás samých, která se probudí k životu ve chvíli, kdy se zamilujeme, zatoužíme po dobrodružství, nebo hledáme rychlé odpovědi.

KARTA TÝDNE 2. – ESO MEČŮ

od 6. do 12. ledna 2020 ESO MEČŮ Pravda, logika, jasné myšlení, obratný duch, pochopení věcí Eso vždy znamená nějakou příležitost, nebo počátek Zde jde o příležitost uplatnit rozum, intelekt, ducha a objektivitu. Je to karta mravní síly a rozhodnosti. Musíte k sobě být tak čestní, jak jen

KARTA TÝDNE 1. – ŠEST POHÁRŮ

ŠEST POHÁRŮ nevinnost, nostalgie, hravost, dětství, dobrá vůle, sentimentální vzpomínky Tato karta se často objevuje v okamžicích, kdy člověk vnitřně prožívá něco zvláštního, neobvyklého – a často může mít neoprávněnou obavu, že se „zbláznil“. Pocity bývají silné, euforické, nadnesené, logická kontrola je vyřazena. Neměli bychom ale mít obavy

TAROTOVÁ ŠKOLA: