The Elemental Wisdom Tarot
Taroteca studio

MÁG

Mág je archetypem úspěšného člověka. Vstřebává všechny vesmírné síly, aby dosáhl cíle. Tato karta obsahuje vzdělání, vědění a moudrost, a také umění vládnout situaci nenápadně a zpoza dění. 

Je to karta snah a šikovnosti. Často se objevuje ve chvílích, kdy má člověk něco dělat, nebo se zrovna o něco snaží. Ale také v těch chvílích, kdy ho někdo, nebo naopak on někoho nebo něco manipuluje.  Mág je dokonalá šedá eminence – výtečný manipulátor, který dokáže dosáhnout svého cíle a najít cestu i tam, kde ji druzí nevidí, nebo jim připadá nemožná. Kromě toho Mág disponuje nesmírnou tvůrčí silou, kreativitou, schopností rozhodovat se, umět využít situace. Mág je mistrem komunikace a schopnosti ovládat a manipulovat lidmi, věcmi i událostmi. Je nadán tvůrčí silou, iniciativou a cílevědomostí. Využijte všech Mágových vlastností, které budete v příštím týdnu potřebovat, můžete být velmi úspěšní!

Co můžete udělat pro dobrý vývoj událostí: usilovně se snažte. Mějte dokonalý pořádek ve vnitřních věcech – pocitech, myšlenkách, hodnotách. Využijte situace k dosažení svých cílů. Ukažte, co umíte, nebojte se mluvit o svých schopnostech a talentech.  Hledejte vlastní cesty. Nebojte se neobvyklých řešení. Věřte sami v sebe. Buďte aktivní. Vycházejte vstříc ostatním.

Co byste dělat neměli: nezneužívejte své moci. Nevnucujte svou vůli ostatním.  Nesnažte se získat kontrolu a moc nad jinými lidmi jejich manipulací, zejména verbálními prostředky. Nedělejte si iluze, že jste všemocní. Nevynucujte si výhody.

Ve vztazích: nyní je období, kdy dokážeme ostatní silně přitahovat a fascinovat. Neměli byste se snažit partnera manipulovat pro své cíle, ale ani mu dovolit, aby manipuloval vás. Pokud existuje člověk, kterého jste už dávno chtěli oslovit, neváhejte. Jděte mu vstříc, a pokud máte chuť, pokuste se ho zaujmout.

Ve financích a práci: Mág znamená úspěch, protože v sobě spojuje správnou příležitost, motivaci, nadšení a aplikaci, aby bylo možné dosáhnout zdánlivě nemožných cílů. Karta je příznivá i pro obchody, nebo uplatnění svých plánů. Nápady nestačí – je třeba je prakticky aplikovat, aby se staly reálnými.

 Ve zdraví: dobrý zdravotní stav a vyrovnanost v oblasti fyzické, citové, mentální i duchovní.