ŽIVLY V TAROTU

Živly či elementy

jsou základem každého - zdůrazněme každého - tradičního věšteckého systému. Kdo se jednou naučí živlům, může se směle pustit do jakéhokoli věšteckého oboru a brzy pochopí. S živly pracuje např.:astrologie, výklad z ruky, geomantie, i-Ťing, numerologie, runy, některé karetní výklady, hlubinný výklad snů, věštby z kávy, čaje a mnoho dalších, méně známých oborů.

Tradiční západní rozdělení živlů pracuje se čtyřmi prvky - oheň, voda, země, vzduch. Toto dělení je odlišné od východního dělení, kde je prvků pět - oheň, voda, vítr a země je zde rozdělena na dřevo a kov. Zde se jím v zájmu srozumitelnosti nebudu podrobněji zabývat.

Západní dělení se užívá již od starověku a mimo jiné souvisí se čtyřmi skupenstvími hmoty - plazma,kapalina,plyn a pevná látka.

Dle tohoto podání je prvotním elementem Oheň, který je symbolem Otce a je aktivní povahy. Ten vytváří pasivní protějšek - Vodu - která je Matkou, nebo také Přírodou. Jejich působením vzniká Vzduch, jako symbol Syna a sloučením všech tří se objevuje Země, jako Dcera, symbol konečného stavu věcí. Tento konec se pak transformuje do jiné kvality a koloběh začíná nanovo.

Oheň a Voda jsou počítány jako prvky základní, tzn., že jejich energie je čistá, silná a nepoddajná, pocházejí z hlubin osobnosti a souvisejí se založením člověka.
Vzduch a Země jsou zvány prvky odvozenými, tzn. že jejich energie již není čistá, nýbrž složená z určitého poměru ohně a vody, pocházejí z kombinace osobnostních vlivů a vlivů okolí a proto je můžeme chápat jako ovlivnitelné a méně stálé.

OHEŇ - je prvkem základním, aktivním. V tarotu jej budeme vykládat jako vůli, sílu, energii či tlak. Bude symbolem pro vše, co přichází prudce. Ohnivá osoba bude impulsivní, tvrdohlavá, panovačná a silná, také může být vznětlivá a bojovná. Symbolem Ohně jsou Hole. ( vlastnosti ohnivých, stejně jako i třech dalších skupin osob jsou samozřejmě mnohem a mnohem pestřejší, ale v této kapitole to pro ilustraci postačí )  

VZDUCH - je prvkem odvozeným, aktivním. Budeme ho chápat jako symbol všeho, co souvisí s myšlením, vývojem, pohybem a postoji. Bude i vyjádřením vnitřních chyb a zmatků. Vzdušná osoba je neklidná, přelétavá, a stále v pohybu. Ale je také nápaditá, originální a nespolehlivá. Symbolem Vzduchu jsou Meče.

VODA - je prvkem základním, pasivním. V  tarotu ji chápeme jako symbol pravdivosti, citu, vztahu a nálady. Bude symbolem pro to, co nás klame a co plyne. Vodní osoba bude pasivní, klidná, často poddajná, vnímavá, chápavá, často ale také urážlivá, či lstivá. Symbolem Vody jsou Poháry.

ZEMĚ - je prvkem odvozeným, pasivním. Vyložíme si ji jako symbol pro vše, co souvisí s hmotou - tedy práce, peníze, starosti, změny, růst, možnosti. Zemská osoba bude pomalá, opatrná, bez velkých ambic, ale i pečlivá a spolehlivá. Symbolem Země jsou Pentakly, nebo také Disky či Mince.

Živly popisují člověka tak, jak jej můžeme vidět, čili jak se jeví a životní situace tak, jak je člověk prožívá.

TOPlist
aktualizováno: 15.06.2019 19:50:43