"NESROZUMITELNÉ" KARTY

"NESROZUMITELNÉ" KARTY ?

I když už máte celkem jasno ve významech jednotlivých karet ( o ulpívání na jejich významech už jsme si říkali - není to nic přínosného) občas se může stát, že jednotlivé karty, nebo dokonce celý výklad nepochopíte, zdá se vám nesrozumitelný a nesmyslný.

Často se pak přikládají další a další karty, dokud se výpověď nestane jasnější. Ne úplně lze tuto metodu doporučit, sahejte k tomuto způsobu jen velmi zřídka - obyčejně jsou to vždy právě ty nepříjemné karty, které kupodivu nechápeme a pak si prostě vytahujeme další a další ve snaze dojít k vytouženému happyendu.

Měli bychom si spíše uvědomit, že právě ona nejasnost odpovědi může být důležitým poselstvím, například proto, že daná situace či budoucí perspektivy mohou být zatím mlhavé, nebo mohou záviset na dosud neučiněném rozhodnutí. Jestliže v takovém případě budete vesele přikládat další tažené karty, rozmělníte onu speciální výpověď a "donutíte" karty k jednoznačné, a pokud možno i příjemné odpovědi, která ale pak už nemá nic společného s výpovědí původní.

Namísto toho by bylo lépe smířit se s nejasností, jedná-li se o jednotlivou kartu. V případě, že se vám celý výklad jeví jako záhada, můžete tyto karty ponechat nějakou dobu ležet na místě, kolem nějž často procházíte. Je zde velká pravděpodobnost, že se vám najednou "rozbřeskne". Pokud však ani po několika dnech z výkladu nezmoudříte, jistě není od věci vyložit si celé karty ještě jednou. Jestli nepomůže ani to, smiřme se pro tuto chvíli s tím, že nám nebyla dopřána odpověď a to zřejmě z nějakého důvodu, který se takřka vždy později objasní - např. ještě nedozrála situace, na kterou se ptáme, nebo nemáme vědět odpověď, abychom se vyvarovali netrpělivého zasahování do událostí.

Příčin může být mnoho. Často se s tím setkáváme, pokud  klademe všetečné otázky ze soukromí jiných osob, které o naší všetečnosti ani neví, natož aby nám k tomu daly souhlas. Jistě by bylo zajímavé dovědět se, s kým má pletky naše sousedka, ale obvykle se to opravdu nedovíme. Stejně tak pokud se ptáme na intimnosti členů naší rodiny - prostě a jednoduše - nic nám do toho není. Nám by také nebylo příjemné, kdyby se na nás vyptával aniž o tom víme, byť by to byl manžel, rodič, sourozenec nebo potomek. I zde platí, že přílišná zvědavost odpovědi nepřináší.

Samozřejmě, pokud za vámi někdo s takovou otázkou přijde sám, je to jiná záležitost - máme dovolení a karty to vědí.

 

TOPlist
aktualizováno: 15.06.2019 19:50:43