POHÁRY

Eso Pohárů 

zde je darem ryzost citu, spirituální láska, kterou se máme nechat vést. Zaměříme-li se na duchovnost, můžeme zřetelněji vidět svou cestu plnou bouřliých zkušeností a širokou škálu lidských emocí. Stejně, jako zůstává Měsíc stejný, ale jeví se různě podle své polohy vůči Slunci, jsou různé  naše zkušenosti s emocemi v závislosti na tom, jak se rozhodneme se na ně dívat. Podobně jako energie Mága, je tu dar esa pohárů od toho, aby nás vedl. Může nás však podobně jako manipulativní stránka Mága vést po kamenitých cestách.

Jste unášeni citem. Ve hře jsou vaše emoce a cítíte v sobě víc vitality než kdy jindy. Možná je to začátek milostného vztahu, duchovního odhalení nebo touhy po uměleckém vyjádření. Ať je to cokoli, stojíte na začátku vzrušujícího dobroružství. Dejte pozor, abyste před touto zkušeností neutíkali. nebojte se intenzity svých citů, nepotlačujte je, ani se  jim nevyhýbejte. Přestože to ve vás zpočátku může vyvolávat nepříjemný pocit, naučte se své emoce rozpoznávat a vyjadřovat.

Pro orientaci ve výkladech:

Pozitivní stránka:
Šťastná pozitivní plodná fáze. Radost, spokojenost, krása, počátek lásky, potěšení, skok ve spirituálním růstu, víra a sebedůvěra, spokojenost. Šance k naplnění snů, přání a představ. Láska ve všech podobách. V profesionální sféře spíše poslání než povolání. Úspěšné složení zkoušek, úspěch projektů a plánů. Naplnění a prožití hluboké lásky. Štěstí v lidském či duchovním slova smyslu. Nová kapitola v citovém životě. Schopnost přijmout. Splnění přání týkajících se naší kariéry. Oslava. Vciťování se. Vřelé vyzařování. Orientace na city a pocity. Pohostinnost. Nezištnost.

Negativní stránka:Nestálost a vrtkavost bránící realizaci plánů a záměrů. Hysterie. Neplodnost, neopětovaná láska. Nestálost, falešné srdce, zklamání ve vztazích. Nevěra a klam. Rozplývání se v citech. Iluze. Jednání určované pouze city. Nestálost. Citové záležitosti stojí v popředí a zastiňují vše ostatní.
Výklad ve vztazích: Naplnění, prožití velké lásky. Manželství nebo zamilování se. Sňatek, začátek šťastného partnerství. Setkání s osudovou osobou.  Plodnost. Narození dítěte. Početí. Přitažlivost k někomu neznámému. Odevzdání se.  Otevřenost a přístupnost.

 Dvojka pohárů 

světlovlasá žena a tmavovlasý muž se objímají pod zastřeným světlem měsíce. Z jejich spojení vzniká jedinečná energie, která je mystická a krásná. Stejně jako se ve Velekněžce, č.2 Velkých arkán, pojí poetická hudba nebeských těles s vědeckým přístupem astrologie, spojuje světlovlasá žena a tmavovlasý muž protikladné vlastnosti v celek. Výsledek je stejně magický a fascinující, jako u Velekněžky.

Před vámi stojí příležitost se s někým partnersky spojit v milostném vztahu, nebo v podnikání. Ať  je to cokoli, je tu potenciál vytvořit něco velice mimořádného. Važte si proto daného okamžiku a využijte jej. Pozor na jeho promarnění. Jestliže jsou všechny prvky silného partnerství na místě, ale není učiněn žádný krok vpřed, můžete o příležitost přijít. Radujte se z kouzla okamžiku, ale nenechte se jím zotročit.

Pro orientaci ve výkladech:

Pozitivní stránka:
Milostné setkání, známost, nový vztah, usmíření, zamilovanost, láska. Dobrá spolupráce, dobré vztahy. Přátelství nebo partnerský svazek. Sňatek. Sjednocení. Vnitřní smířlivost. Kontakt s jinou osobou za přítomnosti extatických pocitů. Šťastné setkání.
Negativní stránka: Přeludy, iluze, neshody, neopětovaná náklonnost, falešné přátelství, disharmonické vztahy. Vztah je nestálý nebo nevhodný. Nespokojenost : jeden neustále dává a druhý sbírá a hromadí. Neschopnost vidět věci a partnera v pravém světle. Dobrodružství. Zaměňovat požitky za osudové spojení.
Výklad ve vztazích: Láska. Zamilování se.  Naplněný milostný vztah. Manželství. Spojení. Sjednocení. Harmonie. Usmíření. Perspektiva objevení se nového vztahu.Flirt. Láskyplné jednání s partnerem.

 Trojka pohárů

tři ženy tančí na nebi a jejich inspirace pochází ze zlatých vod dole. Jsou oblečeny do modré, představující Meče-vzduch, zelené, představující Pentakly-zemi a červené, představující Hole – oheň. Nejpůvabnější vyjádření všech živlů nachází inspiraci v hlubinách lidských emocí. Tato citová zkušenost je spojuje a dovoluje jim dosáhnout maxima. Stejně jako v Císařovně, (č3.VA) se na této kartě zračí radost, která je výsledkem péče o blaho druhých.

Obklopují vás ti, kdo jsou zdrojem vašeho štěstí. Pamatujte, že je máte uznávat a vážit si jich. Věnujte se jim, a radujte se z prostých věcí v životě. Nepřehlížejte obyčejné radosti a nepřestávejte si vážit těch, kteří jsou okolo vás. Teď není čas na to, abyste se soustředili na své problémy, ať vás pálí sebevíc. Dejte najevo svou vděčnost a zájem.

 Pro orientaci ve výkladech:

Pozitivní stránka:Potěšení. Radost, bezstarostnost, vděčnost. Šťastný výsledek, harmonické vztahy s bližními, zajímavá práce, povýšení nebo uznání. Umělecký talent. Vyléčení, uzdravení, vítězství, vyřešení problémů, hojnost. Štěstí, spokojenost, oslava. Společenský život. Radostné chvíle. Dělit se o radost. Bezpečné prostředí. Několikanásobné štěstí. Plodné pracovní období, radost z práce. Úspěšná investice, zisky. Navázání výhodné známosti, setkání se zajímavými lidmi. Příznivá doba pro rodinné i bytové záležitosti, společenské akce. Radost ze života, naplnění. Zajímavá práce, přátelská atmosféra. Sdělování nebo sdílení. Pospolitost. Tým. Přátelé.
Negativní stránka: Neúměrné požitkářství, nadměrné smyslné požitky. Dosažení jen malých cílů. Dosažení cílů v čistě fyzickém smyslu, uspokojování smyslových potřeb. Nadměrná snaha užívat si. Nedorozumění se ženami. Samolibost v povaze, trpění na pochvaly. Špatná nálada. Oslavovat něco nadbytečného.
Výklad ve vztazích: Spokojený vztah, láska. Mateřství. Narození dítěte. Svatba. Velké štěstí. Něco společného. Radost, potěšení, oslava. Společná tajemství.

Čtyřka pohárů

zasněný mladík se opírá o strom. Přesto že před ním stojí tři krásné poháry, nevšímá si jich. Představuje si něco lepšího, dokonce se mu i něco lepšího nabízí. Jeho romantické ideály možná způsobily, že přichází o příležitosti, čehož by mohl později litovat. Tato karta je ozvěnou negativní stránky Císaře, (č.4 VA). Touha po řádu a stabilitě může vést k hledání dokonalosti, která neexistuje, což může vést k opovržení realitou.

Nejen, že disponujete určitými dary, ale v tuto chvíli je vám nabízen ještě další dar. Na úkor současného štěstí se však soustředíte na zidealizovanou představu, která neexistuje. Pozor na to, abyste neudělali pravý opak toho, pro co je teď nejpříhodnější chvíle. Nezříkejte se kvůli chabé náhražce zdravých ideálů, které řídí a utvářejí váš život. Musíte znát rozdíl mezi přesvědčeními a fantaziemi.

Pro orientaci ve výkladech:

Pozitivní stránka: Nespokojenost, rozmrzelost, nulová motivace, deprese, vzdor, svéhlavost. přesycení, pocit plnosti a nevrlosti, zatrpklosti či otupělosti. Nuda a dlouhá chvíle, lhostejnost ke všemu, žádný motiv k akci, otrávenost světem. Zklamání, hořkost. Apatická setrvačnost. Nelibost. Neochota přijmout dobré věci, které se nabízejí. Přehlížení šancí díky rozmrzelosti nebo vzdoru. Nové touhy, které neumíme naplnit. Odpoutanost od okolí nebo také odmítání. Přemítání. Spaní na vlastních vavřínech může vést k nudě a nepříjemnému stereotypu. Omrzelost. Pasivita. Sebelítost. Stáhnout se zpátky.
Negativní stránka: Nepřátelství, předtuchy, komplexy méněcenosti. Nedostatek sebedůvěry a pochybnosti, které nám brání realizovat naše ideje. Negativní postoj brání něčeho dosáhnout. Trucovitost. Cítit, že nikam nepatříme. Slepota vůči nabízeným možnostem, nevnímání nabídky, vzdor. Nespokojenost uprostřed hojnosti.
Výklad ve vztazích: Utápění se v citech k jiné osobě, která city pravděpodobně přehlíží. Uvíznutí ve vztahu, který se nenavázal nebo vyprchal. Žárlivost, raněné city, poziční válka, cílevědomé přehlížení partnera. Osamostatnění se uvnitř vztahu, rodiny. Nuda, nespokojenost, touha po změně. Být uražený, zlobit se. Trucovat.

Pětka pohárů

muž si zoufá, že se vylily tři poháry a přitom neví nic o dvou třpytících se pohárech za sebou. Doba zármutku nad zrátou je přirozená a nutná. Trvá-li však příliš dlouho, stává se melodramatickou parodií. Když se tento muž obrátí k moudrosti Velekněze (č.5 VA), může nalézt pomoc ve svém zármutku a jeho zraněné srdce se zahojí. Potom se může obrátit k budoucnosti, najít naději ve svítání nového dne a přijmout dva poháry, které na něho čekají. Zažili jste ztrátu a musíte nad ní truchlit.

Obraťte se na moudrého přítele, psychloga, duchovního rádce nebo tradici, které vám pomohou se uzdravit, abyste mohli v pravý čas vyjít vstříc zářné budoucnosti. Pozor na protahování doby zármutku, ať už z touhy po pozornosti, nebo ze strachu z budoucnosti.

Pro orientaci ve výkladech:

Pozitivní stránka: Ztráta a zklamání, smutek. Bezmocnost. Hořkost. Neúspěšné projekty, nesložené zkoušky. Problémy vlastní existence. Rozčarování a bolest z neúspěchu. Duševní vypětí, silný otřes (např.rozvod). Bolestné poznání. Probuzení z iluzí. Neschopnost nebo neochota vidět pozitiva. Zničení něčeho, co pro vás hodně znamená. Špatné zkušenosti. Deprese. Nesprávné spekulace. Člověk nevidí žádné šance do budoucna, ačkoliv tu jsou.
Negativní stránka: Chybné plány. Hořkost a zášť kvůli domnělé nespravedlnosti, ve skutečnosti díky nenaplněným očekáváním. Provalení průšvihu. Nesplněné sliby kolegů a nadřízených – nikdy nemyšlené vážně. Špatné investice – finanční ztráta. Mylné představy. Utrpením hledat pozornost a péči.

Výklad ve vztazích: Konec vztahu, který měl dávno skončit. Nečestné jednání jednoho z manželů nebo partnerů. Truchlení nad ztrátou vztahu. Rozvod. Nešťastná láska, ztráta partnera, zklamání. Zklamání, hoře, bolestné poznání. Potrat. Trpkost a frustrace. Nerealistická očekávání od partnera nebo partnerství vůbec.Vystřízlivění z iluzí. Strach ze zklamání.

 Šestka pohárů

děti zkoumají fantastickou krajinu plnou barev. okouzlují je poháry plné květin a přátelská zvířátka. kočka vpředu představuje přítomnost a výjev za ní znázorňuje minulost. Tato připomínka šťastných časů v minulosti může dodat vřelosti a pocitu bezpečí a posloužit jako inspirace k dávání stejných darů. Může rovněž vyvolat poněkud zromantizovaný pocit nostalgie, který vyvolává hluboký pocit nespokojenosti se současnou situací. Stejně jako Milenci, (č.6 VA) naznačují uvážlivou volbu, tak i tato karta obsahuje nezbytný prvek ve volbě, jak minulost ovlivní přítomnost.

Vybavují se vám různé vzpomínky. Pečlivě je zvažujte, protože vzpomínky mohou být zrádná věc a mění se s časem a vzdáleností a dokonce i podle momentálních přání. Vynasnažte se, aby bez ohledu na to, jakým způsobem ovlivnily vaše nynější jednání, byla jejich role vyvažovaná logikou a realitou.

Pro orientaci ve výkladech:

Pozitivní stránka: Karta nostalgie – vede do minulosti, probouzí naše vzpomínky. Snění. Dětství, radosti, šance a vyhlídky, potěšení z minulosti, štěstí, dědictví. Harmonie a radost, paměť, uplynulé vlivy, události, na které jsme zapomněli, potlačené zkušenosti z dětství, touha po domově, touha po blahobytu. Sentimentalita a zamilovanost. Štěstí mající původ v minulosti, myšlenkách na to, co pominulo. Minulost. Objevení se dávné známosti, do života vstoupí někdo z minulosti. Náklonnost i odmítání zároveň. Člověk, kterého jste kdysi znali. Vztah k určité vzájemně spojené skupině lidí. Dětinská nevinnost.  Získat sympatie. Pohled zpět. Důsledky. Něco je minulost nebo jako v minulosti. Bezbrannost.
Negativní stránka: Zklamání v očekávání. Morální soudy vynášené těmi, kdo morální život nevedou. Tendence idealizovat si události k určité naivitě. Věci, které už neexistují. Lpění na minulosti bránící pocitu štěstí,veselí. Moralizující postoje k sexualitě.
Výklad ve vztazích: Vztah pramenící hluboko v minulosti. Pěkné vztahy. Bezpečí. Zamilovanost.  Vyjasnění po bouřce. Uklidnění nepříjemností. Noření do dřívějších snů o velké lásce dávající sílu k realizaci.

 Sedmička pohárů

nad vodou se vznáší poháry plné úchvatných obrazů. Vynořily se z podvědomí. jako hlasy Sirén obloudí nerozvážné mořeplavce, mohou tyto fantazie rozptylovat poutníky od jejich pravého směřování. Stejně jako v případě Vozu (č.7 VA) kde bylo třeba soustředěnosti a kontroly, je zde zapotřebí silné vůle, abychom překonali svůdnou moc představivosti.

Jste postaveni před mnoho možností, příležitostí a snů. Čerpejte z nich inspiraci, kde jen můžete. Pokud vás však svádějí z cesty, kterou jste zolili, uvědomte si, že jsou to jen nástroje k odvedení pozornosti. Pozor, aby vás síla těchto rozptýlení nepřemohla. Mohou být okouzlující a vám se nějakou dobu může jejich zábavnost líbit, ale z dlouhodobého hlediska budete možná této volby litovat.

Pro orientaci ve výkladech:

Pozitivní stránka: Okouzlení a omámení. Iluze, touhy a přání, žádosti. Sny namířené do budoucnosti. Všechna energie je zaměřena na vidiny a nerealistická očekávání. Snění místo jednání. Nesprávné posouzení skutečnosti. Odklon od správné cesty, bloudění, zmatek. Být oběť iluzí. Zmateční situace – nutnost rozhodnout se. Vzdušné zámky. Nereálné představy o sobě a svém životě. Potřeba rozlišit, které nápady jsou reálné a které pouhou fantazií. Představivost. Výzva ke snížení očekávání a omezení svých cílů na skutečně dosažitelné. Únik z reality. Přízraky. Sny.
Negativní stránka: Varování před klamnými obchody a nepoctivým chováním. Zásadní omyl pokládaný za naprostou pravdu. Chybná představa o sobě a o druhých. Nezdar v práci, chybné představy o pracovních možnostech a cíli, sebepřeceňování. Obviňování druhých za vlastní chyby. Neuspokojenost, nenasytnost. Falešné obvinění. Zrádný přítel, přítelkyně, lhaní mezi přáteli. Hledat ráj, zapomenutí ve stavech opojení – alkohol, drogy. Faleš, nedůvěra. Fanatismus, nekritičnost, žárlivost, lež. Zkaženost (smilství), zhýralý život vedoucí k zahnívání. Nebezpečná náchylnost k pokušení: přejídání, divoké nákupy, alkohol, drogy, sexuální promiskuita. Odsouzeníhodná nelegální činnost fyzicky nebo mravně narušeného člověka.
Výklad ve vztazích: Opojení. Růžové brýle. Varování před nadsazeným očekáváním a krutým vystřízlivěním. Něco si mylně nalhávat. Lhaní ve vztahu nebo manželství.
Nečestný partner, nevěra. Ztráta důvěry. Iluze. Sklony k ziskuchtivosti partnera. Sex považovat za lásku.

Osmička pohárů

mladý muž stojí zády k hromadě pohárů. Spící krtek naznačuje slepotu. Muž hledí k obzoru, jako by odhaloval krajinu, než se vydá na cestu. Ochutnal ze všech pohárů a zjistil, že už mu nemají co nabídnout. Přesto, že ho mohly nějkaý čas sytit, nebo maskovat jeho skutečné city, ve skutečnosti ho pouze odváděly od toho, co musí udělat. Vychází úplněk a on nemůže ignorovat jeho světlo a volání, stejně jako už nemůže opomíjet hlas svojí duše. Čas zaslepenosti pominul, musí si zvyknout na světlo a podobně jako Síla (č.8 VA) vykročit rozhodně vpřed.

Pohrávali jste si s touhami a fantaziemi, které vás odváděly od vaší cesty, od toho, abyste dělali to, co víte že dělat musíte. Nastal čas odvrátit se od jejich povrchní příjemnosti a vyrazit vpřed. Pozor, aby vás měsíc nezaváděl. Nezaměňujte touhu uhýbat před svými chybami s voláním své duše. Pokud tyto poháry přestavují nepořádek ve vašem životě, možná je teď vaším úkolem zůstat a uklidit jej.

Pro orientaci ve výkladech:

Pozitivní stránka: Změna místa, zaměstnání, opuštění úkolu, plánu, zadání. Zklamání. Konec událostí. Letargie, bázlivost, opatrnost, žal a smutek, Nastává okamžik, od něhož nelze pokračovat po staré cestě. Musíme objevit nejen cestu, ale i nové pořadí preferencí. Dobrovolně opustit cosi mimořádného. Dát přednost povinnosti před žádostí srdce. Citové lpění na tom, co jsme za sebou zanechali. Obětovat nižší ve prospěch vyššího. Nedostatek (sebe)důvěry. Přiznat si chybu a srovnat se s ní. Jít do sebe, přemýšlet o sobě. Zbavit se starých hodnot, situací, lidí. Vše nefunkční je nezbytné opustit. Po něčem je nám smutno. Doba vhodná pro stěhování. Zřeknutí se něčeho. Člověk poznává zbytečnost nějaké věci. Rozloučení s dosavadním způsobem života. Ústup.

Negativní stránka: Nechuť k činnosti jako reakce na nesplněná přání. Neschopnost přijmout fakt, že iluze byly jen iluzemi. Deprese. Bezradnost a nejistota. Příliš mnoho opatrnosti a málo víry. Nechtěná změna. Nesmělost, nejistota sama sebou, neprůbojnost. Neoprávněné poraženectví, uražené ego. Opuštění pracovního místa. Fáze úpadku. Rezignovaný ústup. Namlouvat si bezmoc. Neschopnost jakékoli práce i zábavy jako odezva na předešlou chybu. Nepřiznání si viny, ačkoli je zjevná, hra na někoho jiného. Pobyty v nemocnici, vězení.

Výklad ve vztazích: Rozloučení s někým, kdo hrál v našem životě důležitou roli. Trojúhelníkový vztah – který však končí. Dát přednost povinnosti před žádostí srdce.
Opuštění iluzí o partnerovi.  Rozchod – jít vlastní cestou. Odpoutání. Nesoulad profesionálního a citového života. Nedostatečná emocionální zainteresovanost. Absence radosti ve vztahu, pocit bezvýchodnosti. Lhostejnost a stagnace. Ztráty energie, depresivní stavy a vzájemné vysávání.

 Devítka pohárů

hostinský ve svém luxusním domě pozvedá pohár na počest svého pohodlí, hojnosti a štěstí. Investoval do vytvoření příjemného místa pro druhé a zabezpečení sebe sama. Jeho jmění, symbolizované soudky piva má povahu dobré nálady, nikoli nutně množství peněz nebo hmotného zisku. Poustevník, (č.9 VA) odchází do samoty pouze proto, aby zkontroloval své poznání a pak se vrací, aby se o ně podělil a pomohl druhým. Tento muž tedy našel svou cestu a proto se může o mnohé podělit s druhými.

Dosáhli jste hojnosti, zajišťující pohodlí. Lásky a posilující péče máte na rozdávání. Jste šťstni s tím, co máte a toužíte se o to podělit s ostatními, protože víte, že sdílení těchto darů jejich hojnost ještě znásobí. Pozor, ať nepřivádíte energii Poustevníka až do extrému. Neradujte se ze svého štěstí sami a nehromaďte v žádném směru. Neoddávejte se nabubřelému pocitu sebeuspokojení, ale podělte se s elegancí o to, co máte.

Pro orientaci ve výkladech:

Pozitivní stránka: Naše plány budou naplněny, otevírá se prostor pro štěstí, spokojenosti, je dána zelená prosperitě, dobrému zdraví a vítězství. Období štěstí a klidu, kdy není třeba nic dělat. Radostné události, dobré zprávy. Setkání s více lidmi, oslavy, zábavy, plesy. Vhodná chvíle pro radost a zábavu, společnost a slavnosti. Triumf, harmonie, úspěch. Láska k životu. Uspokojující odpověď na jakoukoliv tazatelovu otázku, i kdyby nebylo dosaženo vše, tazatel bude nakonec spokojen. Věci se daří, vše je tak jak má. Plodné čekání. Radost. Silný pocit sebeúcty. Důvěra. Srdečnost, upřímnost. Vnitřní spokojenost.
Negativní stránka: Smyslové požitky mohou přerůst ve smyslnost a chtíče. Přílišné bratříčkování a nechuť k práci. Pyrrhovo vítězství. Honba za štěstím. Nenasytnost. Samolibost. Přesycení. Lenost.
Výklad ve vztazích: Pěkný vztah. V případě problému usmíření. V případě rozhodování rada poslechnout hlas srdce. Veselé časy. Srdečnost. Smyslnost. Chtíč.
Štěstí.  Schopnost cítit, co druhého obšťastňuje. Otevřenost, vyjádření, naplnění.V citovém životě období šťastného užívání – varujme se však před nemírností a poživačností.

 Desítka pohárů

žena s dcerou sedí před útulným domem. Jejich poklidná domácí práce a píle je podtržena přítomností včel, zatímco kočka ukazuje na hravost, která práci doprovází.  Kolo štěstí, (č.10 VA) má tuto rodinu na vrcholu. Její život je harmonický, prostá jakýchkoli hádek a šarvátek. Výjev dosvědčuje spokojenost a radost.

Vytvořili jste si šťastný domácí život, plný uspokojivých aktivit a pohodlí. Tento okamžik je ztělesněním domácí blaženosti. Radujte se z toho. Nedovolte, aby se spokojenost zvrátila v lenivost. Nezanedbávejte svoji rodinu, nemyslete si, že všechno je v pořádku. Všechno JE v pořádku – protože jste se jeden o druhého starali s něžnou péčí. Neustávejte v ní.

Pro orientaci ve výkladech:

Pozitivní stránka: Láska k nejbližším, štěstí a vděčnost k partnerovi nebo rodině. Klid, spokojenost, štěstí v lásce a přátelství. Dům, potěšení a šťastná rodina. Přátelské vztahy na pracovišti, dobrá obchodní spojení. Úspěšné dosažení cíle Dokončení práce nebo období těsně před dokončením. Vhodné období pro změnu zaměstnání. Idea se stala naprosto reálnou skutečností. Příznivé období pro domov, rodinu, manželství. Myšlenky pospolitosti. Sounáležitost.Spolky.
Negativní stránka: Co platilo včera, dnes už není pravda. Změna hodnot, nespokojenost, potřeba změnit styl. Rodinné těžkosti. Může být zklamána naše důvěra, nebo zjistíme, že jsme vsadili na špatného koně. Nespokojenost pramenící ze spokojenosti. Nuda. Potřeba najít si nový cíl. Neštěstí, zklamání, nesplněný slib. Citové zneužívání nebo násilí v rodině. Neuvědomování si vlastního štěstí. Rozmazlenost. Omrzelost. Závist. Dosažení cíle neuspokojilo, naopak znechutilo.
Výklad ve vztazích: Karta naplněného vztahu, manželství a rodinného krbu. Domácí štěstí. Skvělé vztahy. Svatba.  Dlouhý společný život, hluboké city. Splnění přání.
Vztah nemá kam pokračovat, naplnění vztahu ve smyslu – už je všechen příděl lásky vyčerpán – stav těsně před tím, než se vztah začne kazit!

 čerpáno ze Zuzana Antares, Spimajim, Zlatý tarot