VELKÁ ARKÁNA - XI. - XXI.

Zde uvádím ke každé kartě pouze jeden aspekt z mnoha pohledů, jak lze vnímat její poselství. Významy jednotlivých karet jsou samozřejmě mnohem a mnohem pestřejší a obsáhlejší. Pro rámcovou představu to takto postačí, pokud Vás Tarot zajímá hlouběji, můžete navštívit některý z mých kursů, či sami pracovat na tajuplné a dlouhé cestě poznávání světa Tarotu. Sára

XI. Spravedlnost   

Ztělesněná spravedlnost drží minulost i budoucnost ve svých rukou. Váhy představují karmickou rovnováhu života, kterou je třeba zachovat.Obraz slunce jste vy, přesně uprostřed mezi svou minulostí a budoucností. Spravedlnost má zavázané oči. V její moci není ani vám pomoci, ani ublížit. Cokoli jste udělali v minulosti, určuje vaši budoucnost. Poselství Spravedlnosti je prosté. Svými činy tvoříte svou budoucnost. Nacházíte se v bodě, kdy si kladete otázku, proč se něco děje. Podívejte se zpět do své minulosti. Jak jste vytvořili současnou situaci? Nastal čas, abyste za vůj život převzali odpovědnost. Varujte se malomyslnosti. Přestože chyby v minulosti daly vzniknout rámci budoucích událostí, vaše současné činy také ovlivní budoucnost. Poučte se ze svých chyb a uděletje nyní taková rozhodnutí, která povedou ke šťastnější budoucnosti.     

Ve výkladu:

Pozitivní stránka
Poctivost a upřímnost. Rozum, spravedlnost, stabilita, právo, zákon, řád, čest a ctnosti. Výkonná moc, exekutiva, spravedlnost, soudní dvůr i soudní procesy. tvrdost zákona i přísnost soudce. Právní a úřední záležitosti. Soudní záležitosti. Dohody, smlouvy. Následek našeho počínání. Rozumná rozhodnutí. Racionálnost, nestrannost. Věcnost. Logika. Poctivost. Konfrontace s následky našich činů. Vyrovnání se s něčím. Zdravý úsudek. Ohodnocení. 
Negativní stránka: Nespravedlnost, nerovnováhu, nezákonnost, nečestnost, spor, přepjatou přísnost, předsudky, zaujatost, licoměrnost, nerovnost. Rozdíly názorů, aroganci, faleš, urážky, nepříznivé výroky v soudní při, škody, které nás v soudním řízení i ve styku s bližními čekají. Falešná obvinění, netolerantnost, zlořády všeho druhu, pokrytectví, nesnášenlivost, nedostatek soudnosti, neschopnost říci a rozpoznat pravdu. Potíže se soudy. Střet se zákonem. Neústupnost. Nadměrná přísnost. Byrokracie, tendenčnost, nedostatek rovnováhy, nesprávný úsudek, justiční omyl, bezdůvodné podezření, falešné obvinění, odsouzení z nesprávných důvodů, diskriminace, těžkosti s vyřizováním soudních záležitostí, msta, nelegální činnost.

Výklad ve vztazích: Poukaz na férovost a rovnoprávnost.Sklízet, jak jsme zaseli.Rovnocennost. Rovnováha sil.Okamžik pravdy.Dát něco do pořádku.Vyváženost a jednota, partnerství, manželství.Připravenost pro harmonický vztah.

 

 XII. VISELEC
 
Viselec se více, než kterékoli jiné kartě podobá Bláznovi. Protože se nachází v opačné pozici hlavou dolů a chová se způsobem, který se neshoduje se společností, mají jej mnozí za blázna. Mezi těmi dvěma je však velký rozdíl. Viselec prošel náročnou zkušeností, která mu dává pocit míru a porozumění, jakými se vyznačují pouze lidé, kteří úspěšně prošli velkými zkouškami. Slunce představuje jeho sebepojetí a jeho místo ve světě. Někdy možná tápe, ale ví, kdo je, odkud přichází a odkud pramení jeho síla. Je ochoten obětovat uznání společnosti, aby zůstal věrný sám sobě.

Poselstvím Viselce je vědět, kdy a co obětovat. Ujasněte si, kdo jste a s touto vizí nechte ukřižovat všechny své činy a rozhodnutí. I když vaše jednání může působit neohrabaně, nebo v rozporu s ostatními, raději obětujte jejich příznivý názor, než abyste byli nevěrní sami sobě. Nepřikládejte již tomu, co si myslí ostatní větší význam než tomu, co je správné podle vašeho přesvědčení. Vyvarujte se ospravedlňování svého podivínského, nebo nevhodného chování tím, že byste říkali, že jste sví. Jste skutečně sví? Nebo jen hledáte výmluvu pro své špatné chování, jímž se pyšníte?

Ve výkladu:

Pozitivní stránka: uvíznutí v nesnázích, nepohyblivost, nucený klid. Následkem je změna životního směru, obrat pohledu na svět. Obrácení hodnot, zkouška, duchovní růst, sebekontrola. Oběť, sebeobětování. Změna postojů a životních cest, nový počátek. Život se zastavil. Bezmocnost, pasivita. Nucené pauzy, prožívání bezmoci a krize. Podstoupit něco nepříjemného nebo nepohodlného. Jedinec mezi dvěma krajními řešeními – pocit pasti. Odevzdání. Povinnost. Oběť. Neschopnost změnit své současné stanovisko. Obrat na základě hlubokého poznání. Pocit, že se život převrátil na hlavu. Ztratit půdu pod nohama. Nemít volbu. Smíření se s osudem, sebeobětování se, služba.
Negativní stránka: Závislost na čemkoliv, neschopnost se toho vzdát. Ztráty, tresty, oběti dobrovolné i nedobrovolné. Nemoci. Neštěstí. Trest.
Výklad ve vztazích: Oddanost – až nezdravá závislost.Uvíznutí na mělčině.Nepříjemná situace z níž nevíme, jak ven: buď bezvýsledná snaha o získání vztahu nebo zabřednutí v problematickém vztahu.Být vydán na milost a nemilost dosavadnímu stavu.Něco nefunguje, je potřeba nového pohledu na sebe nebo partnera. Problémy v manželství, předzvěst ukončení vztahu.

 

XIII.Smrt

Všichni čelíme smrti v nějakém převlečení. Zde je řeč o duševní, nikoli tělesné smrti. Na této kartě vidíme lebku, která zírá s neúprosnou rozhodností. Mrazivé poselství zní -jestliže chcete jít dál, musíte projít smrtí. Proč by kdo chtěl něco takového dělat? Co by ho k tomu vedlo? Odměnu drží Smrt na svém praporu a štítu. Bílá květina symbolizuje čistotu úmyslů a bílý kůň ryzost vůle. Každý, kdo chce pokračovat ve své duchovní cestě je potřebuje. Jsou znamením smrti ega a s ním i dlouho zastávaných názorů, které již nejsou použitelné. Musí se to stát, aby se uvolnila cesta nové energii a životu.

Poselství smrti zní, že duchovní růst sebou nese také bolest. Není snadné se zbavit určitého chování nebo názorů, připustit chyby v myšlení i jednání. Aniž by se tím popírala závažnost smrti ega, toto úsilí se vyplatí. Pozor na strach ze změny, ze zbavení se zastaralých představ. Strach ze smrti vede ke stagnaci, která může trvat déle a bolet více, než prostá smrt.

Ve výkladu:

Pozitivní stránka: Proměna, ukončení práce jedné etapy činnosti, vyvrcholení díla, konec, řešení problémů, nevyhnutelné změny. Uzavírání starých vztahů, hroucení hmotné jistoty a otevírání nových začátků. Náhlá změna, úbytek, neštěstí, nehoda, kolaps, ztráta. Nemoc, konec starých přátelství a finanční ztráty. Logický vývoj stávající situace. (nikoli vysněný). Transformace (změna může být a nemusí být vítaná.) Situace nebo událost, jíž se nelze vyhnout. Něco je „mrtvé“ nebo na odchodu. Pozitivní avšak těžko snesitelné změny. S něčím se musíte vyrovnat a něco i urovnat! Neočekávaný posun událostí, náhlá změna, na niž se předtím dlouho čekalo. Ukončení problému, který trval dlouho, někdy neočekávaným způsobem. Čas rozloučit se. Nechte „něco“ odejít – i když to bolí. Něčí nepřítomnost – dotyčný nám připadá jako zesnulý. Obnova, renesance, změna systému hodnot, vnitřní proměna. Ukončení realizace dřívějších plánů a projektů. Možnost náhlé a nečekané změny. Uvolnění od starých závazků a povinností. Začátek něčeho nového a neočekávaného. Ukončení málo konstruktivních vztahů.

Negativní stránka: Totální ochabnutí, lhostejnost, smutek, rozklad, rozloučení, nevyhnutelný neúspěch, oprávněný pesimismus a nebezpečí. Konec minulosti: ztráta vztahu, zaměstnání, změna způsobu života. Neštěstí. Porážka. Utrpení. Neúspěch. Rozvod. Ztráta zaměstnání. Ztráta přátel, partnera, pracovního vztahu. Vykradení. Deprese. Ztráta práce nebo postavení, přerušení společenských kontaktů. Porážka. Neřešitelné problémy. Krádež, materiální ztráta. Nutnost rozloučit se s blízkými lidmi nebo přizpůsobit se nechtěným okolnostem. Vynucená změna bydliště. Sebevražedné myšlenky, nebezpečí vážné nehody. Nevyléčitelné nebo vleklé choroby, smrt.

Výklad ve vztazích: Ztráta vztahu. Rozchod. Rozvod.Nový začátek.Konec fáze.Něco ve vztahu dosloužilo. Ztráta partnera.

 

XIV. Mírnost (Alchymie, Umění)

 
Podobně, jako zlatá a stříbrná sfinga u vozu, představuje také zlatý a stříbrný pohár dva extrémy. Mírnost je zde vyjádřena tím, že žena mísí, či slučuje ( a tím mírní) jakési extrémy v chování, názorech, nebo citech. Naučila se mírnit svůj život takovým způsobem, že dokonale respektuje a vyjadřuje svoji vášeň. Díky tomu žije nanejvýš uspokojivým životem a její vnitřní přesvědčení jsou v dokonalém souladu s jejím vnějším jednáním i s okolním světem.
 
Porozumět poselství Mírnosti je jednoduché, ovšem uplatňovat ho v praxi je obtížnější. Umírňujte svůj život ve všech směrech, tělesně, duchovně, citově i rozumově. Hleďte, ať vaše jednání nebo nečinnost odpovídá situaci. Pozor na nemírnost a extrémy v chování. Také nedovolte, aby vás strach z toho, že uděláte chybu, vedl k trvalé nečinnosti

ve výkladu:

Pozitivní stránka: Změna,která je harmonická chtěná a postupná.Probíhá řízeně (podléhá tedy nějakému našemu plánu) na základě toho, co chceme a mění stav současný ve stav žádoucí – takový, který považujeme za lepší. Rovnováha, trpělivost, tichost, ukázněnost, adaptace. Spořivost, střídmost, harmonie mezi lidmi, úspěšná spolupráce s bližními. Schopnost spojit správné lidi k společnému úkolu. Léčitelství. Nechat „koláče“, aby se správně „dopekly“. Ideální stav. Spolupráce. Plánování. Odstup a objektivita. Umění diplomacie. Umění kompromisu. Zdraví. Vyléčení. Uzdravení. Výzva k trpělivosti, plánování, promyšleným úvahám. Kompromis. Zlatá střední cesta. Období nevhodné pro riskování a intuitivní jednání. Dobrý management. Rada nenaléhat! Vyváženost. Dohoda. Diplomacie. Nestrannost. Spojit něco.

Negativní stránka: Neshoda, lenost, nesoulad, nesourodost, kolidující zájmy, disharmonie, apatie, náladovost, marnotratnost, nedostatek osobnosti. Konflikty v obchodních, profesních záležitostech, neschopnost kooperovat, nesplněná přání, nešťastné situace, nerovnováha, kolaps. Situace, ve které je osoba nucena náhle změnit názor. Něco se může odvíjet pomaleji, než bychom si přáli. Příliš rozvažovat a nejednat. Protichůdné zájmy. Nešťastná kombinace spojenců. Neznat míru. Potácet se z extrému do extrému. Vměšovat se. Střídání vyčerpanosti a výkonnosti. Nemírnost. Marnotratnost. Záležitost, která se dlouho táhne a není naděje na moudré řešení. Cíl dosažený velmi pomalu. Nepřátelský vztah někoho z okolí, spolupráce bez výsledků, těžkost porozumět jiným. Ztracené šance. Domácí neshody.

Výklad ve vztazích: Šťastný a harmonický vztah, manželství nebo přátelství.Rada nenaléhat!Vychutnávat si souznění.Hledat zlatou střední cestu, nutkání vnést do vztahu klid a vyváženost.Vyrovnanost a citová vyspělost.Souzvuk.Láskyplná náklonnost.Nová vyšší forma vztahu: přátelská se změní v milostnou (nebo naopak), nezávislý v partnerský apod.Sňatek.Pomalý vývoj citů, zdařilý partnerský vztah, vzájemné porozumění.

 
 
 XV. Ďábel
 
Fascinující, silný, podmanivý - jak nebezpečná i přitažlivá je to postava! Maska, přestože dodává tajemného vábení upozorňuje, že ten muž něco skrývá. Vzhledem k tomu, že má zakryté oči, jde za požitky slepě, aniž se na cokoli ohlíží. Představuje posedlost, závislost a zhoubné návyky. Je tím, co se stane - čím se můžeme stát, když se náš život vychýlí z rovnováhy.
Jeho poselstvím je výstraha, varování. Jestliže Mírnost je dokonalým výrazem dokonalé vyrovnanosti, Ďábel představuje nedokonalou rovnováhu, vzniklou následkem lehkomyslného jednání. Všechny extrémy - v jídle, práci, sexu, cvičení - vedou k nevyrovnanému životu. Dejte pozor a buďte na stráži , co se týče utkvělých představ a posedlostí ve vašem životě. Nedovolte, aby nějaká víra či zvyklost zastínila všechny ostatní stránky vašeho života, nebo vaše povinnosti a odpovědnost vůči sobě a druhým. Na druhé straně zkoumejte, zda se ze strachu ze závislosti natolik nebojíte požitků, že potlačujete nebo popíráte všechny touhy a to i ty zdravé.

k výkladu:

Pozitivní stránka: Nebezpečí nízkých vášní. Moc, pokušení, podrobení a svádění, mamon. Obchod, peníze, hmotná pouta. Chaos, nemoc, otroctví, neúspěch, zrada, podvody, čarodějnictví a chtíče. Nekalé obchody. Požitkářství, kleptomanie, lež. Být ovládán. Nečestnost. Situace, v níž se tazatel cítí zotročen nebo v pasti. Chtíč ve fyzickém a emocionálním smyslu. Způsob chování neodpovídá vnitřnímu přesvědčení. Být obětí návykové látky. Porušování vlastních zásad. Peníze, obchod a výmluvnost. Nedobrý objekt touhy, který – ač jsou pro jeho dosažení používány jakékoliv prostředky – nemůže být nikdy získán. Upřednostňování tělesných potřeb. Podléhání svodům okolí. Nebezpečí závislosti, manipulace nebo vydírání! Instinkty, osudovost a osudová přitažlivost.
Negativní  stránka: Nemoc, osudovost, katastrofy a násilí. Osoba, která tahá za provázky v tazatelově životě. Nenávist. Násilí. Negativní myšlenky. Předsudky. Egoismus. Žádostivost získat moc nebo majetek. Přílišná vázanost na smysly. Zkáza. Zmatek. Neštěstí. Smůla.Zneužití moci. Ryzí materialismus. Nespolehlivost. Požitkářství. Skrývání skutečných záměrů, lež. Unikání před zodpovědností. Dobrovolné poddanství. Psychická závislost. Špatná volba. Rychlé avšak ne dobré řešení. Bezmezná poslušnost na nesprávném místě. Alkoholismus, drogy, závislosti, gamblerství. Černá magie, okultismus. Pokoušet osud.
Výklad ve vztazích: Nešťastné a nepřirozené vztahy.Tyranie, citové vydírání.Smyslnost. Posedlost touhou.Muž a žena jsou rozděleni – vzájemná touha jednoho po druhém nikdy nebude naplněna.Mocenské hry, vášnivé excesy, emocionální propletence, nebezpečná pokušení.Nenávistná láska.Protějšku je každý prostředek dobrý, aby vás „dostal“.Trojúhelníkové vztahy probouzející primitivní emoce.Závislost.Vášeň, sex a fyzická láska.Být něčím /někým svázán.Střídání partnerů.Šarm a přitažlivost. Neodolatelnost.Neřest. Chtíč.Nechtěné těhotenství.Symbol karmických spojení a svazků, charakterizovaných mocenskými a závislostními vlivy. Sexuální, citová nebo materiálně-finanční závislost, podřízenost, zneužívání moci ve vztahu.Neřešitelné problémy – dluhy z minulých existencí, které mají karmický charakter.

 
 XVI.Věž
 

Věž - pečlivě postavená, vysoká, krásná a silná, představuje naše pojetí světa. Zvětšovali jsme ji a měnili podle potřeby. Očekávali jsme, že tu bude stále a bude nám sloužit. Nyní ji zasáhl blesk a rozbil nám ji.. Blesk představuje v té či oné formě okamžik osvícení, záblesk uvědomění či zkušenosti, který otřese naším světem až do samých základů. Padáme ze stavby dolů a nemáme nic. Aspoň se nám to tak jeví.

Poselství Věže je náročné. Na rozdíl od Kola štěstí a Smrti se nezdá, že by Věž, kromě zničení něco nabízela. Náš systém víry a přesvědčení nám pomáhá nalézt klid ve středu Kola a dává nám odvahu čelit Smrti. Ve Věži je tento systém otřesen. Dobrou zprávou je, že jím obvykle otřese pravda, kterou jsme dříve neviděli. Jestliže víme, že je pravda dobrá, pak nevědomost není ve skutečnosti žádnou blažeností. Vyvarujte se přílišného dramatizování situace. Jestliže budete přehnaně reagovat na každý rozruch ve svém životě, nebudete dobře připraveni, až přijde skutečné trauma nebo tragedie.

k výkladu:

Pozitivní stránka: devastace, zhroucení starých idejí a plánů, pády, neštěstí a nouze. Zklamání, zřícení a sesutí, převrat. Selhání plánů a nadějí, vztahů a obchodů. Náhlé změny, nečekané události, rozchody a rozvody. Změna vztahu, pracovního místa, bydliště. Zmaření ambicí, rozbití iluzí. Kolaps ega. Něco se zhroutí, situace se vymkne kontrole. Budování něčeho na špatných základech. Revoluční životní změny. Osvobození z tíživé situace. Revoluce.
Negativní stránka: tyranie, útlak, útisk, zajetí, nemoci, operace, vězení, tresty, skandály, trestaná pýcha, pochybné aktivity. Nehody, šokující události. Neúspěch, krach, nepříjemnost. Rozchod, hádky, rozepře. Fyzický útok. Onemocnění, nemoc, předčasný porod, deprese. Onemocnění, smrt, vězení, zmar, ztráta, destrukce. Materiální ztráty. Ponížení. Zklamané očekávání. Zdrcující poznatky. Potvrzení obav. Situace se nebude vyvíjet podle předpokladu nebo přání. Uvěznění, pohroma, zkáza.
Výklad ve vztazích: Blesk z čistého nebe. Otřes. Ukončení vztahu nebo naprostá změna pravidel hry. Radikální změna. Překvapivý rozchod.Šokující zpráva. Neharmonické manželství (vztah) odsouzené k zániku. Rozchod.

 

 XVII. Hvězda

Vše zde hovoří o míru, klidu a naději. Tato žena představuje dokonalou víru. Hvězda na jejím čele je spojena s hvězdou na obloze, což svědčí o jednotě mysli a ducha. Hvězda je sestrou mírnosti, ale místo aby ovládala a uchovávala vodu, jako její sestra, bezvýhradně vyprazdňuje své džbány s vodou s vírou, že se zase znovu naplní.

Poselstvím Hvězdy je naplnění a víra. Věřte, že přírodní cykly jsou skutečné a přirozené a že po těžkém období nastanou lepší časy. A až přijdou, odevzdejte se jim, ponořte se do chladivých vod víry. Nepoddávejte se zoufalství a nepodléhejte pokušení to vzdát.

 k výkladu:

Pozitivní stránka: Naděje, dobré vyhlídky. Ruší zlé vlivy, slibuje klid, konec utrpení. Naděje a slibná budoucnost. Vize. Jasná představa, stanovení cíle. Uzdravení. Splnění přání. Víra v budoucnost. Projekty a jednání budou slibné. Nový začátek. Sebedůvěra a důvěra. Možnost chtěného otěhotnění. Umožňuje  plodné činy a plány – nevede k činnosti samotné, ale přináší podnět k její volbě. Dává obnovu, inspiraci. Značí naději, harmonii a důvěru. Je splněním tajných přání, přináší pomoc společníků a přátel.

Negativní stránka: nesplnění nadějí, zklamání, pesimismus, disharmonie, konec vztahů lidských, profesionálních i obchodních. Smůla. Narcisismus, orientace na nevhodné vzory a fixní ideje. Kult hvězd. Sebeláska. Zasněnost, která může vést až k odtržení od reality. Nenaplněná očekávání. Propást přítomnost kvůli upnutí se na budoucnost. Platonická, beznadějná láska. Ztracené příležitosti a naděje, neúspěch, či úspěchy krátkého trvání. Nedostatek předvídavosti nebo zneužití důvěry, smůla, nesplněná přání a tužby. Falešní přátelé, pasivita a slabost, ztráta motivace.

výklad ve vztazích: Duchovní, platonická láska. Slibná budoucnost. Slibná spojení a setkání. I v případě krize rada důvěřovat v budoucnost a výzva neztrácet naději. Zintenzivnění sexuálního života nebo příchod nového milence, který dokáže splnit naše sny. Nenosit masku, být upřímný. Pravdivost vztahu. Dlouhé šťastné partnerství nebo manželství. Negativně: platonická, beznadějná láska. Sdílení lásky spojené se společnými úkoly.

 

XVIII. Luna

Tato krásná koule nás inspiruje více, než cokoli jiného. Promlouvá k naší duši, uvolňuje naše animální pudy, zve raka na hladinu. On je symbolem našich nejhlubších obav. Světlo Luny nám umožňuje raka letmo zahlédnout, ale zároveň poskytuje dostatečný stín, takže ho můžeme ignorovat, jsme-li opatrní. Světlo Luny nám ukazuje naše nejhorší noční můry...ale pak zase i naše nejkrásnější sny.

Poselství Luny je stejně přízračné, jako měsíční noc. Věnujte pozornost svým snům, i své intuici. Pohlédněte svým obavám do tváře, i kdyby to bylo jen na malý okamžik. Uvědomte si, že v měsíčním světle nevidíte jasně, že se bojíte stínů či svodů neskutečných idejí, které nejsou tím, čím se zdají být.

k výkladu:

Pozitivní stránka: Neznámé nebezpečí, temnota, falešní nebo zakuklení nepřátelé, pomluvy, klepy, klamy, omyly, strach. Varování před nástrahami, čas náročných zkoušek, podvody, klamné zdání, skandály, vášně, smyslné choutky. Pomluvy, lži, nemorálnost, urážky, povrchnost, nečestné vztahy. Špatné vlivy a skryté síly. Romantika, inspirace, snění, umělecké sklony. Fascinace něčím. Nejisté vztahy. Situace, kde hrozí nebezpečí chybných kroků. Existence neznámých nebo skrytých nepřátel či nebezpečí. Utajené pohnutky a motivace. Tápání. Rozčarování. Je těžké oddělit skutečnost od smyšlenky – zmatek a nejistota. Vliv skrytých sil. Temnota, v níž snadno zabloudíme. Nejistota, strach, zmatení a hrůza. Situace, kdy dochází ke změnám, kolísání, nejistotě nebo dokonce předstírání. Náchylnost k sebeklamu, přeludům a iluzím. Senzitivnost. Fantazie. Intuice. Utápět se v citech nebo pocitech. Stát se obětí okouzlení, klam považovat za skutečnost. Je příznivou kartou pro veškerou tvůrčí činnost v oblasti umění.

Negativní stránka: Labilnost, vrtkavost a nestálost, pokušení, roztrpčení, nedostatek citu a inspirace, psychické potíže, vydírání, náladovost, falešné lichotky. Důvěra v něco, co neexistuje. Přijímání neskutečného za skutečné. Krize pramenící z iluzí a falešné sebedůvěry. Nejistota, strach, úzkost a deprese. Sklíčenost a beznaděj. Klamy, lži, podvody, omyly. Nedorozumění a konflikty, které ztěžují nebo znemožňují dospět ke správným závěrům. Obavy ze selhání bez racionálního důvodu. Bojácnost. Tréma. Duševní krize, psychické problémy. Šílenství, zoufalství, sklony k sebevraždě. Přílišné podléhání vlivu ženy nebo matky, klepy, citový vztah, který nelze dát najevo, smutek, strach, obelhávání sebe sama, nechuť podívat se pravdě do očí, výčitky svědomí, podléhání návykům, podléhání komplexům. Úniky z reality, například užíváním různých drog. 

Výklad ve vztazích: Nejisté vztahy. Krize ve vztazích, na nichž je člověk závislý. Nevědět, jak dál. Noční můra.Touhy, sny a stavění vzdušných zámků. Žárlivost, zranitelnost, strach, že budeme opuštěni. Prolhanost nebo jiné důsledky trojúhelníkových vztahů. Neuspokojené touhy. Fascinace. Náladovost, proměnlivost. Nevěra, utajované vztahy. Nestálost a náladovost - touhy které není možno nasytit. Žárlivost - klamání sebe a partnera. Citové vydírání.

 

XIX. Slunce    

Slunce, planety, hvězdy zvěrokruhu, všechno je jasné a v dobře fungujícím řádu. Nejenom to, vy ten řád můžete vidět. Vidíte astrologické symboly a zároveň víte, že chladné matematicky poznatelné nebe je mnohem víc než to - je plné mýtů a příběhů.

Poselství Slunce je poselstvím smírné spokojenosti se světem a s tím, jak to v něm chodí. Chápete, co můžete a netrápíte se kvůli tomu co nemůžete. Rozumíte sami sobě i své roli ve světě jak jen nejlépe umíte a jste s tím smířeni. Život nebude o mnoho lepší, než už je. Dbejte na to, abyste si na takovýto blažený pocit štěstí a klidu příliš nezvykli, ale ani ho od sebe neodhánějte. Vychutnávejte si ho, jak nejlépe umíte...a příliš to neanalyzujte 

 k výkladu:

Pozitivní stránka: Úspěch a zisk v libovolném smyslu.Růst, materiální uspokojení, dobré manželství, uzavření sňatku, štěstí, bohatství, úspěch, završení díla, jednota, přátelství, příznivé vztahy, láska a zasnoubení, úmluva, znalosti a osvícení, harmonie, triumf, talent, hmotná prosperita a radost. Sláva. Radost.Dostatek sil. Zdravé sebevědomí. Sebedůvěra. Využívat svůj potenciál. Chuť do života, sebedůvěra, vitalita. Optimismus. Velkomyslnost. Vitalita. Srdečnost. Kouzlo osobnosti. Zdraví. Kondice. Veselost. Spokojenost. Povýšení. Spojení, které bude šťastné. Také společenská vážnost a úcta, dosažení moci, vlivu.
Negativní stránka: Zklamání ve věci v níž jsme zainteresováni. Ztráta přátel, nesplnění závazků, zatarasení plánů nebo jejich odklad, zavádějící idealismus, pýcha, dětinské chování, povrchnost, zrušení zásnub nebo rozpad manželství. Egocentrismus. Nadměrná snaha uplatnit se. Nadměrná aktivita. Snaha dominovat. Potřeba ovládat, pánovitost, nafoukanost. Sebepřeceňování, dětská bezohlednost a vztahovačnost. Extrémy nebo majetnické rysy.
Výklad ve vztazích: Šťastné manželství. V případě krize usmíření. Slunná pohoda ve vztahu. Naplnění přání. Radost. Štěstí.Být pro partnera „sluníčkem“. Sňatek.

 

 XX. Aeon ( soud, poslední soud)

 

Anděl troubí na roh a volá lidi od jejich starého života k novému. Volá je, aby sami posoudili svůj starý život a porovnali jej s novým. Sami rozhodnou, zda na volání zareagují, nebo ne.

Poselství Soudu je jasné -  k něčemu jste voláni. Možná to nechcete slyet a  přehlušujete to aktivitami každodenního života. Možná se tohoto volání a změn, které sebou nese bojíte. Naslouchejte mu a čelte mu odvážnými činy. Slibuje vám život, který vás bude více naplňovat.

Vyvarujte se dvou věcí - že budete volání ignorovat nebo  před ním uhýbat ze strachu nebo zatvrzelosti, nebo že si budete plést touhy druhých nebo společnosti se skutečným voláním. Nenuťte se do tance podle toho, jak někdo druhý píská a nepřeslechněte melodii svého vlastního srdce.

 k výkladu:

Pozitivní stránka: Buď je třeba něco změnit, nebo se něco změní a je třeba se na to připravit. Změna, obnova, pokrok, povýšení. Znovuzrození, odměna a konec špatného období. Výzva zbavit se závislosti na starém životě. Změny s dalekosáhlými následky. Rozuzlení. Probuzení. Změna k lepšímu. Vztyčit se, vzpřímit. Odkrytí nepřiznaných nebo tajených problémů. Správná cesta se otevírá. Jestli je něco potlačeno, nevysloveno, vypluje to na povrch. Nový úhel pohledu. Nastolení nového pořádku, dobrovolně či nedobrovolně. Obrat v myšlení či názorech. Vyřešení problémů, zodpovězení otázek. Znovuoživení něčeho domněle mrtvého. Vynoření něčeho dávno ztraceného. Problematická fáze dospěje ke šťastnému konci, objeví se řešení. Šťastné složení zkoušek. Dovršení cílů = nové začátky. Znamená nový začátek, významná změna, nový domov, nový vztah, nové zaměstnání. Také narození dítěte. Výzva řešit záležitosti dosud odložené. Výzva změnit chování tam, kde je potřeba. Čas rozhodnutí, konečné vyřešení závažných problémů, uskutečnění dlouhodobých plánů.
Negativní stránka: Ztráta příležitosti, možná díky přílišné opatrnosti. Nerozhodnost, malomyslnost a váhání. Překážky, deziluze. Neschopnost transformace. Chyby, jimž bylo možno předejít, tresty a zklamání, zdržení na cestě. Nepromyšlený čin, který bude mít výrazné a nevratné důsledky. Dezorientace v situaci. Rozvod, rozchod. Dlouhodobé nákladné léčení. Zůstat „mrtvý“ i když mám jinou možnost. Neodkladné, nepříjemné povinnosti.
Výklad ve vztazích: Nové možnosti řešení problémů ve vztahu nebo nové možnosti pro rozvoje vztahu.Domněle ztracená láska se projeví z té nejnádhernější stránky. Jeden z partnerů je pro druhého poklad, který by rád získal. Něco vynést na světlo.Znovuvzkříšení staré lásky.
Poznání velikých souvislostí, pochopení smyslu vztahu.

 

 XXI. Universum (svět)  

Vzpřímená žena má sebejistý a vznešený postoj. Oslavuje velký úspěch. Svět ji uznává a ona uznává svět i sama sebe.

Poselstvím Světa je završení a dosažení. Cítíme jednotu s vesmírem a vládu nad sebou samými, která je přirozená a bez námahy. Jste zajedno s rytmem svého srdce a přírody.

Dejte jen pozor na falešný pocit jistoty. V teorii je Svět úplným završením. Ve skutečnosti toho však nelze nikdy dosáhnout. Protože jsme lidé, můžeme dosáhnout pouze částečné, nebo dočasné jednoty. Tyto dočasné, nebo částečné zkušenosti nás povzbuzují k neustálému růstu a pohybu vpřed.

k výkladu:

Pozitivní stránka: Zaujmutí správného postoje. Dosažení vrcholu, cíle, úspěch. Cíl cesty. Bezpečí, jistota. Zdomácnění.Celek. Podstata problému. Vítězná realizace záměru. Upřímnost a pravda. Správné místo, pravý úkol, správný postoj. Správně zvolené zaměstnání.

Negativní stránka: Neschopnost dokončit, co bylo započato. Neúspěch a zklamání, stagnace, lenost a netečnost. Nepřátelské prostředí. Uvěznění, zajetí. Začarovaný kruh. Sebepřeceňování. Upozornění, že zde není místo pro další rozvoj. Izolace, připoutanost. Rezignace před dosažením cíle, úspěch, který přichází pozdě a už nedělá radost, příliš velká námaha ve vztahu k výsledku
Výklad ve vztazích: Být „doma“ (obrazně nebo doslova). Závaznost. Tvořit celek a jednotu. Partnerství v pořádku.Setkání s někým, kdo bude naším celoživotním partnerem. Životní svazek. Štěstí. Sňatek. Harmonie v partnerství. Rodina (ve smyslu otec, matka a děti)

čerpáno - Z.Antares, spimajim, Zlatý tarot

 
TOPlist
aktualizováno: 15.06.2019 19:50:43