Marchetti tarot
Ciro Marchetti

PÁŽE POHÁRŮ

jako všechna ostatní pážata představuje Páže pohárů přítomnost mladistvé energie, představivost, vzrušivost, vnímavost. A také naivitu, snění s otevřenýma očima a neustálou snahu vyrovnat se s realitou a uskutečnit sny.

V tomto období můžeme být ovládáni city, fantazií a touhou. Získáváme oblíbenost ve společnosti, talent pro umění a smysl pro hru a zábavu. Může se nám dostat i pochvaly, uznání, komplimentů a potěšujících zpráv, příjemných změn, přátelské pomoci, útěchy, nebo přímluvy ve špatných časech, jakož i nabídky ke smíru. Pážata rovněž mohou představovat zprávy – tentokrát se tedy taková zpráva může týkat milované osoby, nějakého tvůrčího projektu, nebo může jít o milostný dopis, E-mail, sms …J

Co můžete udělat pro dobrý vývoj událostí: buďte vstřícní, láskyplní a citliví. Snažte se být milí a vlídní. Prezentujte se spíše smírně.  Dbejte na hezký zevnějšek a příjemné vystupování. Buďte otevření, přátelští a důvěřiví.  Dbejte na své pocity. Dopřejte si i trochu zábavy, anebo se nějak umělecky projevte.

Co byste dělat neměli: nebuďte snadno ovlivnitelní, nepodléhejte nejistotám. Nebuďte vrtošiví, roztržití a egocentričtí. Neslibujte, když nemůžete splnit. Nehledejte únik v závislostech. Nebuďte přecitlivělí. Nevyhýbejte se hlubokým citům ze strachu před ztrátou kontroly. Netrucujte.

Ve vztazích: tato karta značí láskyplné impulzy, vyznání lásky, nabídku smíru. Plodnost, těhotenství, narození dítěte. Možnost znovu se zamilovat. Opětovné uvěření v lásku po období bolesti a odmítání.  Svádění a lichocení.

Ve financích a práci: v otázce práce můžete obdržet nabídku citově a emočně uspokojivého zaměstnání, nebo úkolu, který pro vás může znamenat skutečné naplnění, bude vás těšit i bavit, a proto se jej zhostíte s lehkostí a dobrými výsledky.

Ve zdraví: Páže pohárů ukazuje na možnost obnovit vnitřní rovnováhu pomocí meditace nebo soustředění. Pozor na přecitlivělost a sklon k hysterii, ale dusit své pocity v sobě také rozhodně není dobré.