SVĚT

je ve všech výkladech veskrze pozitivní kartou. Naznačuje, že si začínáme uvědomovat, kdo jsme, hranice svých možností, svoje volby a dokážeme za sebe nést odpovědnost.

Jako závěrečná karta Velkých arkán symbolizuje Svět úspěch, skvělé završení našeho vývoje, dlouhodobých plánů, a uskutečnění cílů. Do našeho života je již vetkán úspěch, zkušenost, úplnost, uspokojení a naplnění. Tato karta také může představovat rozsáhlé výpravy a cestování. Hlavně však je tato karta opravdu obrácená k cílům. Může předpovídat úspěch našich plánů, to, že jsme na správné cestě, to, že naše snažení bude mít úspěšný konec. Něco v našem životě se stane kompletní, úplné, zdařilé. Svět je tedy celkově příjemné místo, kde jsme rádi, cítíme se tam chtěni a vítáni a situace je spíše radostná J.

Co můžete udělat pro dobrý vývoj událostí: zaujměte správný postoj, vnímejte věci jako celek, komplet, realizujte nyní své záměry. Buďte upřímní a pravdiví.

Co byste dělat neměli: snažte se nebýt neteční, líní a zklamaní…Nepřeceňujte se. Nerezignujte ještě před tím, než dosáhnete cíle.

Ve vztazích: partnerství je „kompletní“, příjemné, harmonické, možné setkání s partnerem na celý život, svazek, štěstí i rodinu ve smyslu – otec, matka a děti.

Ve financích a práci: pokud jde o práci, jste na pravém místě a máte ten pravý úkol, ale také ten správný postoj k němu. Pokud jde o finance, obvykle jsou stabilní, a může se dovršit i naše snažení o nějaký finanční úspěch.

Ve zdraví: Svět oznamuje dobrý zdravotní stav, snažte se zachovat v rovnováze všechny čtyři živly, které jsou obsaženy na kartě svět – Vzduch, Oheň, Vodu i Zemi.