2017 - STRUČNÝ VÝHLED

Vážení přátelé, podívejme se opět společně, jak nám padly karty pro rok 2017
 
 

Ani letos nebudu tento malý, velmi stručný roční výhled příliš rozebírat. Jednak je velmi obecný, takže samozřejmě nemůže, ani není jeho cílem přesně vystihnout individuální záležitosti. Takovýto náhled je jen orientační, a zcela určitě se bude v jednotlivostech odchylovat. Takže nebudu ani příliš detailně vysvětlovat jednotlivé významy karet, protože bych ráda, abyste i tentokrát nechali na sebe působit jen obrazy, i bez přesné znalosti jejich významů a používali svou intuici, která obvykle neklame. Obecně však i tento malý výklad poslouží dobře k  základní orientaci pokud jde o vlivy, které na nás budou v různých oblastech v Novém roce působit.


2017Za zmínku stojí, že 4 z 9  karet jsou z Velkých arkán, oproti loňsku, kdy to nebyla karta ani jediná. Rok 2017 tedy bude pravděpodobně přinášet události a témata, která budou důležitá pro naše další životní směřování a rozvoj.  Malá arkána jsou rovnoměrně zastoupena, nechybí žádný živel, jednu kartu navíc mají Poháry, tedy emoce, pocity.  To může naznačovat, že i události všedních dnů mohou být pro nás emočně a citově poměrně významné. Nyní tedy už k našemu stručnému výhledu pro dny příští.

0.- Podstatou roku je Kolo.
Kolo přináší změny a obraty, které někdy vítáme s nadšením, a někdy se jich zase děsíme. Jediné, co s tím ale můžeme dělat, je naučit se s tím žít. Jak dobře se naučíme přizpůsobit se otáčejícímu se Kolu života, je vždy spíše na nás. Pokud nemůžeš změnit změnu samotnou, vždy se dá změnit přístup k ní! Připravme se tedy na to, že změny přijdou a bez ohledu na to, zda nám osobně vyhovují, učme se s nimi žít pokud možno tak, abychom udrželi sami sebe v harmonickém středu.

1- My sami – jak se budeme cítit - Viselec.
Tohle je zdánlivě nepříjemná karta, která sebou přináší pocit, že se věci příliš nehýbou a my stagnujeme. Věci nejdou tak rychle, jak bychom chtěli, ačkoli se snažíme, nedaří se tak rychle a podle našich představ. Tyto pocity ani sama situace nejsou bez důvodu. Buď je na něco nevhodná doba, nebo je potřeba udělat nejprve něco jiného – třeba začít sami u sebe, aby kýžené přání a změna proběhla tak, jak si přejeme. Často bývá nutná změna pohledu na některé věci, a velmi často i obětování nějakého vlastního vnitřního přesvědčení, nebo názoru. To je věc často obtížná, ale jinak se kupředu nepohneme.

2- Jak na tom budeme, pokud jde o finance – Páže pentaklů.
Tato karta není pro oblast financí vůbec špatnou zprávou. Páže Pentaklů obvykle ví docela přesně, co chce, a jak toho dosáhnout.  Přináší nám poselství dobré finanční perspektivy i jejího dalšího zlepšení pomocí vlastních sil. Je potřeba být cílevědomý a pilný. Ani za příznivých karet bez vlastního přičinění úspěch sám od sebe nepřijde.

3 – Události v rodině – Královna Mečů.
Tato královna přináší do tohoto roku schopnost rychlého a dobrého rozhodování, oproštěné od emocí. Taro Královna neváhá odseknout svým mečem nefungující vzorce chování nebo věci, které nám překáží v dosažení našich cílů a předsevzetí. Rozhodnutí, spojená s našimi blízkými, čiňme na základě rozumu, nikoli emocí a stejně tak přijímejme ta jejich. Někdy je srdce špatný rádce

4 – oblast zdraví – 7 pohárů.
Karta sedmi pohárů nabízí mnoho možností, všechny lákavé a zajímavé. Člověk chce zkusit vše, co se jen nabízí. Ne vždy to je dobré rozhodnutí, zejména, pokud neznáme správnou míru, nebo máme problém si říci „už dost!“. Nemusíme mít vše, co vidíme, a neměli bychom podléhat všem svodům, co se nabízí. V souvislosti se zdravím přichází na mysl problémy se závislostmi, obezitou a s tím spojenými zdravotními problémy, které bychom si nepřivodili, pokud bychom se nenechali zlákat k nestřídmosti. Protože je tato karta spojena i s iluzemi, naše představy, že zvládneme po padesátce to samé, co ve dvaceti by se také mohly ukázat jako iluzorní a preventivní návštěvy lékaře také nejsou od věci. Pro klid J

5 – Láska a partnerství – Milenci.
Milenci jsou vítanou kartou v oblasti partnerství a lásky, přinášejí soulad a dobré vztahy. Nová partnerství i obnovení a posílení těch stávajících. Poslouchejte své srdce a volte tak, jak cítíte.

6 – Omezení a negativní vlivy – Karma – Poslední soud.
Tato karta se často objevuje v souvislosti s tématy ukončení něčeho vleklého, vysvobození z nějaké situace, zúčtování předchozích činů a chování. Někdy se člověk bojí ukončit něco, přesto, že by mu to pomohlo, proto, že neví, jak dál. To se ale obvykle ukáže vzápětí potom, co se rozhodneme a onu situaci ukončíme. Nenechme se omezovat v dalším postupu přílišným váháním, obavami a neustálým zvažováním co bude. Člověk směřuje do nějakého ukončování neustále a Bláznovu cestu projde několikrát. Oddalováním se ničemu neubráníme a ani k tomu není důvod. Po osvobození nastává nová životní fáze.

7 – práce a kariéra – 4 holí.
Hole jsou ohnivý element a týkají se i kariéry. Čtyřka holí je karta radosti. Odvedli jsme dobrou práci, radujme se a slavme. Odpočiňme si, a po dosažení tohoto úspěchu pokračujme dál.

8 – společenské vztahy – 8 pohárů.
 Tato karta někdy mluví o opuštění něčeho, co nám bylo osudem dopřáno, měli jsme to rádi, ale co už nefunguje, nebo neplní původní smysl. A také o odpoutání se od něčeho, co si moc přejeme, ale svým urputných chtěním to spíše ničíme. Je těžké se něčeho vzdát, třeba přátel, kteří zvolili jiná přátelství, ale rozhodnutí opustit je v tomto, i mnoha jiných případech osvobozením. Možná přijdeme o některé vztahy v našem životě, ale stále máme možnost jít vpřed a nalézt nové.

Hodně štěstí všem!

TOPlist
aktualizováno: 15.11.2017 16:20:56
Jsem členem
CURRENT MOON