Cvičení ke králi Holí

cvičení 1
Bruce Willis
Armageddon

Najděte k probíranému králi nejméně 5 obecně známých postav – skutečně žijících nebo literárních či filmových – a své přiřazení zdůvodněte. Ve svém zdůvodnění použijte postup kombinace vlastností a elementů z minulé lekce.


Příklad:
Bruce Willis – hlavní role ve filmu Armageddon – odvážný hrdina, který obětoval svůj život ve prospěch celého lidstva => čistokrevný oheň => král holí

cvičení 2
Marchetti tarot
Ciro Marchetti

Představte si na jednom pracovišti – řekněme v učitelském sboru na gymnáziu Lenku, kterou nejlépe charakterizuje král Holí

1) Vyberte jaké předměty asi ve škole vyučuje a proč
2) Popište Lenčin styl výuky a přístup k žákům
3) Jak se bude Lenka chovat na ředitelské konferenci, kde se bude probírat kázeňský přestupek žáka z její třídy?
4) Čemu se asi Lenka věnuje ve volném čase?.

Obě cvičení si vypracujte a můžete je publikovat ve skupině na FB, kde je můžete probrat se mnou i se svými spolužáky. Víc hlav, víc ví! 🙂