Elemental Wisdom tarot
Taroteca studio

KRÁLOVNA POHÁRŮ

tato královna ráda vytváří pro lidi příjemné prostředí, kde se mohou scházet, a chce, aby se všichni cítili příjemně a byli šťastni. V tomto týdnu budete stejně jako tato královna vnímaví k emocím, pocitům, a často budete vědět dříve, než druzí, že je něco špatně.

Období je nakloněné dobrému a ohleduplnému naslouchání, a podporování dovedností a nadání jiných lidí. Možná také můžete být pod vlivem této královny poněkud náladoví, přecitlivělí a introvertní. Je možné, že budete muset překonat svůj vztek, zapudit lítost nebo zlost a jednat co nejsoucitněji se sebou i s ostatními. To samo o sobě může vést k lepšímu poznání sebe sama. A také toleranci vůči ostatním, která někdy tolik chybí. Měli byste být ale zároveň ostražití ve smyslu toho, abyste nenechali využívat vašeho soucitu a empatií ke svému oklamání.

Co můžete udělat pro dobrý vývoj událostí: naslouchejte lidem i svým citům, buďte empatičtí a laskaví, snažte se být v souladu s okolím. Dejte pro tuto chvíli přednost citům před rozumem. Pokuste se být ústupní, mírní a obětaví.

Co byste dělat neměli: nebuďte zlomyslní, nečestní a prolhaní. Nenechte průchod náladovosti, labilitě a roztržitosti, nebuďte přecitlivělí a snažte se nedělat si iluze.

Ve vztazích: čeká nás přítulná oddanost, vzájemné spříznění a odevzdanost partnerovi. Touha bude hluboká, se spoustou fantazie, potřeba se o někoho opřít bude výraznější.

Ve financích a práci: měli byste se vyhnout pracovnímu prostředí s přílišným citovým zmatkem, protože vás snadno přemohou emoce jiných lidí. Ve financích tato karta nese úspěch díky spojení intuice se starostlivou péčí o vaše plány.


Ve zdraví: Královna pohárů sebou může přinést bolesti hlavy, způsobené vlastní přecitlivělostí, někdy vyšší sklon k hysterickým reakcím a rozčilení. Není na škodu věnovat zvýšenou pozornost svému zdraví, ale nic se nemá přehánět. Jinak je zdravotní stav poměrně stabilní