LENORMAND

Madam Lenormand - byla známou francouzskou věštkyní z přelomu 18. a 19. století. Svými věštbami a dokonalou znalostí povah se proslavila po celé Francii i jinde v Evropě.

Její karty  používám, pokud chcete stručnou orientační odpověď  ANO-NE na svou jednoznačnou otázku, ale mohou velmi dobře sloužit i k běžnému velkému  výkladu karet, ke kterému já již používám Tarot. Tato kapitola je pro Vás, abyste měli srovnání různých druhů karet i různých přístupů.

ZPŮSOB VÝKLADU -  nejčastější je vykládání v řadách. Necháme tazatele přeložit balíček a pak rozložíme všechny karty do 4 řad po 8 kartách. Vyhledáme osobní kartu (Dáma nebo Pán) . Vlevo je minulost, vpravo budoucnost, nahoře to, nač tazatel myslí a dole to, po čem si šlape. Karty ležící v diagonálách ovlivňují svislé i vodorovné řady.

Možné je také čtení v kruhu. Doprostřed položíme problémovou kartu, od ní do půlkruhu vlevo skládáme sejmuté karty minulosti, doprava 7 karet budoucnosti. Levé karty ukazují příčiny a dosavadní vývoj problému, pravé naznačují, jak by se problém mohl řešit.

 

 VÝZNAM KARETNÍCH LISTŮ

 1. JEZDEC - zprávy

Ke slovu se dostávají dynamika a pohyb. Zprávy jsou již na cestě a brzy dorazí. Něco nového začíná, náhle jste schopni vidět něco ve zcela nové pozici, vane svěží vítr. Jste nakloněni spontánním nápadům a podnikům. Může začít nová životní etapa, avšak velmi záleží také na tom, jakými kartami je obklopena. Neboť stejně jako je neutrální telefonní aparát, jehož prostřednictvím jsou sdělovány dobré nebo špatné zprávy, je neutrální i jezdec. Leží-li karta nalevo vedle osobní karty, čeká se na zprávu, leží-li napravo od ní, je možno v brzké době počítat s pozitivní zprávou.
Karta Jezdec také zahrnuje sport, vozidla jako jsou motorky a automobily. Kromě toho reprezentuje velká zvířata, jako koně a krávy.
Na tělesné úrovni symbolizuje klouby kotníků a kolen.

U výkladu ANO-NE jako vytažená karta odpovídá - ANO, už brzy
 

  2. JETEL -  štěstí a naděje

Jedná se o šťastnou kartu. Mít štěstí v tomto případě znamená být zvýhodněn díky šťastné náhodě. Karta je odkazem na malé štěstí, které činí všední den sladším. Tak rychle, jako štěstí přišlo, může být zase pryč – přesně jako je tomu u krátce kvetoucího květu jetele na louce. Karta poukazuje rovněž na průlom. Ve společnosti negativních karet mírní jejich význam. Kromě toho označuje divokou zvěř, která se zdržuje na polích. Na tělesné úrovni jednoduše naznačuje dobrý zdravotní stav.

U výkladu ANO-NE jako vytažená karta odpovídá - ANO, máš štěstí

 

 

 
  3. LOĎ - cestování, obchod, dědictví

u této karty jde o cestování. Odkazuje na zahraničí, ať už tam sami cestujeme, nebo máme co do činění s někým z ciziny. Mnoho vody znamená, že by se člověk při svém podnikání – na cestách či v obchodních záležitostech měl mít na pozoru, protože kdo může vědět, co se skrývá pod hladinou? Voda jako astrologický element má co do činění s touhou a sny. Také o to zde jde – o touhu po něčem, co leží v dálce, nebo jen jednoduše o touhu cestovat
Karta také může ohlašovat bohatství nabyté obchodem nebo dědictvím. Odkazuje mimo jiné i na to, že by člověk měl něco k sobě pustit, nebo že k němu něco přijde. Stejně tak přicházejí v úvahu vnitřní cesty.

K této kartě jsou na tělesné úrovni přiřazována játra, žlučník a močový měchýř

U výkladu ANO-NE jako vytažená karta odpovídá - ANO, bude to tak
 4. DŮM -  vlastní zázemí

u této karty jde o vlastní domov. Jestli se jedná o dům, byt, nebo maringotku nehraje žádnou roli. Také nezáleží na tom, je-li dotyčný vlastníkem, nebo zda si objekt pronajímá. Jde jednoduše o vlastní domov, o „hnízdečko“. Karta kromě toho symbolizuje rodinu. A také zde jsou míněny její různé formy – ať už rodina v tradičním slova smyslu – rodiče s dětmi, či svobodná matka nebo otec, ale i partnerství lidí stejného pohlaví, nebo typ rodiny, složený z více neúplných rodin dohromady. Karta dále symbolizuje bezpečí, zázemí, pocit klidu, stabilitu, plánování. Říká, že něco není postaveno na písku.

Na tělesné úrovni symbolizuje tělo jako takové.

U výkladu ANO-NE - odpovídá ANO, buď v pohodě
 


 5.STROM - zdraví, bytí samo o sobě

Kdo je od životadárného stromu odříznut, onemocní. To je hlavní výpovědí této karty. Když se ocitne přímo vedle osobní karty, upozorňuje, že na tom dotyčný tazatel není se zdravím nejlépe, že něco neprobíhá tak jak má, tělo a duše nejsou v souznění. Je-li tato karta daleko od osobních karet, lze usuzovat na dobré zdraví a dlouhý život dotyčného. Strom na obrázku nám říká, zda něco děláme špatně a měli bychom se více začít starat o své zdraví. Lesy a stromy jsou plícemi přírody, které čistí vzduch. Ale k tomu musí být samy zdravé. Stejné je to i s naším tělem. Kromě toho karta představuje život a náš životní prostor jako takový. Vypovídá o tom, jsme-li v životě či našem okolí pevně zakořeněni. Růst a příroda k tomuto tématu patří také, obzvláště vše, co se týká stromů, velkých rostlin a dřeva.
Dále tato karta symbolizuje dlouhou chvíli.

U výkladu ANO-NE jako vytažená karta odpovídá - beze změny, zůstane to tak, jak to je (neutrální karta)

 


 

6.MRAK -  nejasné situace, varování

Bez ohledu na to, zda jsme slyšeli v rádiu předpověď počasí, podíváme se venku nejprve vzhůru. Jestliže se blíží tmavé mraky, běžíme rychle zpátky pro deštník. \Tato karta má podobnou funkci. Pokud totiž člověk v, co jej čeká, může se pro případ nutnosti „teple obléct“. Toto přirozeně platí v podstatě pro všechny karty a pro vykládání karet obecně, ale zde je to obzvlášť zřetelné. U této karty velmi záleží na tom, zda se dostává ke slovu tmavá, nebo světlá strana. Leží-li například při vyložení vpravo vedle karty 27. Dopis, znamená to, že bychom měli počítat se špatnou zprávou. Naopak pozitivní je výpověď tehdy, když se ocitne vedle jiné karty světlou stranou. Karta Mraky může také varovat před ohrožující situací. Je-li vyložena bezprostředně vedle osobní karty. Člověk by měl počítat s náhlým zvratem. Těžkosti jsou ale vždy jen momentální- po dešti vysvitne slunce. U této karty jde také o sny, přání a tendence k zotavení. Ukazuje, že někdo nebo něco se nachází na cestě k uzdravení. V neposlední řadě varuje před rozčarováním, nespolehlivostí, nepřehledností a závislostmi. Konkrétně představuje kouř a mraky. Tělesně                      symbolizuje karta plíce, dech a hrudní oblast.

U výkladu ANO-NE jako vytažená karta odpovídá - NE, ale nevěš hlavu, bude líp      

 


 

7. HAD - zrada, komplikace

stejně jako byl had zpočátku uctíván jako posvátný a posléze se v křesťanství stal ztělesněním zla a neštěstí, má i tato karta dvojí význam. Ve většině případů představuje ženskou osobu. Může představovat její léčitelské schopnosti či snahu činit dobro, nezřídka je však popisována i žena s negativními vlastnostmi, např. Se sklonem k intrikám. Karta poukazuje na to, že něco probíhá zdlouhavě a složitě. Musí se počítat s komplikacemi. Často tato karta varuje před
falší, zradou, scestím a rivalitou.
Kromě toho představuje silnice, turistické stezky, zatáčky
Na tělesné úrovni pak střeva, především tlusté střevo a také pupeční šňůru.

U výkladu ANO-NE jako vytažená karta odpovídá - spíše NE, je to moc složité      


 

 
 8.RAKEV - něco spěje ke konci, hoře, smutek

Aby mohlo vzniknout něco nového, musí být něco starého uzavřeno, nebo zemřít. Do nového zaměstnání může člověk nastoupit jen tehdy, když dal výpověď v předchozím, začít nový vztah může pouze pokud ukončil starý. U této karty se jedná o transformaci, o vyjití z krize s následným dosažením něčeho nového, o znovuzrození a obrat. Je-li člověk uvězněn uprostřed nějaké krize, většinou nechce slyšet nic o transformaci a znovuzrození – bolest a smutek jsou příliš silné. Ale o nějaký čas později se většinou ukáže, proč byla krize a starosti zapotřebí – abychom se posunuli dále, abychom rostli. Tato karta nám ukazuje také tento aspekt. Může také naznačit starost a nemoc. Ale přesto – žádný strach, u této karty se nejedná pouze o tato velká témata. Objevuje se také v situaci, kdy by měl člověk počítat s nějakým leknutím, což pro každého může vypadat jinak. Někdo dostane šok když zahlédne pavouka, jiný k tomu potřebuje explozi pneumatiky na dálnici kolem třetí ráno. Zpětně se pak budete možná smát, až bude kartou předpovězený šok za vámi.
Na tělesné úrovni tato karta symbolizuje páteř.
Na závěr jedno důležité upozornění – z karet není možné předpovědět smrt, ani z karty Rakev ne. Je to zde spíš takové náhlé překvapení – jako staré vědmy říkávaly - „spíš byste se smrti nadál než tohoto“
 
 U výkladu ANO-NE jako vytažená karta odpovídá - definitivně NE

 


     


 9. KYTICE - štěstí, pozvání, dárek, zásnuby

Toto je šťastná karta! Obdržíte pozvání, dárek, nebo se i zasnoubíte. Tato karta říká, že v dané záležitosti smíte počítat s úspěchem a zároveň oslabuje přilehlé negativní karty. Je-li karta vyložena bezprostředně vedle osobní karty, znamená to, že budete mít mnoho společnosti a můžete očekávat štěstí. Tato karta dále představuje byliny, milou ženu, malou společnost, jako je třeba narozeninová oslava a také spokojenost, věrnost a veselost .Karta je také paprskem naděje, zvláště když okolnosti z čistě rozumového hlediska nenasvědčují pozitivnímu průběhu věci.

U výkladu ANO-NE jako vytažená karta odpovídá  - ANO, je to prima
 


   

10. KOSA - nebezpečí, náhlý zvrat

Tato karta varuje před nebezpečím. Blíží se z té strany, na kterou ukazuje špička. Vždy se tedy rozhlédněte, odkud nebezpečí přichází. Leží-li tato karta nad osobní kartou, představuje pro ni těžkou zátěž. Totéž také platí, leží-li nad věcnou kartou – potom je zatížena příslušná záležitost, např. dům hypotékou. Události, na které ukazuje, nastávají překvapivě, náhle a zčásti prudce. Odkazuje na zlom, ať již ve vztazích, nebo obchodní či kolegiální oblasti. Zejména jde o radikální řez, nikoli o postupné odcizení se nebo o loučení na etapy.. Proto je také karta symbolem operací, kde je rovněž ostrým řezem otvíráno tělo. Karta reprezentuje všechny ostré, špičaté nástroje a varuje před nevhodným zacházením s nimi. Kromě toho představuje zuby, bolesti zubů a kov. V nejhorším případě symbolizuje brutalitu, nevypočitatelnost, šok – ovšem také radostný šok – „Dobrý den pane Novák, vyhrál jste milion“. Tato karta ale není v žádném případě jen negativní. Neboť co člověk zaseje, to také sklízí. Tím také naznačuje, že přišel čas sklizně. Dobře tomu, kdo zasel dobro.

   U výkladu ANO-NE jako vytažená karta odpovídá  - rozhodně NE, je to nebezpečné

 


     

 11. PRUTY - hádka, vznětlivé rozhovory

U této karty jde o hádky, rozmíšky, diskuze, stejně tak jako o výměny názorů a hovory všeobecně. Je to karta komunikace a jazyka, ale taktéž tance. Dále reprezentuje stres, smlouvy, právní spory a pokárání.. může také poukazovat na rozchod. Je-li tato karta vyložena společně s kartou 10 – Kosa, existuje nebezpečí nehody.
Na tělesné rovině tato karta představuje šlachy, jazyk, svaly a nervy.

 

U výkladu ANO-NE jako vytažená karta odpovídá - raději NE, bylo by to jen pro zlost


 


 


     


 12. PTÁCI - telefonáty, nervozita, starost

 u této karty jde o telefonní hovory, starosti, hektické jednání, rozčilení, nervozitu a neklid. Představte si ptáky, kteří se z nějakého důvodu vyplašili, vzlétli a rozletěli se každý jinam. V jednu chvíli zavládne chaos, doprovázený divokým křikem. Stejně rychle, jako když ptáci opět najdou svůj pořádek a zklidní se, pomíjejí i starosti, na které tato karta poukazuje. Dalším jejím významem je mnoho řečí – také v tomto případě připomíná vyplašené ptačí hejno. Dále tato karta představuje starší lidi a ptactvo všeho druhu.
Na tělesné úrovni poukazuje na žíly.

U výkladu ANO-NE jako vytažená karta odpovídá - spíše NE


 

 


     
 13. DÍTĚ - začátek, dítě, milenec

tato karta na prvním místě představuje jednoduše dítě. V přeneseném slova smyslu jde také o nový začátek, který může zasahovat do všech oblastí života – práce, vztahy, stěhování. Tato karta může nadhodit otázku – proč zase jednou nezačít úplně znova od začátku?
Karta rovněž říká, že jde o někoho nesamostatného. Možná někdo nesamostatně pracuje, je tedy zaměstnancem, nebo potřebuje vedení. Je-li vyložena vedle osobní karty, může znamenat, že dotyčná osoba je naivní, dětská a důvěřivá. Varuje také před dětinským chováním nebo nabádá k tomu, abychom konečně dospěli a převzali zodpovědnost. Někdy jde také o ochranitelský instinkt. Podle okolností může tato karta odkazovat na mladší ženu, která představuje rivalku.
Důvěra v budoucnost, důvěra jako taková - to jsou další témata Na fyzické úrovni jde o něco, co roste, respektive co je ještě malé.

 

U výkladu ANO-NE jako vytažená karta odpovídá - neutrální - nestojí to za řeč
 


     
 14. LIŠKA - faleš, lži

Jde o lži, intriky, podvod a lest. Když se objeví tato karta, můžete si položit otázku – kdo tady koho klame? Okolo ležící karty prozradí, o co přesně se jedná, kde číhá nebezpečí. Karta také může vyzývat k tomu, abyste začali jednat rafinovaně a uvážlivě. Nebo vypovídá o tom, že jde o chytrou a mazanou osobu. Leží-li vedle ní karta 23. Myši, znamená to, že osoba není falešná, nýbrž naopak absolutně čestná – jinak by nemohly myši být v těsné blízkosti lišky.

Na tělesné úrovni jsou kartou reprezentovány nos a uši. Tyto orgány jsou u lišky velmi dobře vyvinuty. Abychom jednali mazaně a inteligentně, musíme mít dobrý nos, a dobré uši. Nezapomínejte zaangažovat svůj nos, abyste mohli větřit faleš. Se všemi těmito negativními atributy není ovšem nikdy míněna liška jako zvíře, ale to, co je s ní v lidovém podání spojeno.

U výkladu ANO-NE jako vytažená karta odpovídá - NE a pozor na to

 


     
 15. MEDVĚD - síla, moc, majetek, blahobyt

Medvěd je pozitivní kartou, symbolizuje sílu, majetek, blahobyt a moc. Když má vykladačka nebo vykladač milence nebo milenku je tato karta ve své symbolice ztělesněním manželského protějšku a milovaná osoba je symbolizována kartou Pán, nebo Dáma. Leží-li tato karta nalevo od osobní karty, varuje před závistí. Když jsou však s medvědem vyloženy na dobrém místě, máte na své straně mocné ochránce. Moc není negativní ani pozitivní, spíše je sama o sobě neutrální, záleží na tom, k čemu je užita. Medvěd ji vzhledem ke svému založení užívá pro dobrou věc. Tato karta může být též upozorněním, že byste se měli sami pokusit osvojit si pozitivní vlastnosti medvěda, nebo že by do vašeho života chtěl vstoupit medvěd jako posvátné zvíře. Možná vám chce karta sdělit, že je čas dopřát si pauzu a zimní spánek. Nebo jste matkou samoživitelkou, které občas docházejí síly. Pak je karta upozorněním na to, že až to bude potřeba,budete jí mít dostatek.

U výkladu ANO-NE jako vytažená karta odpovídá - jak kdy

 


  

16. HVĚZDY- úspěch, esoterika

Tato karta je šťastná a přináší sebou vždy zlepšení situace, ať se jedná o cokoli. Může také zeslabit kombinace karet s negativní výpovědí. Říká se, že něco nebo někdo stojí pod šťastnou hvězdou. Můžete také počítat se správný vnuknutím ve správném momentě a se štěstím a úspěchem ve všech oblastech. Karta slibuje zdar nějakého záměru. Nedobrá situace najde konečně dobré východisko. Patří sem také umění a hudba, stejně jako spiritualita a intuice. Leží-li karta bezprostředně vedle osobní karty, pak to znamená, že tento člověk oplývá uměleckým nadáním, zajímá ho esoterika, nebo je dokonce mediální či jasnovidný. Takových nadání si však člověk vůbec nemusí být vědom. V tom případě je tato karta jako mávnutím kouzelným proutkem. Přirozeně zde jde také o astrologii. Dále je to karta jasného myšlení, nápadů. Mimoto poukazuje na sever, zimu, sníh, chlad, led a noc.
Z tělesného hlediska představuje pleť.

U výkladu ANO-NE jako vytažená karta odpovídá - ANO, doufej

 


     
 17. ČÁP - změna, stěhování

u této karty jde o změnu a proměnu. Podle toho, které karty se nacházejí blízko, může jít o zaměstnání, bydlení, milostný život apod. Leží-li karta např. před kartou 18. Pes, pak to znamená, že abyste získali přítele je nejprve nutná změna. Leží-li za touto kartou, znamená to, že kvůli příteli dojde ke změnám. Karta je tedy pobídnutím k tomu, začít se změnami a sami být aktivní, dříve, než k tomu budete přinuceni okolím. Mnoho lidí je ale domácími zvířaty, nikoli tažnými ptáky. Zde jde o to, nalézt správnou rovnováhu mezi tím,co si sebou vlečeme z minulosti a tím novým. Karta také říká, že se situace, s níž nejsme spokojeni v dobré obrátí. Všechno má svůj čas. Čáp také nepoletí do Afriky v parném létě. Když však přijde čas změny je nutné se vydat na cestu a dívat se před sebe.
Tato karta také může naznačovat požehnání v podobě dítěte. Kromě toho symbolizuje větší ptactvo a na tělesné úrovni představuje nohy.

 U výkladu ANO-NE jako vytažená karta odpovídá - bude to jinak

 
 18. PES - přátelství
 
Tato karta je v první řadě symbolem přátelství, nezištnosti a ochrany. Může také odkazovat na muže, který by mohl být vaším partnerem či milencem. Dobří přátelé mají se psem mnoho společného. Jsou tady, když je potřebujeme, jsou věrní a spolehliví a mnohdy nás doprovázejí po celý život. O psech se říká, že když je třeba, nasadí pro člověka i svůj život. Udělali byste to pro své přátele? Jestliže tato karta leží daleko od vaší osobní karty neuškodí se zamyslet nad tím, jak velká je vaše ochota udělat něco pro přátelství. Může být také upozorněním na to, že je na místě obezřetnost. Když leží Pes vedle vaší osobní karty, nebo aspoň poblíž, můžete počítat s dobrými přáteli a jste v dobré společnosti. Nacházejí-li se však v její blízkosti karty6. Mraky, nebo i 14. Liška, pak byste se měli mít na pozoru. Karta ovšem může také zcela konkrétně představovat psa.
Na tělesné úrovni reprezentuje ústa, jazyk a hlasivky

U výkladu ANO-NE jako vytažená karta odpovídá - ANO, spolehni se

 


   
 
19.VĚŽ - úřady, osamělost

Tato karta označuje instituce a úředníky, stejně tak jako autority. Přestavuje také hranici, které je možno v určité záležitosti dosáhnout, respektive která by při plánování neměla být překročena. Jsou stanoveny limity a člověk se pravděpodobně bude cítit omezován a bude to jen velmi nerad akceptovat. Připadá si uvězněn a izolován. Může tomu ale být i tak, že je toho již na člověka příliš a hledá sílu v samotě, přičemž se rozhodne dobrovolně se stáhnout. Věž nám říká, že nemáme počítat s pomocí a raději se máme zkusit protlouci sami. Tato karta také poukazuje na samostatnost v povolání, když leží vedle osobní karty nebo když byla položena odpovídající otázka. Dále představuje velké firmy nebo podniky, nepříjemného šéfa, ale také obdivuhodnou osobnost. Věž v blízkosti osobní karty odkazuje na dlouhý život.
Na tělesné úrovni reprezentuje karta páteř.

                                                                 U výkladu ANO-NE jako vytažená karta odpovídá - NE
  
20. PARK - veřejnost, společnost
 
U této karty jde o to, co se odehrává na veřejnosti, ve společnosti a během různých organizovaných akcí. V Paříži za časů madam Lenormand byly parky oblíbeným místem setkání. Park našich dnů má mnoho tváří – kavárna, restaurace, koncert, seminář, večírek, obchodní dům, veletrh, festival, fotbalový stadion, sportovní událost, kongres apod. Všude tam jde o to vidět, být viděn, setkávat se s lidmi, ukazovat se z té nejlepší stránky. Je to karta družnosti, slavností a shromažďování. Představuje také všechno, co má co do činění s veřejným provozem, v pohostinství, v prodeji, u přepážek.


U výkladu ANO-NE jako vytažená karta odpovídá - záleží na mnoha dalších


  21. HORA - bloky, překážky, nepřítel

nepřátelství, překážka, blok, tvrdohlavost, zátěž – to jsou klíčová slova této karty. Blíží se něco většího. Překážka, která je touto kartou znázorňována, představuje skutečnou výzvu. To platí obzvlášť tehdy, když je vyložena v blízkosti osobní karty, což naznačuje velké problémy, které nemohou být vyřešeny jednoduše – to by bylo možné, pouze kdyby se vedle nacházela kata 23.Myši, která by překážky odstranila. Karta vám také může sdělovat, že máte, nebo budete mít co do činění s dominantním člověkem, většinou mužem. Varuje před vlivnými nepřáteli a radí, abyste se připravili na překážku, kterou ovšem lze obejít. Představte si, že stojíte před staženými závorami a každou chvíli má jet rychlík. To znamená čekat, nebo závory obejít. Pustit se do boje by bylo pro vás zničující. Leží-li tato karta před nějakou jinou, znamená to, že se to, co daná karta popisuje nestane,
Tělesně jsou jí přiřazeny hlava a kosti.

U výkladu ANO-NE jako vytažená karta odpovídá - NE -, je to příliš obtížné
 


       


22. CESTY
 - rozhodnutí, alternativy

Otevírají se nové cesty, nabízí se řešení těžké situace, východisko, nebo možnost vyhnout se. Když se objeví tato karta, jde ale tké o to, rozhodnout se správně. Ale co dělat, když člověk neoplývá rozhodností nebo je všemi těmi možnostmi téměř zavalen? Nejednat – to je také volba, toho si musíme být vědomi.  Stojíte-li na rozcestí, prohlédněte si karty kolem Cesty lépe a ptejte se – kam mě dovede tato cesta? Chci se po ní vůbec vydat? A posléze – jaký mám učinit další krok? Když se rozhodnutí rozdělí na menší části, činí se snáze. Tato karta může člověka také utvrdit v tom, že je na správné cestě. Kromě toho zahrnuje silnice, cesty a křižovatky.
Na tělesné úrovni je přiřazována šlachám, svalovým úponům, žilám, cévám a lymfatickému systému.

U výkladu ANO-NE jako vytažená karta odpovídá - jak se rozhodneš

 


       


23. MYŠ
- . ztráta, starost

tato karta naznačuje, že něco bude „sežráno“, například ukradeno. V rámci výkladu můžou Myši sežrat také jiné karty. To znamená, že mají schopnost negativní karta nechat jednoduše rozpustit, ale bohužel také nahlodat a oslabit některé vcelku příznivé kombinace. Všeobecně tato karta může oslabovat výpovědi. Symbolizuje ztrátu, starosti, nemoc, odpad, smetí, šrot a špínu. Něco nahlodává podstatu, kousek po kousku. Také hlodavci jako morčata, křečci, krysy a myši jsou touto kartou symbolizováni. Je-li vyložena přímo vedle osobní karty. Může znamenat, že dotyčná osoba stůně  Může také poukazovat na odloučení jestliže je vyložena mezi kartami Pán a Dáma.
Na tělesné úrovni reprezentuje žaludek a zažívání.

U výkladu ANO-NE jako vytažená karta odpovídá -  NE, nestojí to za to
 


  24. SRDCE - láska Tato karta je šťastnou kartou. Ukazuje nám novou lásku, radost a štěstí. Jde o flirtování, o zamilovanost a o lásku. A v případě, že se právě nalézáte v nepříjemné situaci, říká, že se nyní žal chýlí ke konci. Když se tato karta dostane mezi Pána a Dámu, naznačuje velkou a věrnou lásku. Karta také mluví o pocitech, partnerství, srdečnosti, harmonii. Člověk může počítat s tím, že se to, co si přeje z celého srdce vyplní a že se mu dostane pomoci a podpory.
Na tělesné úrovni je karta přiřazena srdci a krvi.


 

U výkladu ANO-NE jako vytažená karta odpovídá - ANO, raduj se

 

 


       

 25. PRSTEN - partnerství, manželství

Tato karta představuje spojení v osobní i v obchodní oblasti. Jde zde především o trvalé spojenectví, o zasnoubení, svatbu nebo manželství, ne o flirt a aféry. Karta má rovněž další aspekt – přijmout závazek – taktéž jak ve věcech lásky, tak i v obchodních záležitostech a ve všech ostatních oblastech, kde jde o spojení. Je ale také kartou, která naznačuje, že něco přichází stále znovu a znovu, že se člověk možná točí v kruhu, že by se mělo počítat s možností opakování. Dále je kartou šperků a vzácných kovů, stejně tak jako kartou kruhu. V posledním případě se také může jednat o okruh osob – spolek, sdružení, o provoz, kruhový objezd, krevní oběh atd. Definitivní rozchod je oznamován v souvislosti s kartou Rakev, ať už jde o partnerství, nebo o smluvní strany. Stejnou funkci má karta Věž, která ovšem znamená, že se na rozchod nejprve jen pomýšlí.
Tělesně je kartě přiřazen krevní oběh a všechny chronické choroby.

U výkladu ANO-NE jako vytažená karta odpovídá - opakuj znovu
 


   


26. KNIHA
- tajemství

Kniha obsahuje tajemství. Karty, které leží okolo nám mohou naznačit, o jaký druh tajemství jde. Když se vpravo (na straně kde se kniha otvírá) nahází karta Pán nebo Dáma, je možné odhalit tajemství, když tam leží karta Myši, tajemství bude prozrazeno. Leží-li karta nad osobní kartou, vypovídá o tom, že dotyčná osoba sama střeží nějaké tajemství, nebo má co skrývat.Přijde-li jako poslední při vykládání, znamená to, že se člověk teď nic nedozví. Karta je možná chápat také tak, že něco ještě není zralé k vyřčení. Může jít o mlčenlivost. Karta má ovšem také co do činění s Knihou jako takovou a všemi souvisejícími profesemi, studiem, získáváním vědomostí.. Může také poukazovat na to, že bychom se měli dále vzdělávat a ukazuje, že existuje neznámý potenciál. Ve všedním životě představuje papíry a dokumenty všeho druhu.Na tělesné úrovni reprezentuje nevědomí.

U výkladu ANO-NE  jako vytažená karta odpovídá - teď NE
 


 


27. DOPIS
- zprávy

Leží-li dopis vedle osobní karta Pán nebo Dáma, můžete počítat s tím, že brzy obdržíte zprávu, a to takovou, která je určena pouze vám. I když se v dnešní době již nevyskytují zapečetěná psaní, přece jen stále existuje listovní tajemství a stejně tak E-mail nebo SMS jsou určeny jen a pouze adresátovi. Kromě těchto komunikačních cest může jít i o fax, telefonát či pohlednici. Karta Dopis naznačuje, že budou navázány kontakty. Lidé spolu komunikují a vyměňují si informace. Může jít také o dokumenty. Popisuje-li tato karta nějakou osobu, jde o někoho povrchního, bez hloubky.

U výkladu ANO-NE jako vytažená karta odpovídá - neutrální  
 


 


       

28. PÁN - mužská osobní karta

Je-li tazatelem muž, představuje karta jeho, je to tedy jeho osobní karta. Výklad bude proto vycházet od této karty. V případě, že je tazatelkou žena, potom se jedná o manžela, milence, partnera, přítele, zkrátka jí citově nejbližšího muže. Je to také budoucí partner. Je-li žena ve svazku a je zamilována do jiného muže, je karta Medvěd jejím manželem a Pán je karta muže jejího srdce. Jeho držení těla je nasměrováno doleva, pro vykladače se tedy dívá na karty, které leží nalevo od něj. Pohled obou hlavních karet, Pána a Dámy směřuje vždy na opačnou stranu. Jinak řečeno, ti dva na sebe pohlížejí, jsou-li vyloženi v tomto pořadí. Jedná-li se o partnerské vztahy, pak při rozložení, jakým je např. Velký list ( všechny karty v řadách po osmi a poslední o čtyřech kartách) vždy hned vidíte, jsou-li tito dva tváří v tvář, nebo se k sobě obrátili zády. Leží – li Pán a Dáma bezprostředně vedle sebe a dívají se směrem na sebe, nemají před sebou co skrývat, všechno je mezi nimi otevřené a jasné. Za zády toho druhého je výhled zakalen, každý si dělá, co chce. Nemusí tomu být tak nadlouho, ale v tuto chvíli to prostě tak je. Budoucnost hlavní osoby, zde karty Pán leží ve směru jejího pohledu. Minulost leží za jeho zády. To, co leží pod ní, je pošlapáváno, respektive tomu není přikládán žádný význam. Možná je to také něco, co dotyčnému nepůsobí problémy, protože si s tím umí poradit. Nad osobní kartou leží to, co jej v tuto chvíli zaměstnává, čím se zabývá.Nejbližší sousední karty se vztahují k osobě samotné, vypovídají něco o jejím charakteru a vlastnostech
Tělesně je tato karta přiřazena mužským pohlavním orgánům.

U výkladu ANO-NE jako vytažená karta odpovídá - záleží na něm
 


       


29. DÁMA
- ženská osobní karta

Je-li tazatelkou žena, karta představuje ji a karetní výklad bude vycházet od ní. Pokládá-li otázku muž, pak je toto jeho citově nejbližší osoba.Je-li muž ve svazku a miluje jinou ženu, je karta Had jeho manželkou a Dáma je kartou ženy jeho srdce. Jinak zde platí vše, co o mužské osobní kartě.

Tělesně je karta přiřazena ženským pohlavním orgánům

U výkladu ANO-NE jako vytažená karta odpovídá - záleží na ní

 


 

 

       

30. LILIE - rodina, harmonie, sexualita

U této karty jde o harmonii, čistotu, nevinnost, mír a poctivost. Rodina, vášeň, sexualita a erotická přání jsou dalšími tématy této karty. Lilie má mnohoznačný význam a především výraznou falickou symboliku, kvůli nápadnému tvaru pestíku. Leží-li karta vedle osobní karty Pán či Dáma, upozorňuje na to, že dotyčný nebo dotyčná mají milostnou aféru. Může označovat také nového partnera či partnerku, případně sexuální dobrodružství. Zároveň tato karta představuje poctivost, věrnost a ctnost. Do jejího spektra také patří zima, chlad, a led. Karta může znamenat, že na své straně máte podporovatele či mecenáše, ale také že jste lidé kreativní a umělecky nadaní.
Na tělesné úrovni je přiřazena pohlavním orgánům obecně a hormonům.

U výkladu ANO-NE jako vytažená karta odpovídá - ANO, buď v klidu


 


       


 31. SLUNCE - úspěch, energie, optimismus

Toto je velmi pozitivní karta. Představuje tvůrčí sílu, teplo, světlo, energii a optimismus. Základní pozitivní význam této karty může být sousednímu kartami oslaben, ale ne popřen. To znamená, že u otázek jakéhokoli druhu je pro vás odpovědí ano, i kdyby vedle ležela jakkoli negativní karta. Kartě Slunce jsou také přiřazeny – léto, jih, vedro, sucho. Slunce je a zůstává primárně šťastnou kartou, která ukazuje, že něco dobře dopadne, že je přítomno mnoho síly, kreativity a silné vůle.
Na tělesné úrovni jí přísluší oči, respektive zrak.
 

U výkladu ANO-NE jako vytažená karta odpovídá - ANO, je to tak dobře


 


     

 32. MĚSÍC - úspěch, uznání, duše

Měsíc jako součást noci je symbolem pro všechno, co je vzdálené dennímu vědomí. Jeho domovinou jsou sny a podvědomí a tomu, kdo příliš hlasitě tluče na dveře, zůstává uzavřena. Stejně, jako se mění měsíční fáze, může se měnit výpověď karty. Na jedné straně je kartou úspěchu, uznání, a na druhé straně je kartou citové rozkolísanosti, směřující až k depresi. Představuje rozjímání, vnímavost, intuici, sen, nevědomí, senzibilitu, pocity, duši. Dalším tématem je pocta. Tradičně ukazuje na získání vysokých funkcí. Leží-li příliš daleko od osobní karty, nelze počítat s povýšením, ani úspěchem.
Na tělesné úrovni reprezentuje duši, vše psychické, psychosomatické, ženský cyklus a mozek.

U výkladu ANO-NE jako vytažená karta odpovídá - jak se to vezme


 


       


33. KLÍČ
- jistota

že daná věc je jistá, že se zdaří a dospěje k pozitivnímu výsledku.Když vám osud vkládá do rukou klíč, bylo by opovržlivé jej nepoužít k tomu, k čemu je předurčen. Karta Klíč také zahrnuje nářadí všeho druhu a nářadí nezmůže zhola nic, když není užito správným způsobem. Dále také říká, že nějaká událost nevyhnutelně přijde. Přináší nové poznatky ohledně nějaké věci, na které člověk již možná dlouho pracuje.
Na tělesné úrovni souvisí s obsahem a vstřebáváním železa v těle

U výkladu ANO-NE jako vytažená karta odpovídá - potvrzuje tazatelovo přání - přeje-li si aby to bylo ANO, pak ano, opačně NE

 


 


 

34.RYBY - finance, peníze, obchody

Tato karta má co do činění s penězi a financemi. Vypovídá o tom, jak se člověk může dostat k penězům a jak to s financemi vlastně má. Jsou zde představovány materiální hodnoty, blahobyt, kapitál, expanze. Voda je něco, co potřebujeme k přežití. Stejně tak je to s financemi. Touto kartou může být myšlen i obchod, který je přece také provozován s úmyslem roznožit peníze. Kromě toho symbolizuje život u vody a ve vodě, vodstva všeho druhu, podzemní vodu a také ryby. A ještě jiná voda patří do tohoto výkladového spektra – ohnivá voda, neboli alkohol v jakékoli formě.Na tělesné úrovni jsou to ledviny, močový měchýř, duše a oběh vody v těle
 

U výkladu ANO-NE jako vytažená karta odpovídá - ANO, a čím dál víc 
35. KOTVA -
. práce, povolání

Tato karta má především jedno téma – práci a povolání. Pro mnoho lidí představuje důležitou životní náplň a možnost ztráty zaměstnání je jednou z největších starostí. Kotva je také symbolem naděje a ukotvení, například trvalého a stabilního vztahu. Kromě toho může být také upozorněním, že něco někde uvízlo, nebo že se člověk k něčemu příliš upnul. Pokud leží mezi osobními kartami, nalezli jste správného partnera a můžete klidně zakotvit
Na tělesné úrovni jsou to kyčle, pánev a boky

U výkladu ANO-NE jako vytažená karta odpovídá - ANO, buď si jistý

 


      

36. KŘÍŽ - osud, karma

 

Tato karta je upozorněním, že jde o něco osudového. Leží-li vedle osobní karty, stojí osoba před nějakým úkolem. Záležitost, které se to týká, je daná, nelze jí uniknout, ale samozřejmě člověk má možnost volby v tom, jak s ní naloží. Jsou před ním učební procesy, které mohou být i bolestivé a jevit se jako zátěž a břemeno. Vyložena u osobní karty může karta Kříž znamenat krátké období neúspěchů. Je-li za osobní kartou, žal se sám rozplyne. Něco přijde tak či tak, nyní jde o to, zbavit se všeho přebytečného. Něco se také zmenší, nebo úplně vymizí.
Na tělesné úrovni jsou to ploténky a paže.
 
U výkladu ANO-NE jako vytažená karta odpovídá - rozhodně NE       
 
 

 
TOPlist
aktualizováno: 15.06.2019 19:50:43