Cvičení ke Králi Pohárů

cvičení 1

Najděte tomuto Králi
1) životní poslání
2) vhodnou volnočasovou aktivitu

3) ženu, která se k němu bude hodit – podle živlů

cvičení 2


Představte si tohoto Krále v roli majitele sanatoria


1) jaká bude jeho role ve fungování zařízení?
2)jak bude prosperovat?
3) Jaký bude tento Král šéf?
4) Na co by si měl dát pozor?

Obě cvičení si vypracujte a můžete je publikovat ve skupině na FB, kde je můžete probrat se mnou i se svými spolužáky. Víc hlav, víc ví! 🙂