Wizards Tarot

SMRT

je jedna z nejobávanějších karet Tarotu, což je však způsobeno tím, že ji vnímáme jen z jednoho úhlu pohledu a navíc jen velmi zřídka se jedná o skutečnou fyzickou smrt. Smrt, ať už fyzická, nebo metaforická, nebývá snadnou zkušeností.

Něco končí, něco jiného začíná, vždy jde ale o změnu přirozenou, způsobenou vývojem nějaké situace, tedy došlo by k té změně stejně, přirozeným
vývojem. Dostává se nám tím možnosti změnu spíše uvítat, než se jí děsit. Je možné, že se ocitneme v procesu nějaké životní změny, ale budeme se obávat důsledků – např. v skrytu duše budeme chtít ukončit nějaký vztah, třeba i pracovní, ale budeme se bát, že někomu ublížíme. Skutečné ukončení bude pravděpodobně těžké, ale jakmile bude za vámi, cyklus bude pokračovat, a přijde něco nového. Na druhé straně to může být vítaný konec, třeba nemoci, i např. ukončení špatného vztahu bývá vysvobozením, odchod z neuspokojivého zaměstnání, nebo prodej domu, aby se mohl koupit jiný…

Co můžete udělat pro dobrý vývoj událostí: Nebojte se. Uvítejte změny. Nechte něco
odejít. Nikdo nezůstává stejný po celý život, člověk se časem a zkušenostmi rozvíjí a mění.
„Smrtí“ můžete dosáhnout mnohé – i tak, že se změnami začnete i sami u sebe.

Co byste dělat neměli: nepodléhejte ochabnutí, lhostejnosti, smutku, nepřerušujte
společenské kontakty, neuzavírejte se do sebe. Snažte se nepropadat pesimismu.

Ve vztazích: může tato karta přinést konec nefunkčních vztahů, rozchod, i rozvod, které však
vedou nakonec k lepšímu. Často také znamenají nový začátek po vztazích, které dlouhodobě
člověka spíše ochromovaly, tedy faktické vysvobození.

Ve financích a práci: i zde je to čas rozloučit se – ať už s úkolem, projektem, kolegou, nebo
vaším současným povoláním. I když se vám tato rozluka nemusí líbit, bývá nezbytná pro to,
aby vytvořila prostor něčemu novému. Pokud jde o finance, zamýšlená investice nemusí být
z dlouhodobého hlediska ta pravá.

Ve zdraví: Smrt je karta ve znamení Štíra, je potřeba si všímat oblasti břicha, močového
měchýře, střev, pohlavních orgánů a nosu. Upozorňuje i na možné vyčerpání, následkem
toho, nevěnujete příliš mnoho energie na udržování situace, která pomíjí. Vzpírání se změně
má za následek stagnaci, protože nové příležitosti nepřijdou, dokud nenecháte odejít starou
situaci.