Elemental Wisdom Tarot
Taroteca studio


ĎÁBEL

jeho jméno je odvozeno z latinského diabolos – protivník. Ve skutečnosti je to náš vnitřní ďábel, jež je obvykle příčinou našich problémů, vyvolaných nedostatkem sebevědomí, neznalostí, nebo klamem. Můžeme něco nalhávat i sami sobě.

Ďábel také někdy představuje spoutanost, nebo závislost na nějaké nebezpečné činnosti, látce, situaci, nebo člověku. Menší krajností, jež je i méně nebezpečná může být, když představuje přílišné dopřávání si něčeho – jídla, pití, sexu, ponocování…tehdy nám může připomenout, abychom si osvojili mírnější praktiky. Je to i karta nezdravého CHTĚNÍ. Buď něco chceme příliš my, nebo se chce něco nepřiměřeného po nás. Ďábel je mistrný manipulátor, je přitažlivý, okouzlující, lákavý. Slíbí cokoli, vymaluje zářivou budoucnost…obvykle samozřejmě jde hlavně o zářivou budoucnost jeho vlastní… Tento týden bychom se tedy měli zaměřit na to, abychom nebyli něčím zotročeni, nebo na něčem závislí víc, než je zdrávo. Zpřetrhání tohoto područí bývá hodně obtížné, protože je na něm často něco, co nás přitahuje, nebo něco, čeho se bojíme. Často obojí. Někdy jsme spoutáni zúženou perspektivou, nebo životem ve vleku očekávání jiných lidí.

Co můžete udělat pro dobrý vývoj událostí: snažte se poznat svoje pohnutky, které vás vedou k vašemu jednání. Věnujte pozornost sobě i druhým. Zkoumejte, čemu věříte – zda jsou vaše názory a cíle opravdu vaše, nebo jde o předpoklady někoho jiného.

Co byste dělat neměli: nemanipulujte nikým pro své cíle. Nepodléhejte svodům okolí. Nechovejte se způsobem, který neodpovídá vašemu vnitřnímu přesvědčení. Vyvarujte se žádostivosti získat moc nebo majetek, nezneužívejte svou moc ani postavení. Nelžete.

Ve vztazích: Ďábel přináší výraznou sexuální přitažlivost. Pokud to bude ve vztahu, kde je vše v pořádku, je to dobrá zpráva, ale často také může naznačovat nezdravou závislost ve vztahu, zpravidla jednostrannou. Pozor také na to, abychom si nepletli sexuální touhu s láskou.

Ve financích a práci: Ďábel může být mocná karta finančního úspěchu. Při dosahování finančních cílů vás nebude nic rozptylovat, takže pokud budete žít jejich realizací, pravděpodobně jich dosáhnete.

Ve zdraví: mohou se objevit potíže s koleny, zuby, nebo obecně s kostmi, někdy zazlobí také kožní alergie.