NOVINKY:

NOVÝ MINI SKUPINOVÝ KURZ PRO ZAČÁTEČNÍKY – TAROT OD ZAČÁTKU


NEJJEDNODUŠŠÍ VÝKLAD 1-1-1   ⇒ jedna otázka – jedna karta – jedna odpověď  VÝKLAD 1-1-1


KARTA TÝDNE

KARTA TÝDNE 48. – KOLO

KOLO tahle karta je zasvěcena štěstí a příležitosti. Háček je v tom, že štěstí někdy přijde, a někdy zase ne… Je na vás abyste si zvolili cestu, která povede k lepšímu životu.

KARTA TÝDNE 47. – ESO HOLÍ

ESO HOLÍ Stejně, jako ostatní Esa symbolizuje i tohle nějaký začátek, spolu se schopností přemýšlet o nových, originálních začátcích Protože jsou hole zasvěceny energii a aktivnímu postoji, symbolizuje tohle Eso činnost, vedoucí k výsledkům a zaměřenou do vnějšího světa.

KARTA TÝDNE 46. – HVĚZDA

HVĚZDA konejší, poskytuje útěchu, vedení a slibuje štěstí i v případě, že se události vyvíjejí i jinak, než bychom si momentálně přáli. Dokonce, i když vám vašich 5 smyslů říká něco jiného, zaměřte se pouze na naději, která se nabízí.

KARTA TÝDNE 45. – ŠESTKA POHÁRŮ

ŠESTKA POHÁRŮ se často objevuje v okamžicích, kdy člověk vnitřně prožívá něco zvláštního, neobvyklého – a často může mít neoprávněnou obavu, že se „zbláznil“. Pocity bývají silné, euforické, nadnesené, logická kontrola je vyřazena. 

KARTA TÝDNE 44. – SPRAVEDLNOST

SPRAVEDLNOST jinak se tato karta také jmenuje ROVNOVÁHA – a to je také jejím hlavním poselstvím. Podstatou je srovnání protikladů – svět je složen ze dvou sil a obě mají své místo, ale dokonce jsou obsaženy ve všem zároveň. Vše je kladné i záporné, dobré i špatné.

KARTA TÝDNE 43. – KRÁL PENTAKLŮ

KRÁL PENTAKLŮ (MINCÍ) pod jeho vedením byste se měli tento týden koncentrovat na řešení praktických záležitostí. Skončila doba odpočívání a oslav, je potřeba se vrátit do pracovní reality. Berte Krále Pentaklů, jako kmenového náčelníka, který je díky svým zkušenostem, silné vůli a vytrvalosti schopen zabezpečit prospěch svému

KARTA TÝDNE 42. – ESO POHÁRŮ

ESO POHÁRŮ Tato karta, jako ostatně každé Eso, představuje dar. Může mít podobu nového milostného zájmu, tvůrčí touhy, nebo duchovního probuzení. V této době bude váš život plný možností a radostných emocí. 

KARTA TÝDNE 41. – TROJKA POHÁRŮ

TROJKA POHÁRŮ je radostná karta, která představuje čas oslavování a vzájemné podpory. Jde o projev uznání a vděčnosti vůči rodině, přátelům i celému společenství a všemu, co přinášejí do našeho života, a to často v podobě oslav svátků, narozenin, výročí a podobně.

KARTA TÝDNE 40. – DEVÍTKA PENTAKLŮ

DEVÍTKA PENTAKLŮ tahle karta v principu znamená dosažení dobrých věcí. Nejenže je pravděpodobné, že budete prosperovat, ale budou se vám dařit i ostatní záležitosti a to takovým způsobem, že z toho budete mít dobrý pocit.

KARTA TÝDNE 39. – ŠEST HOLÍ

ŠESTKA HOLÍ Toto je karta vítězství. Máte důvod k optimismu a potěšitelné vyhlídky na to, že na cestě k vám jsou dobré zprávy. Každé dílo, k němuž přiložíte ruku, bude prosperovat a vy se budete z tohoto vítězství radovat. Přinese nejen osobní uspokojení, ale v určité míře i veřejné uznání.

KARTA TÝDNE 38. – DVOJKA MEČŮ

DVOJKA MEČŮ představuje jakousi „patovou“ situaci, ať už zapříčiněnou naší neschopností či neochotou se nějak rozhodnout nebo tím, že prostě není ten vhodný čas jakékoli rozhodnutí činit.  Tato karta může symbolizovat naši vnitřní nejistotu, pochybnosti, kdy se snažíme pochopit obtížný problém, ale jeho pochopení nemusí vést k řešení,

KARTA TÝDNE 37. – DVOJKA POHÁRŮ

DVOJKA POHÁRŮ tato karta je jednou z nejkrásnějších karet Tarotu.  Přichází s ní příslib silného a vášnivého vztahu, který přináší do života sílu a krásu. Ačkoli se dá interpretovat i na vztahy přátelské a obchodní, v praxi se v naprosté většině vztahuje hlavně k věcem vztahovým, tedy milostným záležitostem.

KARTA TÝDNE 36. – MÁG

MÁG je archetypem úspěšného člověka. Vstřebává všechny vesmírné síly, aby dosáhl cíle. Tato karta obsahuje vzdělání, vědění a moudrost, a také umění vládnout situaci nenápadně a zpoza dění. Je to karta snah a šikovnosti. Často se objevuje ve chvílích, kdy má člověk něco dělat, nebo se zrovna

KARTA TÝDNE 35. – DESET PENTAKLŮ

DESÍTKA PENTAKLŮ Tato karta představuje silný a bezpečný základ, obvykle založený na rodinných svazcích, ať již jde o domov, nebo o podnikání. Je tradičně spojována s materiálním blahobytem a bezpečím rodinného krbu, přesto je její význam trochu složitější.

KARTA TÝDNE 34. – ČTYŘKA HOLÍ

ČTYŘKA HOLÍ Zdar přináší dobrou náladu a s dobrou náladou se věci o to více daří.  Na povrchu jde o kartu klidu a radosti, v hloubi ale k tomu vyjadřuje, že probíhá období plného tvoření, tahle karta je často vázána na radost z práce – a dá se říci, že zaslouženě. 

KARTA TÝDNE 33. – CÍSAŘ

CÍSAŘ přináší schopnost vědět, co chcete a také toho dosáhnout.  Představuje přímočarost, ochotu převzít zodpovědnost, realističnost, střízlivost, řád, srozumitelnost a důslednost.  

KARTA TÝDNE 32. – ŠESTKA POHÁRŮ

ŠESTKA POHÁRŮ se často objevuje v okamžicích, kdy člověk vnitřně prožívá něco zvláštního, neobvyklého – a často může mít neoprávněnou obavu, že se „zbláznil“. Pocity bývají silné, euforické, nadnesené, logická kontrola je vyřazena. Neměli bychom ale mít obavy – stav, který takto prožíváme je na místě a měli

KARTA TÝDNE 31. – KRÁLOVNA POHÁRŮ

KRÁLOVNA POHÁRŮ tato královna ráda vytváří pro lidi příjemné prostředí, kde se mohou scházet, a chce, aby se všichni cítili příjemně a byli šťastni. V tomto týdnu budete stejně jako tato královna vnímaví k emocím, pocitům, a často budete vědět dříve, než druzí, že je něco špatně.

KARTA TÝDNE 30. – RYTÍŘ HOLÍ

RYTÍŘ HOLÍ Rytíř Holí je někdo impulzivní, netrpělivý, velkorysý a ambiciózní…a taková bude i situace v tomto období. Tenhle rytíř i vy sami budeme pravděpodobně stejně jako on ochotni a schopni jít kamkoli a udělat cokoli.

KARTA TÝDNE 29. – CÍSAŘOVNA

CÍSAŘOVNA Karta Císařovny naznačuje, že vstupujeme na plodnou půdu, na níž se bude dařit všemu novému a kde se toto nové bude moci bohatě rozvinout. Císařovna je spojena s přírodou, uměním, krásou a elegancí, a představuje také kreativní, pečovatelský rys člověka.

KARTA TÝDNE 28. – DESÍTKA POHÁRŮ

DESÍTKA POHÁRŮ Tato karta představuje vyzrálou formu vztahů. Neznamená nic více, ani nic méně, než dokonalý rodinný život, nebo jeho prvky – bezpečné, příjemné místo k bydlení, lidé – přátelé a rodina, s nimiž sdílíte život.

KARTA TÝDNE 27. – DVOJKA MEČŮ

DVOJKA MEČŮ představuje jakousi „patovou“ situaci, ať už zapříčiněnou naší neschopností či neochotou se nějak rozhodnout nebo tím, že prostě není ten vhodný čas jakékoli rozhodnutí činit. Tato karta může symbolizovat naši vnitřní nejistotu, pochybnosti, kdy se snažíme pochopit obtížný problém, ale jeho pochopení nemusí vést k

KARTA TÝDNE 26. – KRÁLOVNA MINCÍ

KRÁLOVNA MINCÍ (pentaklů, disků) Královna mincí přináší pocit bezpečí a sounáležitosti se světem. Je to archetyp Matky země, starostlivá, pečující, s otevřenou náručí všem, kdo to potřebují. Nezapomínejte, že Královna pentaklů představuje součást vaší osoby – tu součást, která se ráda o někoho stará, ať už si

KARTA TÝDNE 25. – LUNA

LUNA tahle karta sebou často nosí období nějakého tápání, nejistoty. Měsíc je zároveň hrozivý i krásný, a objevuje se zpravidla v situacích, ve kterých se nedovedeme dobře orientovat, a to v nás vzbuzuje pocity nejistoty. Tyto nejistoty často souvisí s city a pocity, ale spíše ve smyslu

KARTA TÝDNE 24. – VŮZ

VŮZ v případě této karty lze doporučit odvahu. Možnosti totiž nyní jsou. Bude hodně záležet na našem přístupu k životu. Vůz, na kterém sedíme, můžeme řídit, anebo se jím nechat vézt a ponechat na něm to rozhodnutí KAM nás poveze.

KARTA TÝDNE 23.- ĎÁBEL

ĎÁBEL jeho jméno je odvozeno z latinského diabolos – protivník. Ve skutečnosti je to náš vnitřní ďábel, jež je obvykle příčinou našich problémů, vyvolaných nedostatkem sebevědomí, neznalostí, nebo klamem. Můžeme něco nalhávat i sami sobě.

KARTA TÝDNE 22. – ESO POHÁRŮ

ESO POHÁRŮ Tato karta, jako ostatně každé Eso, představuje dar. Může mít podobu nového milostného zájmu, tvůrčí touhy, nebo duchovního probuzení. V této době bude váš život plný možností a radostných emocí.

KARTA TÝDNE 21. – 6 PENTAKLŮ

ŠESTKA PENTAKLŮ Šestka pentaklů se týká dávání a přijímání. Často mluví o vzájemné výměně. Něco dáváme, a naopak – něco na oplátku dostáváme. V životě to chodí tak, že někdy dostaneme, a někdy zase ne. Nemůžeme být štědří a velkorysí ke každému, proto máme zralou schopnost a

KARTA TÝDNE 20. – 3 HOLÍ

TROJKA HOLÍ Tahle karta je víceméně pozitivní – většinou vypovídá o tom, že vaše snažení stojí na pevných základech. Jen musíte teď umět pokračovat v tom, co jste začali. Karta vám sděluje, že jste na dobré cestě.

KARTA TÝDNE 19. – PÁŽE PENTAKLŮ

PÁŽE PENTAKLŮ je poslem dobrých příležitostí. Tato karta naznačuje, že nastal čas jednat prakticky, zaměřit se na realistické cíle, nebo se zapojit do něčeho nového. Nejde ani tak o připomenutí toho, co jste až dosud dokázali, jako spíš o pohled do budoucnosti a na to, čeho byste

KARTA TÝDNE 18. – ČTYŘKA PENTAKLŮ

ČTYŘKA PENTAKLŮ Za touto kartou se skrývá nutkavá potřeba mít své jisté…Představuje vztah k vlastnictví, jeho chránění, přehnanou potřebu jistoty. A to často až takovou, že člověk v obavě, aby nepřišel o něco, co pracně nabyl, bojí se uvolnit sevření, a tedy si vlastními silami znemožní kamkoli dále postoupit

KARTA TÝDNE 17. – ESO MEČŮ

ESO MEČŮ eso vždy znamená nějakou příležitost, nebo počátek Zde jde o příležitost uplatnit rozum, intelekt, ducha a objektivitu. Je to karta mravní síly a rozhodnosti. Musíte k sobě být tak čestní, jak jen dokážete. Nenechte se ovládat hořkostmi a zklamáními z minulosti, jinak nedokážete pokračovat dál.

KARTA TÝDNE 16. – ČTYŘKA HOLÍ

ČTYŘKA HOLÍ Zdar přináší dobrou náladu a s dobrou náladou se věci o to více daří.  Na povrchu jde o kartu klidu a radosti, v hloubi ale k tomu vyjadřuje, že probíhá období plného tvoření, tahle karta je často vázána na radost z práce – a dá

KARTA TÝDNE 15. – MILENCI

MILENCI (Zamilovaní) pokud tento týden budete řešit lásku, představuje tato karta ji. Ve všech ostatních případech symbolizuje ROZHODNUTÍ. Poselství Milenců nám říká, abychom se rozhodovali dobře a vyrovnaně. Než se pro něco rozhodnete, zvažte všechny stránky.

KARTA TÝDNE 14. – CÍSAŘOVNA

CÍSAŘOVNA Karta Císařovny naznačuje, že vstupujeme na plodnou půdu, na níž se bude dařit všemu novému a kde se toto nové bude moci bohatě rozvinout. Císařovna je spojena s přírodou, uměním, krásou a elegancí, a představuje také kreativní, pečovatelský rys člověka. Záležitosti tohoto týdne by měly dopadnout

KARTA TÝDNE 13. – KRÁL MEČŮ

KRÁL MEČŮ je mužem myšlenky a činu.  Jeho intelektuální schopnosti jsou věkem vyladěny, je v té nejlepší duševní kondici, a nic mu nejde lépe, než rozhodovat a posuzovat. Vede druhé prostřednictvím rozumu.

KARTA TÝDNE 12. – PÁŽE PENTAKLŮ

PÁŽE PENTAKLŮ je poslem dobrých příležitostí. Tato karta naznačuje, že nastal čas jednat prakticky, zaměřit se na realistické cíle, nebo se zapojit do něčeho nového. Nejde ani tak o připomenutí toho, co jste až dosud dokázali, jako spíš o pohled do budoucnosti a na to, čeho byste

KARTA TÝDNE 11. – DVOJKA MEČŮ

DVOJKA MEČŮ představuje jakousi „patovou“ situaci, ať už zapříčiněnou naší neschopností či neochotou se nějak rozhodnout nebo tím, že prostě není ten vhodný čas jakékoli rozhodnutí činit. Tato karta může symbolizovat naši vnitřní nejistotu, pochybnosti, kdy se snažíme pochopit obtížný problém, ale jeho pochopení nemusí vést k

KARTA TÝDNE 10. – OSM PENTAKLŮ

OSMIČKA PENTAKLŮ Trpělivost a vytrvalost v jednom, přinese úspěch i v tom dalším – všechno souvisí se vším. Pracujeme, moříme se s drobnostmi a věnujeme pozornost i tomu nejmenšímu detailu. A někdy zase ne…

KARTA TÝDNE 9. – ŠESTKA HOLÍ

Toto je karta vítězství. Máte důvod k optimismu a potěšitelné vyhlídky na to, že na cestě k vám jsou dobré zprávy.

KARTA TÝDNE 8. – SEDM POHÁRŮ

tahle karta nám většinou dává na vědomí, že nějakou iluzi pokládáme za skutečnost. V lepším případě to mohou být jen růžové brýle, a vzdušné zámky,

KARTA TÝDNE 7. – PÁŽE POHÁRŮ

PÁŽE POHÁRŮ jako všechna ostatní pážata představuje Páže pohárů přítomnost mladistvé energie, představivost, vzrušivost, vnímavost. A také naivitu, snění s otevřenýma očima a neustálou snahu vyrovnat se s realitou a uskutečnit sny.

KARTA TÝDNE 6. – POUSTEVNÍK

POUSTEVNÍK tato karta ilustruje hledání pravdy. Nikoli intuitivní pravdy Velekněžky, ani naučené pravdy Veleknězovy. Tou, kterou potřebujete, je vaše vlastní pravda. Možná si budete prostě potřebovat odpočinout od společnosti bezohledných kariéristů i názorů jiných lidí a místo toho zformulovat své vlastní.

KARTA TÝDNE 5. – DEVÍTKA PENTAKLŮ

Devět pentaklů tahle karta v principu znamená dosažení dobrých věcí. Nejenže je pravděpodobné, že budete prosperovat, ale budou se vám dařit i ostatní záležitosti a to takovým způsobem, že z toho budete mít dobrý pocit.

KARTA TÝDNE 4. – VELEKNĚŽKA

VELEKNĚŽKA Tato karta je symbolem všeho neznámého. Všechno ví, ale nic neprozradí a střeží veškerá tajemství podvědomí. Představuje spojnici mezi tím, co vypadá jako skutečný svět a všemi ostatními světy. S touto kartou nastal čas pohlédnout za závoj iluzí a toho, co působí jako očividná skutečnost.

KARTA TÝDNE 3. – ŠESTKA PENTAKLŮ

ŠEST PENTAKLŮ Šestka pentaklů se týká dávání a přijímání. Často mluví o vzájemné výměně. Něco dáváme, a naopak – něco na oplátku dostáváme. V životě to chodí tak, že někdy dostaneme, a někdy zase ne.

KARTA TÝDNE 2. – TROJKA HOLÍ

TROJKA HOLÍ Tahle karta je víceméně pozitivní – většinou vypovídá o tom, že vaše snažení stojí na pevných základech. Jen musíte teď umět pokračovat v tom, co jste začali. Karta vám sděluje, že jste na dobré cestě.

KARTA TÝDNE 1. – KOLO

KOLO tahle karta je zasvěcena štěstí a příležitosti. Háček je v tom, že štěstí někdy přijde, a někdy zase ne… Je na vás abyste si zvolili cestu, která povede k lepšímu životu. Kolo štěstí naznačuje, že ačkoli jste součástí většího koloběhu vesmírných či kolektivních energií – neměli byste –

KARTA TÝDNE 50. – SEDMIČKA HOLÍ

SEDM HOLÍ Sedmička holí mluví o tom, že vám něco nebo někdo, položil do cesty překážku. Musíte tedy čelit jakési výzvě. Musíte být stateční, silní a potřebujete si věřit. Abyste se dostali dál, není možné boj přehlížet, v sázce je příliš mnoho. Nemůžete si dovolit to vzdát,