AI Modern Tarot
Tarotsara.cz

VISELEC

obvykle se tahle karta objevuje v situacích, kdy máme pocit, že je všechno na „mrtvém bodě“, nic se neděje, neřeší, nepostupuje. Jak je psáno v úvodním citátu – minulost už není, budoucnost přijde…je na nás, abychom tohoto přechodného období využili co možná nejlépe.

Nemusíme mít příjemný pocit, člověk má rád věci pod kontrolou, přesto však můžeme tuhle situaci využít. Minimálně k tomu, abychom ten čas, kdy „visíme hlavou dolů“ prozkoumali situaci z tohoto úhlu pohledu. Možná nám to pomůže v dalším rozhodování, co dál, když najednou uvidíme věci jinak, než dosud. Viselec bývá také výzvou k tomu, abychom tvrdošíjně nelpěli na názorech, ať minulých, nebo současných, které nám neprospívají. Často se s souvislost s Viselcem zmiňuje oběť…. Ano, někdy je potřeba něco obětovat – často právě své názory, které tvrdošíjně prosazujeme a nejsme je ochotni vyměnit za jiné, nebo bychom se měli nebo mohli vzdát něčeho ve prospěch něčeho jiného, co nás nějakým způsobem posune zase o kus dál.

Co můžete udělat pro dobrý vývoj událostí: přehodnoťte své současné názory a postoje, a pokud vám nějakým způsobem škodí, nebo vás omezují, neváhejte je změnit ve prospěch nových, lepších, vzdejte se kontroly úplně nade vším, udělejte krok vzad, abyste zase mohli jít dopředu. Využijte možnost vidět věci jinak.

Co byste dělat neměli: rezignovat na další plány, chtění, touhy, nechat sebou manipulovat, obětovat vše pro něco, co vám neprospívá, nechat se využívat.

Ve vztazích: možná to nepůjde tak, jak jste si představovali, jako by jste uvízli na mělčině Možná by to chtělo i zde přehodnotit svůj postoj. Ožijete, jakmile zjistíte, že lpění na starých přesvědčeních vám nic nepřináší a najdete nový, nebo zralejší postoj.

Ve financích a práci: Mějte trpělivost. Finanční okolnosti jsou možná v současné době omezující., ale samovolně ze změní. Chápejte to jako příležitost zkoumat, čeho jste finančně dosáhli a položte si otázku, zda to stálo za vynaloženou námahu, či zda je potřeba něco ve vašich plánech a úsilí změnit.

Ve zdraví: s Viselcem přichází nedostatek fyzické energie. Vyhraďte si čas na odpočinek, četbu a meditaci či rozjímání. Budete-li se fyzicky přepínat, může to mít za následek i fyzické zhroucení. Pokud si vyhradíte čas na přemýšlení, pomůže vám to obnovit rovnováhu.