Light seer s tarot
Chris Anne Donnelly

VELEKNĚZ

Velekněz je jednou ze tří ochranných karet, zásadně ovlivňující příznivý průběh nějaké události. Je to dobré znamení, jestliže čelíte nějakému problému, protože naznačuje, že znáte řešení, jenom potřebujete najít způsob, jak ho provést v praxi.

Možná se objevuje jako výzva, abyste si představili svůj život, jaký by byl, kdybyste ho žili podle toho, čemu opravdu věříte. Měli byste se možná i zamyslet nad tím, abyste neuvázli ve vyjetých kolejích, protože potom nevidíte nové věci, nebo nenacházíte užitečné způsoby, jak své přesvědčení uplatnit v reálném světě. Popřemýšlejte o tom, že byste se některých svých rutinních postupů vzdali a zkusili něco nového.

Co můžete udělat pro dobrý vývoj událostí: postupujte poctivě a slušně. Uchovejte si důvěru. Hledejte skrytý smysl a nechte se vést přesvědčením. Buďte soudržní, važte si morálních a etických hodnot. Poznávejte. Učte se a předávejte své zkušenosti. Pomáhejte.

Co byste dělat neměli: Nezpochybňujte přesvědčení jiných jen proto, že ho neznáte. Nebuďte fanatičtí a netolerantní. Přemýšlejte za sebe. Nebuďte úzkoprsí a nezdravě závislí na autoritách. Nelpěte zaslepeně na tradicích jen pro ně samé, pokud již neslouží svému účelu a je čas je změnit k dobru zúčastněných.

Ve vztazích: v partnerství představuje Velekněz vzájemnou důvěru, upřímnost, touhu po legalizaci vztahu, manželství, tradiční rodinu. Důvěrné pouto, které nestojí jen na sexuálním základě. Duševní souznění. Možné je ale i přizpůsobování se očekáváním druhých, nebo také vztah, kdy jeden z partnerů plní úlohu učitele či duchovního rádce.

Ve financích a práci: ubíráte se po konzervativní, dobře vyšlapané cestě. Lze očekávat úspěch, který není náhlý a nečekaný, ale je realizací cílů, k nimž dochází mírným tempem. Je také možné, že budete chtít být v zaměstnání svými pány, nebo pracovat jen na částečný úvazek a přitom se věnovat duchovním nebo tvůrčím cílům. Můžete se setkat s někým, koho si pracovně i lidsky velmi vážíte a čerpat od něho jeho zkušenosti.

Ve zdraví: Tato karta symbolizuje krk, hrdlo a ramena. Obecně ukazuje na vyrovnaný zdravotní stav dosažený umírněným životním stylem a spíše, než náhle vzniklé zdravotní obtíže jsou pravděpodobné potíže chronické. Pokud se ptáte, jak problémy řešit, Velekněz radí spíše klasickou medicínu, než alternativní metody.