CVIČENÍ K PÁŽETI HOLÍ

cvičení 1 

Páže holí jako osobnost – dítě

1) jaké jsou jeho touhy?
2) Jaké má představy o své profesi?
3) Jak se připravuje na povolání?
4) jaké představy má o svých budoucích vztazích


cvičení 2
 

Představte si páže Holí jako vaši neteř

1) jaká bude její představa prázdnin, strávených u vás?
2) Jaký vliv bude mít na vaši dceru (páže pohárů)?
3) jaká bude jejich parta, pokud přibudou ještě vaši synovec a syn, jeden páže holí, a jeden páže mečů?
4) Kdo z nich bude vůdce smečky a jaké role budou mít ostatní děti?

Obě cvičení si vypracujte a můžete je publikovat ve skupině na FB, kde je můžete probrat se mnou i se svými spolužáky. Víc hlav, víc ví! 🙂