Cvičení ke královně Holí

cvičení 1
Scarlett O´Hara
Jih proti Severu

Najděte k probírané královně nejméně 3 obecně známé postavy – skutečně žijící nebo literární či filmové – a své přiřazení zdůvodněte. Ve svém zdůvodnění použijte postup kombinace vlastností a elementů z minulé lekce.


Příklad:
Scarlett O´Hara – hlavní postava v románu Sever proti Jihu – odvážná, přitažlivá, vášnivá => Oheň podbarvený Vodou => královna holí

cvičení 2
Tarot snů
Ciro Marchetti

Představte si jako svou kamarádku Královnu Holí. Právě se dověděla, že dostala v práci výpověď

1) Jaká bude její okamžitá reakce
2) jaká bude její následná činnost
3) Jak se bude chovat navenek
4) jaké bude její nazírání na situaci po půl roce?


Obě cvičení si vypracujte a můžete je publikovat ve skupině na FB, kde je můžete probrat se mnou i se svými spolužáky. Víc hlav, víc ví! 🙂