Od 24.2. do 1.3.

Ciro Marchetti
Tarot Grand Luxe

POUSTEVNÍK

Vnitřní moudrost, vědomosti, uzavřenost, potřeba znát pravdu, hledání směru

Tato karta ilustruje hledání pravdy. Nikoli intuitivní pravdy Velekněžky, ani naučené pravdy Veleknězovy. Tou, kterou potřebujete, je vaše vlastní pravda. Možná si budete prostě potřebovat odpočinout od společnosti bezohledných kariéristů i názorů jiných lidí a místo toho zformulovat své vlastní. Tato karta rovněž naznačuje, že nadešel čas se zamyslet, než přikročíme k rozhodnutí.

Bude potřeba nespěchat s uskutečňováním svých plánů, které by mohly ostatní nutit udělat něco proti vlastnímu přesvědčení. Nebude na škodu odložit své plány, dokud nedokážete rozlišit, co je pro vás dobré nebo špatné. Poustevník také přináší vnitřní uzdravení, které možná máte zapotřebí, abyste dosáhli vyváženějšího pohledu na život. Může symbolizovat i osobu, která vám dokáže poradit. Možná tedy budete potřebovat radu od starého přítele, člena rodiny, nebo moudrého rádce.

Co můžete udělat pro dobrý vývoj událostí: buďte trpěliví a chápaví. Rozmýšlejte dobře, buďte uvážliví, diskrétní, a obezřetní. Přemýšlejte, soustřeďte se a uvažujte. Uvažujte i o sobě samých. Sebezpytování je účinným nástrojem k pochopení souvislostí některých událostí.

Co byste dělat neměli: nebuďte smutní, zklamaní, neseparujte se zcela. Neutíkejte před světem do izolace. Netruchlete, neztrácejte kontakt se světem. To, že potřebujete být chvíli sami, neznamená, že se necháte zazdít do jeskyně
.
Ve vztazích: v oblasti vztahů dlouho a pečlivě zvažujte, než se zavážete k čemukoli dlouhodobému. Ustupte o krok zpět, zamyslete se nad způsobem chování, city a pocity, jež se projevily v dosavadních vztazích a na základě toho se pokuste odhadnout, zda se ubíráte správnou cestou.


Ve financích a práci: Poustevník značí uvažování o minulých finančních rozhodnutích a činech. Nastal čas přemýšlet o tom, co v oblasti financí i práce jako takové chcete, a zkoumat na tomto poli minulé vzorce chování, což může vést k uspokojivější budoucnosti z těchto hledisek.

Ve zdraví: Vyhradit si určitou dobu na reflexi, ztišení a rozjímání je sice pro dobré zdraví nezbytné, ale ve víru práce, vydělávání a utrácení peněz se na to často zapomíná. Víkend, strávený na venkově může někdy stačit k uvolnění stresu. Obecně Poustevník může představovat slinivku