Elemental Wisdom Tarot
Taroteca studio

SPRAVEDLNOST

jinak se tato karta také jmenuje ROVNOVÁHA – a to je také jejím hlavním poselstvím. Podstatou je srovnání protikladů – svět je složen ze dvou sil a obě mají své místo, ale dokonce jsou obsaženy ve všem zároveň. Vše je kladné i záporné, dobré i špatné.

To jen Ego si vybírá, co bude hodnotit jako špatné, a co jako dobré. Umění nehodnotit je zásadní. Chceme-li správně posuzovat, měli bychom přestat dělit děje, osoby a myšlenky na tzv.dobré a tzv.špatné. Meč na kartě značí vědomí a váhy rovnováhu – tento symbol je často nesprávně vykládán jako světská spravedlnost. Spíše ale jde o srovnání se sebou samým, i s okolními vlivy, o neposuzování a nehodnocení toho, co přichází. Nehodnocení je podstatou – může se stát, že některou událost či příhodu nehodnotíme správně, a tam, kde bychom se měli radovat, se děsíme a naopak. Karta symbolizuje také bystrý úsudek, závěry, které jsou pravdivé, správné rozhodnutí. V dalším významu této karty nalezneme i dohody, smlouvy, i manželství, právní a úřední záležitosti, v negativním významu potíže se soudy, v pozitivním dohodu s úředními místy.

Co můžete udělat pro dobrý vývoj událostí: buďte poctiví, upřímní, nezaujatí. Ochotní přijmout věci i za předpokladu, že s nimi nesouhlasíte, nebo se vám nelíbí. Snažte se zachovávat nestranný pohled a neodsuzujte něco bez důkladného prozkoumání všech stran. Neobviňujte sebe ani druhé.

Co byste dělat neměli: nebuďte nadměrně přísní, nečestní a zaujatí. Vyvarujte se falešných obviňování, nařčení a msty. Nebuďte arogantní, nesmiřitelní a nesnášenliví Nepřehánějte.

Ve vztazích: pro vztahy je tato karta příznivá, značí toleranci, férovost a rovnoprávnost, vyváženost, jednotu, partnerství, manželství, harmonický vztah.

Ve financích a práci: v zaměstnání jednejte fér, zůstaňte neúplatní a uvědomte si, že jste sami zodpovědní za to, jak se věci vyvinuly. Nikdo vám sice nic nedaruje, ale také nebudete ošizeni. Postupu vpřed nic nebrání.

Ve zdraví: je třeba sledovat oblast ledvin a částečně trávicí ústrojí – můžete trpět potížemi po jídlech, která vám nedělají dobře. Tyto potíže jsou dočasné a užitečné – upozorní vás, čemu se vyhnout a co omezit. Rovnováha je důležitá i ve zdraví – pokud je nevyvážená např, psychická stránka – pokud se to nenapraví – nakonec se projeví fyzicky.