Elemental Wisdom Tarot
Taroteca studio

ČTYŘKA PENTAKLŮ

Za touto kartou se skrývá nutkavá potřeba mít své jisté…Představuje vztah k vlastnictví, jeho chránění, přehnanou potřebu jistoty. A to často až takovou, že člověk v obavě, aby nepřišel o něco, co pracně nabyl, bojí se uvolnit sevření, a tedy si vlastními silami znemožní kamkoli dále postoupit – jednoduše na to nemá volné ruce.

Neochota jakkoli i sebeméně materiálně riskovat, nám sice možná uchrání naše vlastnictví, ale nedá nám ani možnost, ani prostor k jeho rozvoji. V tomto období je člověk jako svázaný, bojí se rozhodnout k čemukoli, aby náhodou tímto rozhodnutím nepřišel o něco, co již má. Tato karta představuje také pevné sktruktury a zaběhané pořádky, ze kterých se jen těžko vybočuje – obvykle se ani nechce J, ale současně jako každé ulpívání na něčem představuje minimálně omezení, často však také vlastní vězení, ze kterého dobrovolně nechceme a často ani nevnímáme, že vněm jsme. Nejtěžší bývá uvědomit si tento stav.

Co můžete udělat pro dobrý vývoj událostí: buďte velkodušní, spolupracujte, převezměte iniciativu. Nenechte věci tak jak jsou, bez vývoje a bez pohnutí. Uvědomte si, co chcete. Zabezpečte si svůj majetek a vlastnictví, ale nedělejte z toho úkol na zbytek života, bez jiného smyslu.

Co byste dělat neměli: nebuďte pedantičtí, nebojte se změn, nebuďte tvrdohlaví ,  lakomí, a povrchní. Úzkostlivý postoj a neochota riskovat vám dobrou službu neudělá, stejně jako nenasytnost a přízemnost.

Ve vztazích: i v oblasti vztahů vyjadřuje tato karta opatrnost a neochotu riskovat, touhu po jistotě a zabezpečení se. Často také upínání se na druhého, neochota mu dát aspoň trochu volnosti, majetnictví a z toho plynoucí žárlivost. Také strach z opuštěnosti, ale i nátlak, komandování a manipulace.

Ve financích a práci: do této oblasti přináší pentaklová čtyřka přehnané šetření, možné snížení nebo stagnace platu, ale i zastávání zodpovědného místa nebo vyššího postavení na veřejnosti.

Ve zdraví: zdraví by pod vlivem této karty mělo být stabilní, a nemělo by docházet k náhlým změnám. Mohou se však objevit stresové potíže, úzkosti, nebo nespavost, které jsou však obvykle způsobeny vlastním dlouhodobým chováním.  Relaxace a pobyt v přírodě v tomto období velmi pomáhá.