Elemental Wisdom Tarot
Taroteca studio

CÍSAŘ

Tato karta přináší schopnost vědět, co chcete a také toho dosáhnout.  Představuje přímočarost, ochotu převzít zodpovědnost, realističnost, střízlivost, řád, srozumitelnost a důslednost.  

Také potřebu mít kontrolu nad svým životem, svým prostředím, svým tělem, svým duševním rozpoložením a svými činy. Tato karta představuje mužský princip, archetyp autority, roli otce a vůdce, jeho silnou stránkou je ochraňovat slabé a zajistit jim bezpečné prostředí.  Jeho doporučením pro tento týden je aktivita.  Situace ji zřejmě bude vyžadovat.  Možná bude v nějaké záležitosti potřeba udělat více, než jste doposud udělat dokázali, nebo dokonce neudělali vůbec. Možná bude také potřeba projevit své sebeovládání. Sebevláda je zdrojem síly, značí vnitřní vůli a nezdolnost, sebejistotu, opodstatněnou sebepoznáním.

Co můžete udělat pro dobrý vývoj událostí: neochabujte v realizaci plánů, dívejte se na věci realisticky, ovládejte se. Zaměřte se na cíle, důvěřujte si a počínejte si energicky. Jste nyní vybavení schopností se prosadit, vnést řád někam, kde je nutně potřeba, máte přehled, přirozenou autoritu a schopnost ji využít.

Co byste dělat neměli: nebuďte ješitní. Nezneužívejte své moci nebo postavení.  Nepleťte si umíněnost se sebejistotou. Snažte se nebýt agresivní a neprosazujte své Ego silou, nebo jen pro své uspokojení. Pamatujte, že vaše autorita by měla přirozeně pocházet z úcty k vám, nikoli být vynucena nátlakem.


Ve vztazích: na flirtování a romance je Císař přece jen trochu střízlivý, nicméně prezentuje závaznost a stálost, upevňování svazků a jejich uvádění na spolehlivý základ.


Ve financích a práci: Císař je karta je pro finance příznivá. Představuje finanční stabilitu, dosaženou na základě kázně a kontroly výdajů. Máte dostatek schopností, abyste dotáhli své záměry do konce. Císař vám také může přinést ochranná křídla někoho ve vyšším postavení, nebo někoho, kdo se s vámi rozdělí o zkušenosti. Je potřeba prezentovat jasné koncepty a prokázat důslednost.

Ve zdraví: Karta Císař reprezentuje oblast hlavy, takže pro tento týden bychom měli myslet na prevenci bolestí nebo úrazů hlavy, pobyt venku, a dostatečný odpočinek od duševní práce.