sada Cira Marchettiho – Encore tarot

Vážení přátelé, podívejme se opět společně, jak nám padly karty pro rok 2020

Ani letos nebudu tento malý, velmi stručný roční výhled příliš rozebírat. Jednak je velmi obecný, takže samozřejmě nemůže, ani není jeho cílem přesně vystihnout individuální záležitosti. Takovýto náhled je jen orientační, a zcela určitě se bude v jednotlivostech odchylovat. Obecně však i tento malý výklad poslouží dobře k základní orientaci, pokud jde o vlivy, které na nás budou v různých oblastech v Novém roce působit.

Obecně: 5 karet z Velkých Arkán, 3 pohárové a 1 pentaklová, mluví o tom, že tento rok bude v mnoha oblastech něčím zlomový, důležitý a pro nás zásadní. Bude se nás převážně dotýkat v emoční rovině, přesto bychom měli dokázat zůstat nohama na zemi.

0. Podstata roku – Císařovna 

Vzhledem k přítomnosti mnoha pohárových karet ve výkladu, máme se zřejmě zaměřit na tu láskyplnou a pečující stránku Vládkyně.
Vypadá to na rok, kdy budeme potřebovat své kreativní a tvůrčí schopnosti. Císařovna ví, že bez péče nic neprospívá, a pokud chceme, aby se nám něco dařilo, musíme se náležitě postarat o dobré podmínky. Zkrátka bez práce nejsou koláče a samy od sebe věci obvykle nefungují. Věnujme se více svým dětem a starým rodičům, kteří potřebují naši péči. Císařovna podporuje i růst pracovních projektů a záměrů, prosperitu vlastních či rodinných firem a úspěch v samostatném podnikání.


1. Jak se budeme cítit – Mág

Jak se může cítit Mág? Měli bychom se cítit svobodně a schopně. Mág je čaroděj, on nekouzlí, jen dokáže najít řešení i tam, kde je jiní lidé nevidí. Pracuje na svém vzdělání a stále se zlepšuje. Používejme všech dostupných možností k tomu, abychom dosáhli toho, co jsme si předsevzali. Budeme mít k dispozici svůj um, vzdělání, dovednosti a v neposlední řadě výtečné komunikační schopnosti. Můžeme dosáhnout všeho, co opravdu hodně chceme. Proč se tedy necítit skvěle?


2. Oblast financí – Trojka pohárů

Svou přátelskou atmosférou evokuje Trojka pohárů oslavu něčeho, z čeho můžeme mít radost. Pokud jde o kartu v oblasti financí, je to určitě dobrá zpráva. Pravděpodobně se nám bude dařit dobře, možná i zásluhou kolegů, rodiny nebo spolupracovníků, s kterými bychom si mohli občas dopřát trochu času na malou oslavu. Pokud pracujeme sami a něco se nám podaří, neváhejme se o radost z díla podělit. Sdílená radost je dvojnásobná.


3. Události v rodině – Sedmička pentaklů

Tato karta je obecně spojena s plozením, úrodou a sklizní, ve všech smyslech tohoto slova. Můžeme tedy očekávat přírůstky do rodiny, kromě vlastních třeba i v podobě dětí našeho nového úžasného partnera, nebo na druhé straně i vnoučat. Může se dostavit úspěch v něčem, co jsme dlouho a trpělivě připravovali a ono to konečně přinese své ovoce, nebo jednoduše nějaký hmotný přínos, na který bylo potřeba si počkat. Jde také o to, počkat si na správnou chvíli a na nic netlačit. Přesně podle přísloví o trpělivosti, která růže přináší.


4. Zdraví a fyzická kondice – Páže pohárů 

Ke svému zdraví přistupujme s láskou, otevřenou myslí i srdcem. Vnímejme signály těla a žádosti našeho organismu a nečiňme mu příkoří. Měli bychom mít rádi svou tělesnou schránku a dopřát jí odpočinku nebo nějakého rozmazlování. Choďme častěji na procházky, potěšíme tělo i ducha. Vše spojené s vodou by nám letos mělo prospívat, tedy lázně, koupele, moře, plavání, prostě co máte rádi.


5. Láska a partnerství – Milenci 

Tato karta je na pozici pro lásku a partnerství opravdu na pravém místě. Můžeme očekávat lásku, sexuální harmonii, touhu po spojení. Kromě nových vztahů a lásek, nebo oživení ve vztazích starších, naznačuje (už jen vzhledem k ostatním kartám) karta Milenců také to, že naši hlavu bude často ovládat srdce. Pokud si budeme muset vybrat mezi dvěma možnostmi, volme srdcem.


6.  Omezení, negativní vlivy – Král pohárů 

Pokud jde o tuto kartu na pozici určené omezením a negativním vlivům, opět se dostáváme k emocím, citům a pocitům. Možná tolik kontrolujeme svoje city, že je už ani neumíme dát najevo. Příliš velká sebekontrola a omezování projevů emocí nás samozřejmě omezuje v našich vztazích, i v tom, jak působíme na ostatní. City nejsou nic špatného a nemusíte se bát je ukázat, i když jste král. Aspoň občas a aspoň lidem, kterým důvěřujete.


7. Práce a kariéra – Hvězda 

Tento rok bude na vrcholu naše schopnost sebevyjádření. Můžeme pocítit příliv nové motivace, lépe si uvědomíme, kdo jsme a kam míříme, budeme optimističtěji naladěni. Pokud si budeme více věřit, dokážeme si vytvořit nové příležitosti. Hvězda je příznivým znamením v práci, lásce i finančních otázkách. Úspěch se nedostaví ihned, zítra, nebo pozítří. Ale Hvězda nás utvrdí v tom, že jdeme správným směrem, a pokud vytrváme, úspěch přijde a cíle dosáhneme.


8. Společenské vztahy – Soud

Poslední soud je kartou završení, uzavření, přechodu do jiné úrovně. Přináší nám osvobození, přehodnocení a obrodu. I my sami musíme skládat účty za své předchozí jednání. Tento rok pravděpodobně dostaneme příležitost osvobodit se od přátel, kteří jimi nejsou, od svazujících partnerských vztahů, od nezdravých vztahů v rodině. Bude ale potřeba přijmout věci, jak opravdu jsou, tedy i jejich konec, místo bolestivého prodlužování utrpení, jen abychom nemuseli nic nepříjemného řešit. Ve finále nám to může přinést pocit, že nás někdo zbavil velice nepříjemného a těžkého břemene, se kterým jsme až dosud po světě chodili. Na oplátku bychom třeba zase my mohli odpustit sobě i jiným jejich minulé chyby.

Přeji nám všem krásný a úspěšný rok 2020!

Jako bonus pro vás mám výkladový obrazec pro ty, kdo si vykládají karty i sami, abyste si mohli vyložit třeba zase trochu jinak,než jako vždycky. Změna je totiž život sám! Odkaz vede do mojí tréninkové tarotové skupiny na FB.