ZKOUŠKA LÁSKY

Zkouška Lásky

Tento výklad (provedený o samotě) lze použít jak v situaci, kdy jste vstoupili do nového dlouhodobého vztahu, tak i v případě, že žijete sami. Dává vám možnost prozkoumat, co pro vás láska znamená, zda si přejete, aby vztah fungoval, jak se může úspěšně vyvíjet a jak najít správného partnera

Vyložte si prosím karty podle následujícího vzorce, pod obrázkem najdete ukázkový výklad:

  

Ukázkový výklad:

 

 


 

 

 

 

 

 

1) Cíl mé lásky - Poustevník -Význam - mým cílem je zjistit prostřednictvím milostného vztahu pravdu o sobě samém.

2) Co musím a mohu nabídnout -  4 Holí - význam - mohu nabídnout vlastní spontánnost a radost ze života

3) Co mi schází - 10 pohárů - význam - schází mi pocit příslušnosti a sounáležitosti s rodinou nebo jiným člověkem

4) Co u partnera nechci - 7 mečů - význam - nechci, aby mne partner klamal a podváděl

5) Co u něj očekávám - Páže Holí - význam - přeji si, aby měl partner tvůrčí schopnosti a smysl pro dobrodružství

6) Jádro věci - Viselec - význam - musím sám sebe přijmout takového, jaký jsem. Nesmím obětovat své vlastní potřeby jen proto, aby mne druzí milovali.

7) Co mohu udělat pro to, aby se vše podařilo - Mág - význam - Umím proměnit ve skutečnost to, o čem dosud jen mluvím. - aby vztah fungoval, musím víc poznat sám sebe - své motivy a záměry, uvědomit si všechny své možnosti a schopnosti. Měl bych se naučit vyvažovat všechny své stránky, abych nabyl sebejistoty, být aktivní, rozhodný a naučit se využívat své schopnosti rozhodovat se a dosáhnout cíle, který si stanovím.

TOPlist
aktualizováno: 15.06.2019 19:50:43