Od 23. do 29.3.2020

Dark mansion tarot
Taroteca studio

SVĚT

Završení, naplnění, svoboda, místo, kde se cítíme doma

Svět je ve výkladech veskrze pozitivní kartou. Naznačuje, že si začínáme uvědomovat, kdo jsme, hranice svých možností, svoje volby a dokážeme za sebe nést odpovědnost. Jako závěrečná karta Velkých arkán symbolizuje Svět úspěch, skvělé završení našeho vývoje, dlouhodobých plánů, a uskutečnění cílů. Do našeho života je již vetkán úspěch, zkušenost, úplnost, uspokojení a naplnění.

Tato karta také může představovat rozsáhlé výpravy a cestování. Hlavně však je tato karta opravdu obrácená k cílům. Může předpovídat úspěch našich plánů, to, že jsme na správné cestě, to, že naše snažení bude mít úspěšný konec. Něco v našem životě se stane kompletní, úplné, zdařilé. Svět je tedy celkově příjemné místo, kde jsme rádi, cítíme se tam chtěni a vítáni a situace je spíše radostná J.

Co můžete udělat pro dobrý vývoj událostí: zaujměte správný postoj, vnímejte věci jako celek, komplet, realizujte nyní své záměry. Buďte upřímní a pravdiví.

Co byste dělat neměli: snažte se nebýt neteční, líní a zklamaní…Nepřeceňujte se. Nerezignujte ještě před tím, než dosáhnete cíle.

Ve vztazích: partnerství je „kompletní“, příjemné, harmonické, možné setkání s partnerem na celý život, svazek, štěstí i rodinu ve smyslu – otec, matka a děti.

Ve financích a práci: pokud jde o práci, jste na pravém místě a máte ten pravý úkol, ale také ten správný postoj k němu. Pokud jde o finance, obvykle jsou stabilní, a může se dovršit i naše snažení o nějaký finanční úspěch.Ve zdraví: Svět oznamuje dobrý zdravotní stav, snažte se zachovat v rovnováze všechny čtyři živly, které jsou obsaženy na kartě svět – Vzduch, Oheň, Vodu i Zemi