Od 11. do 17.5.2020

Iniciativa, přesvědčivost, vnímavost, komunikace, schopnost projevit se, znalosti, soustředěnost na cíl

Thelema tarot
Renata Lechner

MÁG je archetypem úspěšného člověka. Vstřebává všechny vesmírné síly, aby dosáhl cíle. Tato karta obsahuje vzdělání, vědění a moudrost, a také umění vládnout situaci nenápadně a zpoza dění. Je to karta snah a šikovnosti. Často se objevuje ve chvílích, kdy má člověk něco dělat, nebo se zrovna o něco snaží. Ale také v těch chvílích, kdy ho někdo, nebo naopak on někoho nebo něco manipuluje. Mág je dokonalá šedá eminence – výtečný manipulátor, který dokáže dosáhnout svého cíle a najít cestu i tam, kde ji druzí nevidí, nebo jim připadá nemožná. Kromě toho Mág disponuje nesmírnou tvůrčí silou, kreativitou, schopností rozhodovat se, umět využít situace. Mág je mistrem komunikace a schopnosti ovládat a manipulovat lidmi, věcmi i událostmi. Je nadán tvůrčí silou, iniciativou a cílevědomostí. Využijte všech Mágových vlastností, které budete v příštím týdnu potřebovat, můžete být velmi úspěšní!

Co můžete udělat pro dobrý vývoj událostí: usilovně se snažte. Mějte dokonalý pořádek ve vnitřních věcech – pocitech, myšlenkách, hodnotách. Využijte situace k dosažení svých cílů. Ukažte, co umíte, nebojte se mluvit o svých schopnostech a talentech. Hledejte vlastní cesty. Nebojte se neobvyklých řešení. Věřte sami v sebe. Buďte aktivní. Vycházejte vstříc ostatním.

Co byste dělat neměli: nezneužívejte své moci. Nevnucujte svou vůli ostatním. Nesnažte se získat kontrolu a moc nad jinými lidmi jejich manipulací, zejména verbálními prostředky. Nedělejte si iluze, že jste všemocní. Nevynucujte si výhody.

Ve vztazích: nyní je období, kdy dokážeme ostatní silně přitahovat a fascinovat. Neměli byste se snažit partnera manipulovat pro své cíle, ale ani mu dovolit, aby manipuloval vás. Pokud existuje člověk, kterého jste už dávno chtěli oslovit, neváhejte. Jděte mu vstříc, a pokud máte chuť, pokuste se ho zaujmout.

Ve financích a práci: Mág znamená úspěch, protože v sobě spojuje správnou příležitost, motivaci, nadšení a aplikaci, aby bylo možné dosáhnout zdánlivě nemožných cílů. Karta je příznivá i pro obchody, nebo uplatnění svých plánů. Nápady nestačí – je třeba je prakticky aplikovat, aby se staly reálnými.

Ve zdraví: dobrý zdravotní stav a vyrovnanost v oblasti fyzické, citové, mentální i duchovní.