od 6. do 12. ledna 2020

DARK MANSION TAROT
Taroteca studio

ESO MEČŮ

Pravda, logika, jasné myšlení, obratný duch, pochopení věcí

Eso vždy znamená nějakou příležitost, nebo počátek Zde jde o příležitost uplatnit rozum, intelekt, ducha a objektivitu. Je to karta mravní síly a rozhodnosti. Musíte k sobě být tak čestní, jak jen dokážete. Nenechte se ovládat hořkostmi a zklamáními z minulosti, jinak nedokážete pokračovat dál.

Dokážete-li vyčistit atmosféru zamořenou pochybnostmi a zmatky, uvidíte lépe i na svoji vlastní další cestu.  Život není nikdy jednoduchý, teď nastala chvíle analyzovat situaci a vyrazit svižným krokem vpřed. Máte možnost něco si uvědomit, na něco přijít.  Příležitosti, které vám přichází do cesty mohou být obtížnou výzvou, současně ale nabízí příležitost najít jiné možnosti, věřit si a spoléhat na vlastní motivy a záměry.

Co můžete udělat pro dobrý vývoj událostí: soustřeďte se. Rozložte si problém na části, které usnadní střízlivé řešení. Buďte rozhodní a sebevědomí, nenechte se zmítat zklamáními z minulosti. Buďte upřímní, zejména sami k sobě. Věřte si. Zachovejte si odstup a nadhled. Buďte připraveni jednat a pohlížejte sami na sebe objektivně.

Co byste dělat neměli: nebuďte bezohlední a prchliví. Nedovolujte hlavě, aby naprosto ovládala vaše srdce a instinkty. Přílišná snaha vše analyzovat vás při pokusu proniknout k jádru věci zaslepuje. Do řešení problémů potřebujete zapojit city stejně, jako mozkové buňky.

Ve vztazích: tato karta sebou nese odstup a nadhled, racionalitu, tedy i jistý chlad. Ve vztazích se tedy někdy může jevit dosti nepříjemně a mít zraňující dopady. Někdy sebou nese nečekané zvraty, ale s blahodárným koncem, vyjasnění si problémů, střízlivé vysvětlení.

Ve financích a práci: může přijít nějaký nápad nebo inspirace, kterou nemusíte umět ihned využít, nebo si neuvědomíte jejich důležitost. Také může dojít k nečekaným zvratům v pracovních záležitostech, které pomohou k osobnímu růstu. Ve finančních záležitostech pečlivě plánujte.

Ve zdraví: dobře chápete vlastní silné a slabé stránky zdraví a dokážete je sami ovlivňovat svým chováním. Pokud plánujete operační zákroky, nyní je vhodná doba, může však dojít i k akutním operačním výkonům.