TAROTOVÝ VÝHLED NA ROK 2021

The Light Seer´s Tarot
Chris Anne Donnelly

Vážení přátelé, podívejme se opět společně, jak nám padly karty pro další rok.

Ani letos nebudu tento malý, velmi stručný roční výhled příliš rozebírat. Jednak je velmi obecný, takže samozřejmě nemůže, a ani není jeho cílem přesně vystihnout individuální záležitosti. Takovýto náhled je jen orientační, a zcela určitě se bude v jednotlivostech odchylovat. Obecně však i tento malý výklad poslouží dobře k základní orientaci, pokud jde o vlivy, které na nás budou v různých oblastech v Novém roce působit. Jako bonus najdete na konci článku zbrusu nový výkladový obrazec pro váš vlastní individuální výklad.
Podívejme se však nejdříve na ten každoroční, obecný.

Obecně: 5 karet z Velkých Arkán, mluví o tom, že tento rok bude v mnoha oblastech něčím zlomový, důležitý a pro nás zásadní. 2 Pentaklové, Holová a Pohárová karta napovídají, že všední události v příštím roce se budou dotýkat hmotné podstaty, a také karierní a vztahové oblasti. Zcela letos chybí živel Vzduchu, tedy volnosti ducha a pohybu. Uvidíme, jak se to projeví v praxi ve skutečnosti.

0. Podstata roku – LUNA
Už sám obrázek na této kartě evokuje jakési „bytí pod hladinou“. Ponořeni do vody možná neslyšíme dobře všechny informace, které bychom měli, nebo chtěli. Je na nás, jak se k tomuto stavu postavíme. Můžeme si zvolit, zda budeme aktivní, nebo jen pasivně necháme zvuky z vnějšího světa, aby k nám dolehly v síle, která je dána podmínkami.Jinak je ale Luna kartou ženství, instinktů, tajemství. Budeme si moci naplno uvědomit naši skrytou stránku, kterou každý máme a často ji schováváme za maskou někoho jiného. Předstíráme a skutečnost je jiná – stejně jako Měsíc předstírá, že má vlastní světlo a ve skutečnosti je jen odrazem jiného. Možná přijde čas si uvědomit, do jaké míry ony vnější masky potřebujeme, a do jaké míry přišel čas je odhodit.Luna přeje kreativním činostem, tvorbě, umění, romantice, ideálům. Zkusme v nich nalézt něco, co by mohlo upokojit naši neklidnou duši.

 1. Jak se budeme cítit – BLÁZEN
  Jak se může cítit Blázen? Sám neví… Ještě neví, jaké to je, cítit se dobře, ani jaké je cítit se špatně. Pro nás to každopádně může znamenat novou zkušenost k těm, co už máme (nebo nemáme). Budeme zvědaví, dychtiví poznat nové, nebo se budeme bát postoupit dopředu? Blázen se nebojí. Jde do všeho upřímně a naplno. Věří sám sobě, i tomu, že nad ním je ochranná ruka, která mu nedovolí padnout až na dno propasti. Budeme potřebovat nadhled, humor, důvěru a schopnost začínat znova a nově. Neměli bychom brát sami sebe, ani nic z toho, co nás potká smrtelně vážně. Na druhou stranu bychom si neměli dělat blázny z ostatních, ani dovolit jiným lidem, aby si dělali blázny z nás. Nebojme se říkat věci jak jsou, a jak je myslíme, Blázen nehraje hry, je upřímný a čistý.
 2. Oblast financí – MÁG
  V oblasti peněz budeme muset možná trochu kouzlit. Možná hledat neobvyklé cesty k tomu, abychom mohli udržet či dokonce rozvinout náš finanční potenciál. Dobrá zpráva je, že jako Mág to můžeme dokázat. Mág je totiž čaroděj, dokáže dosáhnout úspěchu, pokud se na jeho dosažení zaměří. Je mistrem v tom, co dělá, a zejména v tom, jak to zkomunikuje navenek. Takže nebojme se mluvit a jednat tak, abychom získali z toho, co děláme odpovídající odměnu, ocenění i motivaci.
 3. Události v rodině – KOLO
  Pokud jde o rodinné záležitosti, určitě můžeme čekat nějaké změny – ty sebou Kolo přináší vždy. Jaké budou a zda k lepšímu, nebo horšímu, uvidíme. Každopádně, pokud je člověk na změny jako takové vůbec připraven a je ochotný je přijímat, jak jdou a podle svých nejlepších schopností se s nimi vyrovnat, nebo je řešit, nemusí ho zase tak moc rozhodit. Změny mohou být i prospěšné, i když jsme si je nenaplánovali zrovna takhle. Pokud budeme konat v souladu se svým vnitřním přesvědčením, a nebudeme své Kolo příliš popohánět, ani násilím brzdit, může to být klidně i nádherná jízda, kterou si dokážeme užít – vzpomeňme si na Blázna z počátku výkladu. Nemusíme mít pod kontrolou úplně všechno.
 4. Kondice –  ESO POHÁRŮ
  Ke svému zdraví přistupujme s láskou, otevřenou myslí i srdcem. Vnímejme kromě signálů těla i signály naší duše. Měli bychom mít rádi svou nejen svou tělesnou schránku, ale i náladu a stav mysli a dopřát jim odpočinku nebo nějakého rozmazlování. Choďme častěji na procházky, potěšíme tělo i ducha. Vše spojené s vodou by nám letos mělo prospívat, tedy lázně, koupele, moře, plavání, prostě co máte rádi.
 5. Láska a partnerství – ESO HOLÍ 
  Láska a partnerství vypadá na dynamický vývoj! Eso holí přímo vybízí k akci a neměli bychom být v této oblasti pasivní. „Pokud o něco stojíš, něco pro to udělej!“ – tak by se to sdělení dalo shrnout v kostce. Jsou před námi nové začátky, a nové výzvy (a zase nás to vrátí k tomu Bláznovi že?). Je na nás, jak se jich chopíme. Zda budeme projevovat chuť do života a elán něco podnikat, a to přátelé i ve vztazích už déletrvajících! I ty totiž žádají novou jiskru
 6. Omezení, negativní vlivy – ČTYŘKA PENTAKLŮ
  Pokud jde o tuto kartu na pozici určené omezením a negativním vlivům, je tahle karta jedna z těch, které ta omezení symbolizují velice jasně. Pentaklová čtyřka nám dává omezení par excellance! Bývají to omezení, která si vlastně působíme sami. Obvykle svou vlastní alibistickou chutí raději nedělat nic, aby se to nedej bože nepokazilo…Tolik se bojíme sebemenšího risku, hodnocení, nebo napomínání, že hledáme další a další důvody, proč něco nejde. Této kartě se jinak říká „přílišná opatrnost“. A jsme zase kde? Zase u Blázna. Ten si tedy žádné alibi nedělá. Nehraje si na „coby, kdyby…“. Jde do věcí srdcem, naplno, i kdyby měl utrpět nějaké drobné ztráty. Protože to, že se pohne z místa, dál dopředu, to za to přece stojí! Hlídat si své jisté je sice v pořádku, ale obětovat tomu celý svůj další rozvoj, pokrok, růst? Proč? Nenechme se svázat vlastními mantinely, které často vytyčujeme jen v zájmu toho, co tomu „řeknou lidi“.  Přece my jsme tvůrci našeho života. Když si nedovolíme jít dál, tam, kam toužíme, zůstaneme sedět a časem možná přijdeme o možnost, někam vůbec jít.
 7. Práce a kariéra – VŮZ
  Přátelé, máme to ve vlastních rukách! Jak budeme řídit, tak pojedeme. Důležité je, vůbec nastoupit a sebrat odvahu nastartovat. Ať je to změna práce, vlastní podnikání, nový obor, nebo jen postup a zdokonalování v kariéře stávající. Někdy to může být docela jízda! Ale věříme si ne? Komu jinému bychom měli více důvěřovat, než sami sobě? S převzetím otěží vlastního Vozu na sebe bereme i zodpovědnost za to, jak budeme řídit a ochotu nést následky svých činů. Tím se stáváme dospělými a schopnými vést sebe bezpečně a dobře tam, kam chceme či potřebujeme. Nebojte se chopit iniciativy na svém kariérním poli. Vy jste ti, o koho jde.
 8. Společenské vztahy – SEDMIČKA PENTAKLŮ
  Pentaklová sedmička je kartou trpělivosti a pomalého růstu. Je patrné, že naše dosavadní činnost nějaké ovoce přinese, už jsme proto udělali mnohé. Je potřeba už jen vyčkat na ten správný okamžik, abychom mohli sklízet zasloužené plody. Bude potřeba se naučit ten správný okamžik rozeznat. V případě, že budeme na něco příliš spěchat, nenecháme to dozrát, můžeme sklidit jen ovoce, které bude uvnitř kyselé a žádnou radost nám nepřinese. Takže myslím, že umírněnost nám bude spíše prospívat, než škodit a staré dobré přísloví o tom, že „dočkej času, jako husa klasu“ najde uplatnění. Tím, že budeme na strom hartusit, aby ta jablka dozrála rychleji, toho opravdu moc nedokážeme. Nestresujme se tím, co nemůžeme ovlivnit, pozorujme a odpočiňme si! Pokud jsme dělali vše, co je potřeba, odměna bude zasloužená!

Přeji nám všem krásný a úspěšný rok 2021!


Jako bonus pro vás mám výkladový obrazec pro ty, kdo si vykládají karty i sami, abyste si mohli vyložit třeba zase trochu jinak, než jako vždycky. Změna je totiž život sám!