Od 25. – 31.5.2020

Odvaha začít, úspěch, vykročení, akce

Light Seer´s tarot
Chris Anne Donnelly

Ve Dvojce holí se nacházíte na křižovatce. Správná volba je nejasná, přinejmenším z hlediska logiky, protože je zde příliš mnoho neznámých. Hole se však netýkají logiky, ale inspirace a odvahy. Následujte své srdce a statečně se vydejte vpřed. Tahle karta symbolizuje dobrý základ a nadějné vyhlídky, ale také kolísání mezi dvěma stanovisky, kdy nebudete schopni, ale pravděpodobněji vůbec ochotni zaujmout nějaký postoj a nebudete si jisti, kam se přiklonit. Je to situace, kdy máte na výběr, ale raději byste neměli. Přesto to není karta, týkající se rozhodování. Většinou mluví o tom, že máte nějakou možnost navíc, která je vám spíše na obtíž a věci komplikuje. Také může symbolizovat strkání hlavy do písku, kdy se odmítáte podrobit okolnostem, ba vůbec je nechcete vzít na vědomí. Prostě se snažíte mít spíše odstup, než věci řešit. Někdy tato karta signalizuje i rozhodnutí, týkající se lokality, obvykle související s domovem, nebo prací. Je možné, že se budete o něčem rozhodovat v souvislosti se stěhováním či změnou práce.

Co můžete udělat pro dobrý vývoj událostí: buďte ochotni se rozhodnout. Neplánujte až příliš, možná pak pro samé plánování nejste schopni činu. Ujasněte si možnosti. Pokuste se k věci zaujmout vůbec nějaký postoj. Měli byste být schopni dát najevo, co vlastně žádáte.

Co byste dělat neměli: nečekejte na pobídnutí. Neobhajujte jen svoje zájmy, nenechejte hromadit problémy, neztrácejte víru. Neměli byste propadat otupění a opadající radosti ze života, které mohou vzniknout jako důsledek apatie a neúčasti.

Ve vztazích: v podstatě tak jaksi postáváte mezi dvěma židlemi a nejste schopni se rozhodnout. Buď žár lásky poněkud vyhasíná a vy nevíte, jestli jej znovu roznítit, nebo nechat věci jak jsou, nebo také můžete stát na počátku nového vztahu, pro který nejste schopni se skutečně nadchnout. Nebo že by to byli dva partneři, mezi kterými si neumíte vybrat?

Ve financích a práci: momentálně se držíte spíše zpátky a nejste si jistí, jak byste měli postupovat. Pokud se jedná o nějaký konflikt, může být rozumné zachovat se neutrálně, ale pokud se nezájem vztahuje na pracovní úkoly vůbec, měli byste záhy něco změnit, jinak lze snadno upadnout do otravné letargie.

Ve zdraví: přehlížení nebo ignorování současného fyzického stavu může nepříznivě ovlivnit vaše zdraví. Pokud dochází k nějakým odchylkám od normálu, měli byste se pro jistotu ukázat odborníkovi. S vaším autem také běžně jezdíte do servisu při prvních obtížích.