UMĚNÍ POLOŽIT OTÁZKU

Co se můžeme dovědět od tarotových karet  

    Tarotové karty můžeme studovat - jako knihu moudrosti- a z jejich propojení a symboliky získat dalekosáhlý a obohacující náhled do pradávné cesty člověka.
    Mnohem známější způsob práce s tarotem je výklad karet tak, aby nám poskytl obraznou odpověď na otázky k několika následujícím okruhům:
1) momentální stav určité záležitosti nebo vztahu
2) budoucí vývoj
3) optimální postup
4) poznání sebe sama

Správná formulace otázky:

Jedním z nejdůležitějších přepokladů pro smysluplné vyložení karet je formulace otázky. Podle zkušeností odpovídá Tarot přesně tak, jak je položena otázka: jasná otázka, jasná odpověď.Vážná otázka, vážná odpověď.Nepodstatná otázka, nepodstatná odpověď. A pokud bude otázka položena " jen tak", dostanete samozřejmě i odpověď "jen tak".
Ale i otázka, která je prosycena našimi obavami, touhami a přáními, může vést k odpovědi, která sice odráží ony touhy jako v zrcadle, ovšem nenaznačí skutečný budoucí vývoj.
Také není důležité jen to, co se chcete dovědět, ale také to, zda to chcete vědět doopravdy.
    Skutečnost, že budoucnost před námi neleží jako otevřená kniha, má zcela určitě svoje důvody, stejně jako to, že něco vědět nechceme. V žádném případě bychom si z Tarotu neměli dělat bobříka odvahy, ale vždy bychom měli mít na paměti, co říkali již staří Římané - Polož orákulu jen takovou otázku, na jakou jsi připraven slyšet jakoukoli odpověď!
    Otázku můžete položit nahlas či potichu, několikrát ji opakovat, nebo si ji zapsat - jak je vám libo. Žádná metoda není lepší, než jiná. Je pouze důležité, abyste skutečně věděli, nač jste se tázali a aby jste se po položení otázky na ni již nesoustředili, ale klidně a uvolněně vytáhli karty, obrátili je a vyložili
    Položte otázku, jak vám přijde na mysl. Důležitá není až tak zdařilá formulace, musí vám být pouze jasné, co chcete vědět. Aby nedošlo ke zmatkům, neměli byste shrnovat více témat nebo kroků do jedné otázky. Namísto toho si raději vyložte karty ke každé jednotlivé otázce zvlášť.


Typy otázek, které bychom klást neměli

Samozřejmě existují otázky, na které Tarot neodpoví, jako třeba dotazy na jména, místa, telefonní , nebo jiná čísla
( včetně těch výherních ve Sportce). Také otázku, kdy něco nastane, není možné tímto způsobem objasnit.

Příklady

Neefektivní otázka - Podaří se to, nebo nepodaří?
Správná otázka - Co se stane, když se o to pokusím a co se stane, když to nechám být ?

Neefektivní otázka - Budu se brzy stěhovat?
Správná otázka - Mám se snažit sehnat nějaký byt, nebo raději zůstat kde jsem?

Neefektivní otázka - Obrátí se naše manželská krize někdy zase k lepšímu?
Správná otázka - Mám pro manželství udělat to nejlepší, nebo z něj mám odejít?

Neefektivní otázka - Budu muset ještě jednou změnit povolání?
Správná otázka - Jaké mám vyhlídky, jestliže budu profesně pokračovat v tom, co dělám a jaké vyhlídky budu mít, jestliže budu postupovat jinak ( např. začnu podnikat, půjdu předčasně do penze, poohlédnu se po něčem novém )

Neefektivní otázka - Zbavím se někdy konečně svých dluhů?
Správná otázka - Jak vypadá má budoucnost s ohledem na finance a jaké mám vyhlídky, pokud se pokusím o A,B,C...?

Neefektivní otázka - Mám začít samostatně podnikat?
Správná otázka - Jaké mám vyhlídky, jestliže začnu podnikat, a jaké, pokud i dál zůstanu ve svém zaměstnání?

Neefektivní otázka - Uzdravím se?
Správná otázka - Jak to bude vypadat s mým zdravím a jaké mám vyhlídky, pokud ..A,B,C...?

Neefektivní otázka - Rozhodne se moje láska být konečně se mnou?
Správná otázka - Mám i nadále čekat na tohoto člověka, nebo bych se měl raději poohlédnout po jiném?

Neefektivní otázka - Budeme mít ještě někdy dítě?
Správná otázka - Jaké vyhlídky má naše touha po dítěti, pokud budeme i nadále postupovat jako dosud a jaké vyhlídky bude mít, jestliže vyhledáme terapeutickou pomoc


Jak jste si jistě všimli, neklademe otázky pasivním způsobem, ony karty totiž za nás nic neudělají. Vždy my sami se musíme trochu přičinit a ne jen trpně vyčkávat jak to samo dopadne. Pokud nám na něčem záleží, jsme obvykle ochotni pro to také něco udělat. A mezi námi, kdyby nám na tom nezáleželo, zřejmě bychom se karet ani neptali že?V této kapitole je čerpáno z díla Hajo Banzhafa
 
TOPlist
aktualizováno: 15.06.2019 19:50:43