KRÁL POHÁRŮ

Král pohárů sebou přináší všechny předpoklady, aby se věci vydařily velmi dobře. Symbolizuje moudrost, citovou dospělost a poučení, které teď představují významné energie v našem životě.

Je to právě ona stabilita představovaná úslovím „zachovejte si chladnou hlavu za všech okolností“ kombinovaná s klidným přístupem k aktuálnímu dění, která nás provede obdobím jakýchkoli zmatků. Dokážeme vnímat skutečnost, máme dostatek tolerance a disciplíny, abychom si zajistili změnu, pokud nějakou hledáme. Dokážeme někomu udělit dobrou radu a současně i zhodnotit role, které hrajeme ve vztazích s jinými lidmi, Naše autorita je autoritou láskyplnou, nikoli vynucovanou.

Co můžete udělat pro dobrý vývoj událostí: Nechme se unášet proudem. Oddejme se svým pocitům a intuici, sněme, nechme se inspirovat a inspirujme druhé. Buďme láskyplní a snažme se o vcítění. Buďme ochotni nechat se ovlivnit ve svých činech, ne však v podstatě své osobnosti. Buďme poddajní, ale nezapomínejme, kým jsme. Neostýchejme se své city a pocity otevřeně vyjádřit.

Co byste dělat neměli: Vyvarujte se snadné ovlivnitelnosti. Nezvládnutých emocí či dokonce citového vydírání. Rozmarů, vrtochů a hysterie. Sentimentu, citové nevyrovnanosti. Snaze někoho ovládat prostřednictvím citů. Pozor na to, že umíme kontrolovat své city do té míry, že už nemusíme umět vyjádřit pravdu o svých touhách a pocitech

Ve vztazích: období naplněné city, schopnost vcítit se, sentiment. Ovládnutelnost skrze city. Složité vztahy, které tento král někdy nedotáhne.

Ve financích a práci: v oblasti zaměstnání byste měli důvěřovat svému kreativnímu cítění. Tato karta také poukazuje na profesionální pomoc druhým, nebo uměleckou činnost.

Ve zdraví: tento král může přinášet přecitlivělost a s ní spojené obtíže, jako bolest hlavy, nervozitu, nevolnost. Pokuste se věnovat dostatek času něčemu příjemnému – umění, četbě, tvůrčí činnosti. Jinak tato karta značí pouze zvýšenou citlivost, nikoli zdravotní problémy.