The Elemental Wisdom Tarot
Taroteca studio

ESO POHÁRŮ

Tato karta, jako ostatně každé Eso, představuje dar. Může mít podobu nového milostného zájmu, tvůrčí touhy, nebo duchovního probuzení. V této době bude váš život plný možností a radostných emocí.  Tento čas potěší vaše srdce.

Každé Eso znamená skvělou příležitost, které bychom se měli chopit a uskutečnit ji, protože otevírá nové perspektivy a nabízí opravdovou šanci. Eso pohárů je jednou z nejšťastnějších karet Malých arkán. Představuje dosažitelnou možnost nalézt radost nebo hluboké naplnění a přirozeně také harmonii, lásku a smíření. Karta může naznačovat i naši vlastní potřebu vyjádřit své city. Bláznivě se zamilovat můžeme právě tak dobře do myšlenky, jako do člověka. Možná bychom si ale měli položit i otázku, zda nejsou nějaké stránky našeho života, které postrádají lásku, kterou možná vědomě potlačujeme či odmítáme. Je pro nás připraven Dar. Otevřeme se tedy příležitostem a neodmítejme nikdy nic z toho, co nám Eso pohárů nabízí.

Co můžete udělat pro dobrý vývoj událostí: Mějte „srdce na dlani“.  Buďte citliví, empatičtí, nabízejte citovou oporu a podporu. Rozdělte se o to, co cítíte. Nebojte se emocí. Přijměte tento okamžik a využijte této energie k započetí něčeho úžasného.

Co byste dělat neměli: Tahle karta má jen minimum negativních významů. Její odvrácená tvář souvisí s přecitlivělostí – je-li něčeho příliš, pohár přeteče – což může v praxi znamenat přecitlivělost, která už je na obtíž. Druhým negativním aspektem může být i to, že nebudeme vyslyšeni. Vyvarujme se tedy – přecitlivělosti, rozplývání se v citech. Hysterie. Jednání, stojícího pouze na základě citů s vyloučením rozumu. Nabízení citů tam, kde o to nikdo nestojí.

Ve vztazích: naplnění, prožití, manželství, sňatek, plodnost. Setkání s osudovou osobou. Narození dítěte. Početí. Odevzdání se. Otevřenost a přístupnost.

Ve financích a práci: Eso pohárů naznačuje spokojenost s finančními poměry. Předpovídá také případný příjem plynoucí z tvůrčích činností, které vám přinášejí hluboké uspokojení.

Ve zdraví: Eso pohárů zvěstuje vyvážené zdraví a emocionální rovnováhu.  Možná se ale trochu potýkáte s prací, kterou obvykle považujete za uspokojující, a i když ji máte rádi, pracujete přespříliš, a proto vás může celý proces těšit méně, než obvykle.