Od 11. do 17.11.

MÍRNOST

Sebeovládání, kompromis, pravá míra, ctnost

Ciro Marchetti
Tarot Grand Luxe

Mírnost, jinak také Alchymie, nebo Umění nám přináší prosté a elegantní poselství – zůstat za všech okolností naprosto vyrovnaní a soustředění. Tato karta se týká rovnováhy, ale ne nutně tak, jak ji běžně chápeme. Neznamená to neustále stejné množství všeho. Stejně jako se snažili dávní alchymisté sloučit různorodé a neslučitelné prvky, a získat z tohoto sloučení to nejvzácnější, spočívá Umění této karty v tom, zůstat vyrovnaní, ať se děje, co se děje, což znamená, že Mírnost je neustále v pohybu, aby se přizpůsobila proměnlivému okolí a měnícím se situacím.

Někdy potřebuje vylít trochu víc z jednoho kalichu, jindy z druhého, vše závisí na tom, co se kolem ní děje. Tahle karta Vám doporučuje, abyste sledovali, jestli jste v rovnováze. Ujišťujte se, zda vaše reakce, rozhodnutí a slova jsou v dané situaci vhodné. Rada zní uplatňovat umírněnost a trpělivost. Teď není doba na extrémní chování nebo melodramatická gesta.

Co můžete udělat pro dobrý vývoj událostí: spolupracujte, plánujte, buďte trpěliví a ukáznění.  Spojujte něco. Buďte taktní a diskrétní. Buďte diplomatičtí a nestranní. Promýšlejte si postupy, zachovejte zlatou střední cestu.

Co byste dělat neměli: hádat se, být líní, apatičtí, náladoví. Nebuďte nemírní, poživační, marnotratní.

Ve vztazích: tato karta značí šťastný a vyvážený vztah, manželství, nebo přátelství. Nenaléhejte, vychutnávejte si souznění. Hledejte zlatou střední cestu, snažte se vnést do vztahu klid a pohodu. Znamená láskyplnou náklonnost, souzvuk a citovou vyspělost. I novou, vyšší formu vztahu – přátelská se změní v milostnou (nebo naopak), nezávislý v partnerský apod. Znamená zdařilý partnerský svazek, může ohlašovat i sňatek.

Ve financích a práci: to, že máte neustále na paměti konečný finanční cíl, vám umožní přinést krátkodobé oběti, aniž byste se cítili ochuzeni. Oželíte okamžité menší odměny za úsilí vynaložené ve prospěch dosažení většího cíle. Po finanční stránce půjde o rovnováhu a umírněnost. Jednáte prozřetelně, děláte potřebné kroky pro to, abyste si zajistili trvalejší úspěch.

Ve zdraví: k oblastem, jež patří Mírnosti (a znamení Střelce) patří kyčle, stehna a sedací nervy. Pozor na nehody způsobené neobratností. Jinak představuje vyrovnaný přístup k fyzickému zdraví a duchovní pohodě a schopnost naplnit potřeby v obou těchto sférách.