2018 - STRUČNÝ VÝHLED

Vážení přátelé, podívejme se opět společně, jak nám padly karty pro rok 2018
 

Ani letos nebudu tento malý, velmi stručný roční výhled příliš rozebírat. Jednak je velmi obecný, takže samozřejmě nemůže, ani není jeho cílem přesně vystihnout individuální záležitosti. Takovýto náhled je jen orientační, a zcela určitě se bude v jednotlivostech odchylovat. Takže nebudu ani příliš detailně vysvětlovat jednotlivé významy karet, protože bych ráda, abyste i tentokrát nechali na sebe působit jen obrazy, i bez přesné znalosti jejich významů a používali svou intuici, která obvykle neklame. Obecně však i tento malý výklad poslouží dobře k  základní orientaci pokud jde o vlivy, které na nás budou v různých oblastech v Novém roce působit.


V lehké převaze najdeme pro tento rok pentaklové malé karty, vypadá to tedy, že pro nás budou, pokud jde o dny všední, důležité věci jako stabilita, jistoty, hmotné zabezpečení a realistické cíle. Tři karty z Velkých arkán naznačují, že se budeme věnovat i záležitostem, které budou důležité pro naši další budoucnost a osobní rozvoj. Důležitou roli budou hrát i emoce. Podívejme se tedy podrobněji:

0. Podstata rokuTrojka holí – napovídá o menší dynamice, než by hole mohly evokovat – Trojka je spíše o vizi – dobrém nápadu, který se už dříve začal rýsovat a ukazuje, že byl dobrý – je možné si oddychnout a hledět vpřed. Postup v začatých plánech je jasný, a pokud se vyskytnou překážky, budou jen drobného charakteru. Není tedy třeba být pesimistický – rok vypadá slibně, i když možná méně rychle, než bychom od Holí čekali. Důležitější sdělení ale je to, že jdeme dobrým směrem v tom, co jsme započali.

1. Jak se budeme cítit4 Pentaklů – „přílišná opatrnost“ je klíčové slovo této karty.  Bojíme se hodně o to, abychom nepřišli o to, co jsme si již vydobyli. Pravděpodobně pro nás budou velmi důležité finanční jistoty a bude pro nás prioritou plánovat tak, aby se tyto jistoty znásobily. Důležité je ale si uvědomit, že aby se něco rozvíjelo, potřebuje to aspoň nějakou míru volnosti – chceme-li zisk, je potřeba něco investovat. Peníze dělají peníze – to je úsloví, které se sem hodí. Budeme-li příliš sevření obavami, a neochotni zdravě riskovat, náš zisk bude úměrný vynaloženému úsilí či kapitálu – tedy velmi malý.

2. Oblast financí  - Královna Pentaklů – pro finance velmi dobrá karta. Tato královna dovede stejně dobře vést domácnost, jako řídit vlastní firmu. Daří se jí ve všech směrech, které staví na reálných základech.  Pokud jde o příležitosti, dovede s poměrně malým úsilím dosáhnout velkých výsledků. Je trpělivá a realistická, což se v tomto obdobu bude vyplácet i nám.

3. Události v rodiněCísařovna – archetyp matky, plodnosti, mateřství, péče. Rodina by měla fungovat dobře, možné jsou přírůstky do rodiny, ať jde o děti vlastní, partnerovy, vnuky a vnučky, nebo děti v širší rodině. Dařit by se ale mělo také rodinným firmám a projektům, a vytváření harmonického domova.

4. Zdraví a fyzická kondice Král Pohárů může přinášet přecitlivělost a s ní spojené obtíže, jako bolest hlavy, nervozitu, nevolnost. Pokuste se věnovat dostatek času něčemu příjemnému – umění, četbě, tvůrčí činnosti. Jinak tato karta značí pouze zvýšenou citlivost, nikoli zdravotní problémy jako takové. Vhodně zvolenými způsoby relaxace a odreagování můžete naopak svou kondici posílit.

5. Láska a partnerstvíTrojka pohárů – je karta přátelství a dobré zábavy. Zdá se že se ve vztahu budete cítit jako ryby ve vodě. Budete si rozumět, dobře se bavit a užívat si vztahu. Oslavujte, setkávejte se s přáteli a berte vztahy se zdravým nadhledem.

6.  Omezení, negativní vlivyVůz – zdá se, že věci v tomto roce naberou možná větší rychlost, než budeme schopni nebo ochotni zvládnout. Možná vůbec nebudeme chtít něco řídit, či za to převzít zodpovědnost. Každopádně, i když se zdá, že se Vůz nedá řídit, docela určitě dá. Jen to bude možná obtížnější, nebo náročnější, než bychom čekali. Vůz vyžaduje odvahu jít za svým cílem navzdory pochybám.

7. Práce a kariéraVěž. V této oblasti před nás život zřejmě postaví náhlou, nečekanou změnu, kterou jsme si pravděpodobně způsobili sami, špatnými předpoklady, jednáním nebo plánem. Možná nastane tak rychle, že si nebudeme moci promyslet své možnosti a reakce. Věž představuje způsob, kterým nám život pomáhá zbavit se věcí, lidí nebo vzorců vlastního chování, které nestojí na reálných základech a brání nám pokračovat v cestě.
Je potřeba se s takovými změnami vyrovnat, přijmout je, vyklidit zřícené sutiny a začít znovu na čistém prostoru. Lépe, pozorněji a jinak.

8. Společenské vztahyŠestka pentaklů – vyváženost dávání a přijímání, velkorysost, dostatek. Můžeme kontrolovat situaci, rozhodnut sami, koho a jak obdarujeme, či od koho a jaký dar přijmeme. Bude panovat rovnováha mezi klidem a pohybem. Všeho bude tak „akorát“. Pomocí této karty se dají vyjádřit klidné průběhy dní, kdy můžeme prožívat radost a štěstí a máme možnost něco dokázat v širším společenském kontextu.

Hodně štěstí všem!

TOPlist
aktualizováno: 08.12.2018 19:10:15
Jsem členem
CURRENT MOON