AI Modern Tarot
Tarotsara.cz

VELEKNĚŽKA

Tato karta je symbolem všeho neznámého. Všechno ví, ale nic neprozradí a střeží veškerá tajemství podvědomí. Představuje spojnici mezi tím, co vypadá jako skutečný svět a všemi ostatními světy.
S touto kartou nastal čas pohlédnout za závoj iluzí a toho, co působí jako očividná skutečnost.

Velekněžka představuje mediální, intuitivní síly a symbolizuje mimořádně vytříbené vnímání. Značí důvěru ve svůj hlas, ochotu přijímat impulsy a nechat se vést. Především však ztělesňuje umění „nechat věci plynout“ a s tím spojenou trpělivost a schopnost rozpoznat ten správný okamžik. Velekněžka má silný ochranný význam, nicméně tato ochrana nepřichází „jen tak“.  Má nám usnadňovat překonání nějaké překážky, nebo dosažení nějakého cíle.

Co můžete udělat pro dobrý vývoj událostí: snažte se být laskaví, vnímaví a prozíraví.  Naslouchejte a přijímejte. Nechte věci, aby se staly.

Co byste dělat neměli: nesnažte se umlčet svou intuici.  Nepřetvařujte se.  Nebraňte se „oddat se“.  Nic nepopohánějte, ani nelámejte přes koleno.

Ve vztazích: tato karta je pro stávající vztah příslibem blízkosti, hlubokého porozumění a láskyplného zacházení. Jestliže momentálně žijete sami, naznačuje vaši ochotu vstoupit do nového svazku a vaši důvěru ve vnitřní hlas, který vám řekne, kdy a kde je potřeba něco udělat, abyste nalezli ten správný protějšek.

Ve financích a práci: Velekněžka nabízí šanci sladit duchovní i finanční cíle prostřednictvím zvážení všech souvislostí v širším rámci vašeho života. Může naznačovat, že jste zasadili semínky svým finančních cílů a ta potřebují čas, aby přinesla hmatatelné výsledky. Může také znamenat možnost vydělat si s využitím intuice. Dopřejte věcem čas. Jste na správné cestě a máte „čich“ na to, co je potřeba udělat a co nechat být.

Ve zdraví: ohlašuje návrat k životu po určité době odpočinku, nebo špatného zdravotního stavu. Teď máte dostatek energie k tomu, abyste šli aktivně za svými cíli.