Gilded royale Tarot 1.
Ciro Marchetti

OSMIČKA MEČŮ

Většina základních znaků této karty souvisí s pocity a city. Naše představy, myšlenky, mentalita a způsob uvažování, nás s nimi spojují a vytvářejí tak řadu osobních dilemat a problémů. Osoby znázorněné na kartách by se mohly snadno osvobodit, kdyby se o to opravdu pokusily.

Skoro to ale vypadá, jako by samy chtěly překazit vlastní naděje na další cestu a raději trpět nadále veškerá omezení, protože je to tak jednodušší. Je obtížné vymanit se z pout, a probít se mezi meči iluzí.  Často je pohodlnější zhroutit se do role zranitelné oběti v naději, že se objeví zachránce – někdo, kdo udělá za nás obtížnou práci….Je potřeba se spíše soustředit a získat jasný podhled na věci, než předpokládat, že se vynoří někdo, kdo nás zachrání. Řešení nejsou jednoduchá, ale existují. Otevřete-li se všem možnostem, nebudete muset čekat, ani hrát roli oběti. Ten, kdo vás omezuje, jste jen vy sami.

Co můžete udělat pro dobrý vývoj událostí: soustřeďte se. Nenechte se svazovat očekáváním jiných, nebo sebepodceňováním. Nevzdávejte se.  Spoléhejte na své síly – to vy sami máte v rukou řešení, i moc je uskutečnit.

Co byste dělat neměli: nesvádějte vlastní neochotu něco udělat proto, že je to nepříjemné, na nikoho jiného. Nenalhávejte si, že něco nejde, protože se vám do toho jen nechce, nebo se toho jen bojíte. Neobávejte se projevit své touhy a přání – ty opravdu své, ne ty, které od vás někdo čeká. Nehrajte si na obětního beránka.

Ve vztazích – tato karta sebou nese nějaké potlačování, nepřirozenost, kontrolu pocitů. Také nedostatek otevřenosti, nedůvěru a někdy skrývání opravdových citů Může jít i o upřednostňování mysli před srdcem, rozumu před city.

Ve financích a práci – nastal čas zklidnit mysl a dbát na rozumnou míru omezení se např. ve výdajích, ale současně i na rozumnou míru omezování vás samých někým. V této situaci je sice úzký, ale přesto východ, kterým se dá poměrně snadno odejít. Není třeba setrvávat v něčem, co vás dlouhodobě dusí.

Ve zdraví – Osm mečů představuje ve výkladu vztahujícím se ke zdraví astma, potíže s hrudníkem a možnou depresi. Je přirozené, že vás deprimuje, pokud máte pocit, že máte na výběr pouze málo alternativ, či dokonce žádné.  Možná teď máte pocit, že vás omezují okolnosti, ale přesto lze najít vnitřní sílu a klid a naslouchat vlastní intuici. Možnosti, jak vyjít ze zdánlivě bezvýchodných situací jsou – a jsou jen na vás.