The Elemental Wisdom Tarot
Taroteca studio

DESÍTKA HOLÍ

tato karta většinou hovoří o tom, že je něčeho prostě na vás moc. Může vás tížit břemeno zodpovědnosti nebo povinnosti.  Ačkoli jste možná mnoho z těchto povinností nevzali na sebe vědomě, jsou výsledkem vašich činů, do kterých jste se pustili, aniž jste o nich příliš přemýšleli, s charakteristickou impulzivností a svéhlavostí, typickou pro Hole ale i živel Ohně.

Hledíte na výsledky svého úsilí, a nemusíte být schopni se radovat – čeká vás totiž ohromné množství práce. Může jít také o problém s přeceněním vlastních sil nebo schopností, nebo nalháváním si vlastní nepostradatelnosti, každopádně oba tyto postoje vedou k možnému „zasypání lavinou“ – věcmi, které vám přerostou přes hlavu.  Také může jít o to, že se stále urputně snažíte dosáhnout cíle, který už pro vás ve skutečnosti dávno ztratil smysl.  Velmi často je toto karta důraznou výzvou k odpočinku, který přinese žádoucí odstup od věcí, které vás zatěžují. Paličatá potřeba dosáhnout cíle ihned, může přinést velké problémy.

Co můžete udělat pro dobrý vývoj událostí: Nemůžete dále pokračovat stejným způsobem, bylo by to prostě příliš mnoho práce. Teď je na čase zredukovat svůj náklad. Snižte rozsah záměrů.  Přeneste některé úkoly i na druhé.  Zaměstnejte problémem více lidí. Požádejte o pomoc. Udělejte, co je nezbytné, abyste si práci ulehčili. Sami se zase začněte zabývat svým osobním životem, svými hodnotami a prioritami, tím, co má v životě skutečný smysl.

Co byste dělat neměli: nepouštějte se do mnoha věcí najednou. Nepřeceňujte své síly. Vyvarujte se konfliktního vystupování. Nepřehánějte. Nestavte sebe ani druhé pod tlak. Neorientujte se příliš na výkon. Nebuďte bezohlední k sobě ani k ostatním, nesnažte se dosáhnout cíle za jakoukoli cenu. Vyvarujte se skryté agrese.

Ve vztazích: 10. Holí znamená zátěž i pro vztahy. Může dojít k hádkám, které mohou přinést negativní výsledky.  Situace se dá napravit tím, že ji ihned přestaneme řešit v tuto chvíli. Tato karta může symbolizovat i vzájemné potlačování ve vztahu, osamělost, být na všechno sám, nebo také žádný čas na soukromý život.

 Ve financích a práci: je načase zavést fungující finanční systém, protože zápasíte s příliš mnoha požadavky. Okamžité jednání vám pomůže v dlouhodobých záměrech.  Desítka Holí věští finanční úspěch, ten se však neobejde bez namáhavého úsilí.
 
 Ve zdraví:  Tato karta naznačuje napětí v ramenou, potíže se zády a celkovou vyčerpanost způsobenou přílišným přepínáním a nároky kladenými stávajícími okolnostmi.  Čas, věnovaný tvůrčím projektům nebo rekreačním aktivitám může odlehčit pocit přetížení.