Ciro Marchetti,
Marchetti tarot

SEDMIČKA HOLÍ

Získání výhod, vymezení prostoru, bránit se, riskovat vše

Sedmička holí mluví o tom, že vám něco nebo někdo, položil do cesty překážku. Musíte tedy čelit jakési výzvě. Musíte být stateční, silní a potřebujete si věřit. Abyste se dostali dál, není možné boj přehlížet, v sázce je příliš mnoho. Nemůžete si dovolit to vzdát, musíte se ubránit. Tahle karta také nutí k „sebeobhajování“, tedy budí ve vás pocit, že je nutné neustále hájit sebe, svůj názor, důvody, proč něco děláte…ať už jen před sebou samou, nebo před okolím. Praxí se už potvrdilo, že pokud něco musíme neustále zdůvodňovat a obhajovat, měli bychom zvážit, co vlastně bráníme a také se aspoň po čase zeptat sami sebe, zda nám ten výsledek za to vynaložené úsilí vůbec stojí.

Existuje totiž docela reálná možnost, že si člověk uvědomí, že vynakládá příliš sil na něco, co vlastně nepotřebuje, nebo oč nestojí. Často jsou to naši vnitřní démoni, kteří se probouzejí ve chvílích, kdy se cítíme ohroženi změnou, nebo přijetím životně důležitého rozhodnutí. Tahle karta vybízí k boji proti tomuto strachu a k upřímnosti, pokud jde o to, co doopravdy chcete. V tomto období nastane čas na to, říci raději „ne“, než abyste ve snaze ukončit hádku přistupovali na kompromis. Možná budete muset svést boj s i s vlastním svědomím, ale také pro vás může být těžké dostát, nebo naopak vzdorovat představám a požadavkům druhých.

Co můžete udělat pro dobrý vývoj událostí: stůjte za svým názorem. Nenechte se zviklat. Braňte své území a životní prostor. Diskutujte, vyjednávejte, soutěžte.

Co byste dělat neměli: nezveličujte překážky. Nebuďte egocentričtí. Nevysmívejte se nikomu, nebuďte prchliví. Nemaskujte vnitřní nejistotu agresivním nebo příliš suverénním chováním.

Ve vztazích: tato karta může přinést možný konflikt s partnerem, případně nutnost soupeření s někým o jeho nebo její přízeň, nebo o vztah jako takový. Mohou zde být naznačovány déletrvající potíže ve vztahu.

Ve financích a práci: Máte možnost růstu skrze výzvy, kterým jste vystaveni. Věnujte pozornost závazkům a povinnostem. Můžete nyní rozvinout nebo rozšířit škálu svých finančních investic. Jestliže přijmete výzvu a budete dobře hájit své stanovisko, máte ty nejlepší vyhlídky na úspěch.

Ve zdraví: sedmička holí představuje stres vzniklý následkem přemíry povinností. Přestože máte otázku zdraví pod kontrolou, váš život je v současnosti plný výzev. Využívejte svou energii účelně.