Nyní najdete na stránce všechny týdenní karty, abyste se mohli podívat i zpětně, co a jak bylo… To se někdy hodí že?


KARTA TÝDNE 44. – SÍLA

SÍLA Síla sebou nese znamení dychtivosti, odvahy, nasazení, energie, vášně. V tomto období jsme vybaveni tvořivou energií, charismatem, schopností užívat si života s rozkoší a vášní, a také využívat osobní moci k překonání překážek.

KARTA TÝDNEM 43. – ČTYŘKA MEČŮ

Toto je karta pauzy a přestávky. Často vychází tehdy, když nemůžete v dotazované věci nebo daném období nic dělat.

KARTA TÝDNE 42. – VELEKNĚZ

VELEKNĚZ Velekněz je jednou ze tří ochranných karet, zásadně ovlivňující příznivý průběh nějaké události. Je to dobré znamení, jestliže čelíte nějakému problému, protože naznačuje, že znáte řešení, jenom potřebujete najít způsob, jak ho provést v praxi.

KARTA TÝDNE 41. – IX. POUSTEVNÍK

POUSTEVNÍK – tato karta ilustruje hledání pravdy. Nikoli intuitivní pravdy Velekněžky, ani naučené pravdy Veleknězovy.

KARTA TÝDNE 40. – DVOJKA PENTAKLŮ

ato karta sděluje, že máte před sebou rušné období. Je pro ni charakteristický pohyb a nestálost.

KARTA TÝDNE 39. – IV.CÍSAŘ

Císař přináší schopnost vědět, co chcete a také toho dosáhnout. Představuje přímočarost, ochotu převzít zodpovědnost, realističnost, střízlivost, řád, srozumitelnost a důslednost.

KARTA TÝDNE 38. – HVĚZDA

HVĚZDA Hvězda – konejší, poskytuje útěchu, vedení a slibuje štěstí i v případě, že se události vyvíjejí i jinak, než bychom si momentálně přáli. Dokonce i když vám vašich 5 smyslů říká něco jiného, zaměřte se pouze na naději, která se nabízí.

KARTA TÝDNE 37. – DESET POHÁRŮ

Tato karta představuje vyzrálou formu vztahů. Neznamená nic více, ani nic méně, než dokonalý rodinný život, nebo jeho prvky – bezpečné, příjemné místo k bydlení, lidé – přátelé a rodina, s nimiž sdílíte život.

KARTA TÝDNE 36. – DVOJKA POHÁRŮ

tato karta je jednou z nejkrásnějších karet Tarotu. Přichází s ní příslib silného a vášnivého vztahu, který přináší do života sílu a krásu.

KARTA TÝDNE 35. – OSM POHÁRŮ

Osm pohárů symbolizuje čas přechodu. Jde o období, nebo cyklus v životě, který vybízí k další cestě vpřed a jinam, ke sledování nového směru a přehodnocení priorit.

KARTA TÝDNE 34. – ŠESTKA HOLÍ

ŠESTKA HOLÍ Toto je karta vítězství. Máte důvod k optimismu a potěšitelné vyhlídky na to, že na cestě k vám jsou dobré zprávy. Každé dílo, k němuž přiložíte ruku, bude prosperovat a vy se budete z tohoto vítězství radovat. Přinese nejen osobní uspokojení, ale v určité míře i veřejné uznání.

KARTA TÝDNE 33. – ŠESTKA POHÁRŮ

ŠEST POHÁRŮ se často objevuje v okamžicích, kdy člověk vnitřně prožívá něco zvláštního, neobvyklého – a často může mít neoprávněnou obavu, že se „zbláznil“. Pocity bývají silné, euforické, nadnesené, logická kontrola je vyřazena. Neměli bychom ale mít obavy – stav, který takto prožíváme je na místě a měli

KARTA TÝDNE 32. – DVOJKA HOLÍ

Nacházíte se na křižovatce. Správná volba je nejasná, přinejmenším z hlediska logiky, protože je zde příliš mnoho neznámých. Hole se však netýkají logiky, ale inspirace a odvahy.

KARTA TÝDNE 31. – TROJKA POHÁRŮ

TROJKA POHÁRŮ je radostná karta, která představuje čas oslavování a vzájemné podpory. Jde o projev uznání a vděčnosti vůči rodině, přátelům i celému společenství a všemu, co přinášejí do našeho života, a to často v podobě oslav svátků, narozenin, výročí a podobně.

KARTA TÝDNE 30. – KRÁL POHÁRŮ

KRÁL POHÁRŮ Král pohárů sebou přináší všechny předpoklady, aby se věci vydařily velmi dobře. Symbolizuje moudrost, citovou dospělost a poučení, které teď představují významné energie v našem životě.

KARTA TÝDNE 29. – MÁG

MÁG je archetypem úspěšného člověka. Vstřebává všechny vesmírné síly, aby dosáhl cíle. Tato karta obsahuje vzdělání, vědění a moudrost, a také umění vládnout situaci nenápadně a zpoza dění. Je to karta snah a šikovnosti.

KARTA TÝDNE 28. – PÁŽE MEČŮ

Eso vždy znamená nějakou příležitost, nebo počátek Zde jde o příležitost uplatnit rozum, intelekt, ducha a objektivitu. Je to karta mravní síly a rozhodnosti. Musíte k sobě být tak čestní, jak jen dokážete.

KARTA TÝDNE 27. – ŠEST PENTAKLŮ

Šestka pentaklů se týká dávání a přijímání. Často mluví o vzájemné výměně. Něco dáváme, a naopak – něco na oplátku dostáváme.

KARTA TÝDNE 26. – DVOJKA POHÁRŮ

Tato karta je jednou z nejkrásnějších karet Tarotu. Přichází s ní příslib silného a vášnivého vztahu, který přináší do života sílu a krásu.

KARTA TÝDNE 25. – ČTYŘKA HOLÍ

Ať jste pracovali na čemkoli, vychutnejte si radost, aspoň pro tento čas. Můžete dokonce využít některé ze svých zisků a položit základy pro budoucnost

KARTA TÝDNE 24. – KRÁL MEČŮ

KRÁL MEČŮ je mužem myšlenky a činu. Jeho intelektuální schopnosti jsou věkem vyladěny, je v té nejlepší duševní kondici, a nic mu nejde lépe, než rozhodovat a posuzovat.

KARTA TÝDNE 23. – PÁŽE POHÁRŮ

Páže Pohárů – jako všechna ostatní pážata představuje přítomnost mladistvé energie, představivost, vzrušivost, vnímavost. A také naivitu, snění s otevřenýma očima

KARTA TÝDNE 22. – DVOJKA HOLÍ

Ve Dvojce holí se nacházíte na křižovatce. Správná volba je nejasná

KARTA TÝDNE 21. – TROJKA PENTAKLŮ

TROJKA PENTAKLŮ je přímo vynikající kartou pro oblast studia. Slibuje složení zkoušek a přestup výš.

KARTA TÝDNE 20. – MÁG

MÁG je archetypem úspěšného člověka. Vstřebává všechny vesmírné síly, aby dosáhl cíle. Tato karta obsahuje vzdělání, vědění a moudrost, a také umění vládnout situaci nenápadně a zpoza dění.

KARTA TÝDNE 19. – DEVÍTKA POHÁRŮ

Pohárová devítka je kartou spokojenosti a radostného požitku. Říká se jí také karta splněných přání. Slibuje, že dostanete, po čem toužíte. Věci jsou dobré, a líbí se Vám takto.

KARTA TÝDNE 18. – VELEKNĚZ

od 27. 4. do 3.5.2020 VELEKNĚZ Respekt, tradiční hodnoty, vzdělání, sdílení víry, disciplína Velekněz je jednou ze tří ochranných karet, zásadně ovlivňující příznivý průběh nějaké události. Je to dobré znamení, jestliže čelíte nějakému problému, protože naznačuje, že znáte řešení, jenom potřebujete najít způsob, jak ho provést v

KARTA TÝDNE 17. – ŠESTKA MEČŮ

od 20. do 26.4.2020 ŠEST MEČŮ Cesta, nová perspektiva, zotavení, vyřešení problémů Je tu okamžik, kdy je potřeba bez problémů za sebou nechat staré břehy. Opouštíte špatnou situaci a směřujete k řešení. Ačkoli se ubíráte správným směrem, 6. mečů vám připomíná, že je potřeba mít na paměti potíže,

KARTA TÝDNE 16. – KRÁLOVNA POHÁRŮ

Od 13. – 19.4.2020 KRÁLOVNA POHÁRŮ Empatie, soucit, vnímavost, milosrdenství, citová harmonie Tato královna ráda vytváří pro lidi příjemné prostředí, kde se mohou scházet, a chce, aby se všichni cítili příjemně a byli šťastni. V tomto týdnu budete stejně jako tato královna vnímaví k emocím, pocitům, a často budete

KARTA TÝDNE 15. – ČTYŘKA HOLÍ

od 6. – 12.4.2020 ČTYŘKA HOLÍ Oslava, potěšení, radost, svoboda, soulad v rodině, uvolnění Zdar přináší dobrou náladu a s dobrou náladou se věci o to více daří.  Na povrchu jde o kartu klidu a radosti, v hloubi ale k tomu vyjadřuje, že probíhá období plného tvoření, tahle karta je

KARTA TÝDNE 14. – KRÁL PENTAKLŮ

od 30.3. do 5.4.2020 Král Pentaklů Spolehlivost, důvtip, loajalita, charisma, praktický přístup, odpovědnost pod jeho vedením byste se měli tento týden koncentrovat na řešení praktických záležitostí. Skončila doba odpočívání a oslav, je potřeba se vrátit do pracovní reality. Berte Krále Pentaklů, jako kmenového náčelníka, který je díky

KARTA TÝDNE 13. – SVĚT

Od 23. do 29.3.2020 SVĚT Završení, naplnění, svoboda, místo, kde se cítíme doma Svět je ve výkladech veskrze pozitivní kartou. Naznačuje, že si začínáme uvědomovat, kdo jsme, hranice svých možností, svoje volby a dokážeme za sebe nést odpovědnost. Jako závěrečná karta Velkých arkán symbolizuje Svět úspěch, skvělé

KARTA TÝDNE 12. – KRÁLOVNA PENTAKLŮ

Královna pentaklů přináší pocit bezpečí a sounáležitosti se světem. Je to archetyp Matky země, starostlivá, pečující, s otevřenou náručí všem, kdo to potřebují. Nezapomínejte, že Královna pentaklů představuje součást vaší osoby – tu součást, která se ráda o někoho stará, ať už si to jste ochotni připustit, či nikoli.

KARTA TÝDNE 11. – ESO PENTAKLŮ

KARTA TÝDNE 11 – ESO PENTAKLŮ Eso Pentaklů (Disků) Odměna za snahu, prosperita, hojnost, stabilita, realizmus Tato karta sebou přináší dar šťastných okolností, příležitost k materiálnímu zisku, nebo zlepšení zdraví. Představuje prostě něco pevného, praktického a spolehlivého. Je to zárodek budoucích dobrých věcí. Použijte energie tohoto okamžiku

KARTA TÝDNE 10. – DVOJKA POHÁRŮ

Od 2.3. do 8.3. DVOJKA POHÁRŮ Vztah, spojení, partnerství, přitažlivost tato karta je jednou z nejkrásnějších karet Tarotu.  Přichází s ní příslib silného a vášnivého vztahu, který přináší do života sílu a krásu. Ačkoli se dá interpretovat i na vztahy přátelské a obchodní, v praxi se v naprosté většině vztahuje hlavně

KARTA TÝDNE 9. – POUSTEVNÍK

Od 24.2. do 1.3. POUSTEVNÍK Vnitřní moudrost, vědomosti, uzavřenost, potřeba znát pravdu, hledání směru Tato karta ilustruje hledání pravdy. Nikoli intuitivní pravdy Velekněžky, ani naučené pravdy Veleknězovy. Tou, kterou potřebujete, je vaše vlastní pravda. Možná si budete prostě potřebovat odpočinout od společnosti bezohledných kariéristů i názorů jiných

Karta týdne 8.- 6.PENTAKLŮ

od 17. – 23.2.2020 ŠESTKA PENTAKLŮ VELKORYSOST, DARY, OHLEDY, ŠTĚDROST, DÁVAT A BRÁT Šestka pentaklů se týká dávání a přijímání. Často mluví o vzájemné výměně. Něco dáváme, a naopak – něco na oplátku dostáváme. V životě to chodí tak, že někdy dostaneme, a někdy zase ne. Nemůžeme být

Karta týdne 7. – TROJKA HOLÍ

Trojka holí je karta je víceméně pozitivní – většinou vypovídá o tom, že vaše snažení stojí na pevných základech. Jen musíte teď umět pokračovat v tom, co jste začali.

KARTA TÝDNE 6. – RYTÍŘ HOLÍ

Tenhle rytíř i vy sami budeme pravděpodobně stejně jako on ochotni a schopni jít kamkoli a udělat cokoli. Budete populární a ostatní budou rádi ve vaší společnosti.

KARTA TÝDNE 5.- VELEKNĚŽKA

od 27.1. do 2.2. VELEKNĚŽKA Tajemství, intuice, skrývané city, léčitelství, podvědomí Tato karta je symbolem všeho neznámého. Všechno ví, ale nic neprozradí a střeží veškerá tajemství podvědomí. Představuje spojnici mezi tím, co vypadá jako skutečný svět a všemi ostatními světy. S touto kartou nastal čas pohlédnout za

KARTA TÝDNE 4. – KRÁLOVNA MEČŮ

KRÁLOVNA MEČŮ Přímost, realističnost, otevřenost, čest, rychlá hlava, vtip Tato královna toho hodně ví ze svých osobních zkušeností, z rozsáhlé četby i z pozorování života kolem. Pokud chce, je schopna si s každým popovídat téměř o čemkoli. Je to dobrá a nápomocná přítelkyně, i když o ní často říkají, že

KARTA TÝDNE 3. – BLÁZEN

od 13. do 19. ledna BLÁZEN Začátek, spontánnost, osobní pouť, čistota, pošetilost, víra, nezkaženost Tahle karta většinou navozuje představu nových začátků a dětinského nadšení ze života. Představuje tu část nás samých, která se probudí k životu ve chvíli, kdy se zamilujeme, zatoužíme po dobrodružství, nebo hledáme rychlé odpovědi.

KARTA TÝDNE 2. – ESO MEČŮ

od 6. do 12. ledna 2020 ESO MEČŮ Pravda, logika, jasné myšlení, obratný duch, pochopení věcí Eso vždy znamená nějakou příležitost, nebo počátek Zde jde o příležitost uplatnit rozum, intelekt, ducha a objektivitu. Je to karta mravní síly a rozhodnosti. Musíte k sobě být tak čestní, jak jen

KARTA TÝDNE 1. – ŠEST POHÁRŮ

ŠEST POHÁRŮ nevinnost, nostalgie, hravost, dětství, dobrá vůle, sentimentální vzpomínky Tato karta se často objevuje v okamžicích, kdy člověk vnitřně prožívá něco zvláštního, neobvyklého – a často může mít neoprávněnou obavu, že se „zbláznil“. Pocity bývají silné, euforické, nadnesené, logická kontrola je vyřazena. Neměli bychom ale mít obavy

TAROTOVÁ ŠKOLA: