Tarot of the Divine Legacy
Ciro marchetti

ŠEST PENTAKLŮ

Šestka pentaklů se týká dávání a přijímání. Často mluví o vzájemné výměně. Něco dáváme, a naopak – něco na oplátku dostáváme. V životě to chodí tak, že někdy dostaneme, a někdy zase ne. Nemůžeme být štědří a velkorysí ke každému, proto máme zralou schopnost a moc se rozhodnout, koho obdarovat, a koho ne.

Vždy bychom si měli uvědomit, zda naše nynější vlídnost nebo štědrost – bez ohledu na její podobu – není motivována potřebou získat nad někým moc. Zapátrejte hlouběji ve vlastních motivech, touhách a zdánlivých potřebách. Současně se sami sebe zeptejte, zda se nyní nacházíte na straně „má dáti“, nebo na straně „dal“.  Dávat a dostávat je v podstatě totéž, láska a nenávist se vzájemně nevylučují. Podobně je to se ziskem a ztrátou. Dary mohou být i nevítané.

Co můžete udělat pro dobrý vývoj událostí: buďte velkorysí a štědří, pokud potřebujete pomoc, nebojte se o ni požádat. Vyjádřete své potřeby a naslouchejte potřebám jiných. Buďte tolerantní a laskaví, přejte úspěch stejně sobě, jako jiným. Chopte se příležitosti někomu pomoci. Učte se sami přijímat dary.

Co byste dělat neměli: nebuďte egocentričtí a sobečtí, nezáviďte. Nedávejte víc, než máte a můžete, nedělejte si iluze ohledně materiálních příjmů, nežijte nad poměry. Nebuďte nemilosrdní, lakotní a povýšení.

Ve vztazích: v případě sporů uklidnění, a ve fungujícím vztahu klidný a vyrovnaný společenský život.  Tato karta může ohlašovat slibný, rozvíjející se vztah, který poskytuje prostor pro porozumění a toleranci. Negativní stránka téhle karty někdy říká, že ve vztahu jeden jen bere, zatímco ten druhý pouze dává, také může znamenat, že dostáváme jen almužnu. Někdy karta mluví i o zvyku, který vztah udržuje, ale také odcizuje.

Ve financích a práci: ve finančních otázkách vyjadřuje 6.pentaklů úspěch. Ten by mohl vzejít z prodeje domu, obchodu, sponzora či z pečlivosti v zacházení s finančními zdroji.

Ve zdraví: pentaklová šestka poukazuje na investování peněz do svého zdraví. Možná si platíte nějaké cvičení, nebo jste si uspořádali svůj život a práci tak, aby se váš zdravotní stav mohl zlepšovat. Obecně tato karta znamená pevné zdraví.