Cvičení ke královně Pohárů

cvičení 1
Princezna Diana

Najděte k probírané královně nejméně 3 obecně známé postavy – skutečně žijící nebo literární či filmové – a své přiřazení zdůvodněte. Ve svém zdůvodnění použijte postup kombinace vlastností a elementů z minulé lekce.


Příklad:
Diana Spencer – princezna z Walesu – citlivá, soucitná, bojující se závislostmi => Voda podbarvená Vodou => královna pohárů


cvičení 2
Tarot snů
Ciro Marchetti

Představme si mladou ženu, zatím svobodnou, bydlící u rodičů

1) Jaké bude její povolání
2) čím se bude zabývat ve volném čase?
3) jaký je její postoj k rodičům?


Obě cvičení si vypracujte a můžete je publikovat ve skupině na FB, kde je můžete probrat se mnou i se svými spolužáky. Víc hlav, víc ví! 🙂